Ana sayfa Oyunlar The Elder Scrolls İlk Tamriel İmparatorluğu: Alessia İmparatorluğunun Doğuşu

İlk Tamriel İmparatorluğu: Alessia İmparatorluğunun Doğuşu

PAYLAŞ

Bu yazı, Tamriel’in İlk İmparatorluk’u olan Alessia İmparatorluğu’nun kuruluş savaşlarını anlatır. Alessia İmparatorluğu hakkında iki yazı daha vardır.

 

 Köle İsyanlarının Hazırlığı

Alessia İmparatorluğu, İlk Çağ’ın 243 yılında Ak Altın Kule’nin düşmesi ile ortaya çıkmıştır. Eski devirlerde, Daedralara tapan zalim Ayleid ırkı insanları köle olarak kullanırdı. Bunun sonucunda bir isyan başlatan Aziz Alessia, tanrıların desteği ile Cyrodiil’e hükmetmiştir.

Alessia Statue

-Aziz Alessia’nın İmparatorluk Şehrinde bulunan anıtı

Alessia, Sard şehrinde doğmuştur. Bir köle olarak yaşamıştır, ne denli acılar çektiği malum değildir. Ayleid ırkı Daedralara, özellikle Meridia’ya tapardı. Alessia ise Akatosh ve Aedralara, bu zulümden kurtulmak için yalvarmıştır. Bu devirde Daedra ve Aedralar, Nirn’e girebiliyordu. Yani onları çağıran kişi ile doğrudan görüşebilirlerdi. (Örnek, Chimer ırkının Dunmerlar’a dönüşmesi.)

İsyanın başlamasından tam 129 yıl önce Nord Kralı Harald, elflerin tümünü Skyrim’den çıkarmış ve bölgede mutlak hakim ırk Nordlar olmuştur. Alessia bundan ilham almıştır. Nordların taptıkları bir tanrı olan Kynareth’e yalvarmıştır. Kynareth, acımasız savaşçı Pelinal’i ve kendi oğlu Boğa-adam Morihaus’u da göndermiştir. Pelinal’in, Lorkhan’ın oğlu söylentisi vardır ama bu asla açık bir yerde söylenmemelidir. Plontinu bu konu hakkında bir yorum yapmış ve o gece güveler tarafından boğularak öldürülmüştür.

Pelinal and Morihaus
-Pelinal ve arkasında Morihaus

 İsyanın Başlangıcı

Sadece bir yıl süren isyan İlk Çağ’ın 242 yılında başlamıştır. Savaşçı Pelinal’in ve Morihaus’un (Morihaus bir kademe daha düşük sayılabilir) önderliğinde insan orduları Ayleid liderleri acımasızlıkla katlederek Cyrodiil’de ilerlediler. Skyrim’den gelen Nord yardımlarıyla da büyük başarılar elde etmişlerdir.

-Pelinal ve katlettiği bir Ayleid

Pelinal, Pelinal’in Şarkısı kitap serisinde genişçe tanıtılan bir karakterdir. O seride geçtiğine göre ordu savaşları Pelinal’e göre değildi. Daha çok duelloları seviyordu. Pelinal, Morihaus’un işine çok karışmazdı. Çünkü Morihaus hem çok iyi bir dövüşçü hem çok iyi bir kumandandı. Ayrıca Pelinal’i bazen Delilik krizleri tutardı ve inanılmaz vahşi olup katliamlar yapardı. Ancak Tanrılar gelip onu sakinleştirebilirdi.

Bir yılın sonunda, insan orduları Cyrodiil’i aldı ve Ak Altın Kule’nin bulunduğu adacığa ilerlediler.

İsyanın Sonu

243 yılında Ak Altın Kule ele geçirildi. Ele geçirme hikayesi ise şöyledir;

Ayleidlerin Ak Altın Kule’yi koruyan kralı Ölümsüz Umaril’dir. Annesi bir Ayleid, babası kutsal bir varlıktır. Meridia ile yaptığı ittifak ona bir ölümsüzlük kazandırmıştır. Meridia’nın askerlerine yani Auroranlara komuta eder ve Ak Altın Kule savaşında bunlarda savaşmıştır. Korkaktır, yenilmekten korkar. Öldüğünde ruhu Nirn’de kalır ve tekrar ete kemiğe bürünür (Sauron?) tabi bunun için güç kazanması lazımdır. Ak Altın Kule savaşından önce, Pelinal’i duelloya davet etmiştir. Pelinal’in orduları (Morihaus dahil) hemen Ak Altın Kule’ye saldırmaktan korkmuşlar ve saldırmamışlardır. Pelinal öfkeyle kendi başına ilerler. Umaril’in büyülü silah verdiği askerlerinin bazıları ölüme yürür gibi Pelinal’e yürümüştür. Pelinal hepsini öldürmüş ama zırhı parçalanmış ve kendisi yorulmuştur. Umaril karşısına çıkar, atalarından bahsetmeye başlar. Pelinal ona ve tüm atalarına lanet okur. Onların yakınlarında olan diğer Ayleid krallar da Pelinal’e bu yüzden öfkelenirler. Kendilerince bir deliliğe girip Pelinal’i öldürdüler. Ama Pelinal de Umaril’in bedenini mahvetmeyi başarmıştı. Umaril daha sonra Elder Scrolls IV: Oblivion oyununda Dokuzların Şövalyeleri adlı ek pakette kahramanımızın karşısına çıkar, onun önce bedenini parçalarız sonra Aetherius’a giderek ruhunu ve ölümsüz hayatını sonlandırırız. Pelinal ise kalan Ayleid Kralları tarafından sekize bölünür, her bir kral bir parça alır ve kafa, başarılarının mührü olarak orada bırakılır.

Pelinal and Umaril

-Pelinal ve Umaril’in temsili dövüşü

Ertesi sabah Morihaus boynuz darbeleriyle Kule’yi sarstı ve askerler akın akın öldürecek Ayleid aramak için içeri girdi. Ama çoktan kaçan krallar ve onların hükmettikleri iblisler dışında herkesi Pelinal öldürmüştü. Pelinal’in kellesini bulan Morihaus oldu. Pelinal’in ölmeden önce pişmanlık dolu sözler sarf ettiği söyleniyordu ama bu ölümsüzler kendi aralarında hiçbir ölümlünün duymaya cesaret edemeyeceği başka şeyler de söylüyorlardı ama isyan yine de kesildi. Ayleidlerin bir süre daha Cyrodiil’de birkaç yüzyıl daha İmparatorluk’un beyleri olarak devam ettiği “Ayleidlerin Son Kralı” kitabında yazılır. Başka kaynaklarda ise kalanların Valenwood’a kaçtığı geçer.

 

Yorumlar