Ana sayfa Game Of Thrones G.R.R Martin Andal İstilası

Andal İstilası

PAYLAŞ

(Fetih’ten 6000-4000 yıl önce)

Andallar, Essos’un Andalos Tepeleri’nden gelme başka bir insan ırkıdır.İlk İnsanlar’dan farkı olarak bir geçit kullanmak yerine gemilerle gelmişlerdir. Ayrıca İlk İnsanlar’dan teknolojik olarak da üstünlerdir. Westeros’a demiri Andallar getirmiştir. Ayrıca Ortak Dil’i ve tarih yazıcılığını Westeros’a getirenler yine Andallar olmuştur. Çıkarma yaptıkları yer, Vadi’de bulunan Parmaklar’dır.
İstila’nın başrollerinden biri Artys Arryn‘dır.Kendisinin devasa bir şahin sürüp,Dev Mızrağı’nın tepesine uçup Griffin Kral’ı yendiğine dair bir efsane bulunmaktadır. Üstadlara göre ise Artys, İstila’yı durdurmak üzere İlk İnsan ordularını toplayan Kral Robar II Royce ile savaştı. Yedi Yıldızın Savaşı olarak anılan bu savaşta Artys Arryn yanına 500 adet şövalye alarak (Şövalyelik kavramını da Andallar bulmuştur) bir keçi yolunu takip ederek Kral Robar’a sürpriz bir saldırı yaptı. Kral Rober’ın Arys Arryn ile dövüşürken öldüğü söylenmektedir. Vadi’nin bu savaş ile alınmasından sonra Artys Arryn kendini Dağların ve Vadi’nin kralı ilan etti.

800px-Andals_invade
Andallar’ın Gelişi

Vadi’nin alınışından sonra Andallar Nehir Toprakları’na göz dikti. Nehir’in savunuşunda en göze batan kişi Nehir Kralı IV. Tristifer Mudd‘dır. 99 savaş kazandıktan sonra 100. savaşında öldüğü söylenir.

Tristifer
IV. Tristifer Mudd’ın ölümü

Fırtına Toprakları’nda ise Hazırlıksız Erich olarak tanınan kral baştaydı. Andallarla çok ilgilenmemiş ve Fırtına Toprakları’nda hazır bulunan iç çekişmelerle ilgilenmiştir. Bu iç savaşlardan birinde ölmüştür. Andallarla ilk karşılaşan Fırtına Kralı ise Fatih Qarlton Durrandon‘dur. Qarlton’un ardından gelen Qarlton III ve Monfryd V, Andallara karşı en az altı savaş kazanmıştır. Bronzgeçit Savaşı’nda Monfryd V Durrandon kendi canı pahasına Kutsal Andal Kardeşliği’ni durdurmuştur. Bu bir zafer olarak gözükse de Tarth ve Estermont Andallar tarafından fethedilmiştir.
Kurnaz Baldric olarak bilinen Fırtına Kralı iki Andal kralını birbirine düşürmüştür. Daha sonra Kral XXI. Durran Çocuklar ile ittifak kurmuş, ve bir süre Fırtına Toprakları’nın sınırlarının korunmasında etkili olmuştur. Bir nesil sonra Kral I. Cleoden, Dorne’lu krallar ile ittifak kurmuş ve Cesetçi Drox olarak tanınan Andal Kralı’nı Slayne Nehri civarında yenmiştir. Andallar Fırtına Kralları’nı yenemeyeceğini anlayınca evlilik yoluna başvurmuşlardır. Kral IV. Maldon ve oğlu XXIV. Durran bunların ilkidir. En son olarak Kral III. Ormund ve kraliçesi Eski Tanrılar’ı bırakarak Yedi İnancı’na geçmiştir.

800px-T_Jedruszek_jousting_steedII
Bir Andal şövalyesi

Batı Toprakları’nda ise Kral Tybolt Lannister, topraklarına saldıran Andalları yenmiştir. Andallar Batı’ya saldırdıkça yenilmişler,en sonunda evliliğe başvurmuşlardır. Kral III. Tyrion ve II. Gerold en güçlü Andal savaşçılarının kızlarıyla evlenmiştir. Ancak Kral III. Gerold öldüğünde ardında erkek varis bırakmamıştı. Bunun yerine damadı Joffrey Lydden, Lannister soyadını alarak hanenin başına geçmiştir.

Menzil’de Gardener Kralları hazırlıklıydı. Kral IV. Gwayne Çocuklar’dan yardım aldı, II. Mern surları yükseltti, III. Mern ise ölülerden ordu yapabildiğini söyleyen bir orman cadısı ile anlaştı. Ancak gelmesi beklenen Andal saldırısı gelmedi. Andallar bu krallardan nesiller sonra Menzil’e ulaştı,ve Üç Bilge Kral olarak adlandırılan IX. Garth, I. Merle ve torunu V. Gwayne tarafından barışla karşılandılar. Savaşmak yerine evlendiler,Andallara kaleler,araziler verdiler. IX. Garth, Yüksekbahçe’ye ilk septi yaptırdı. I. Merle septleri tüm Menzil’e yaydı. V. Gwayne Andal kanından doğma, Yedi İnancı’nı ilk sahiplenen ve şövalye ilan edilen ilk Gardener’dı. Üçü de yanlarına muhafız olarak Andal şövalyeler aldılar. V. Gwayne’in aldığı şövalyelerden biri Sör Alester Tyrell’di. Sör Alester daha sonra Gardenerlara hizmet için Tyrell Hanesi’ni kurdu.

HBO_Andals_conquer
Düşmanının başını kesen bir Andal

Demir Adalar’da ise Kral II. Rognar Greyiron’a karşı Drumm, Greyjoy, Hoare, ve Orkwood haneleri Andallar ile birlik oldu. Greyironlar’ın yenilişinden sonra Harras Hoare kral seçildi. Ama diğer tüm krallıklardan farklı olarak Yedi İnancı Demir Adalar’a giremedi. Andal kızlarıyla evlenip, Andal krallar başa geçtiyse bile Boğulmuş Tanrı inancı asla eksilmedi.

800px-Andal_Invasion
Bir Andal dargemisi

Andallar Kuzey’e gitmeye çalıştıklarında ise Aç Kurt Theon Stark ile karşılaştılar. Kral Theon, Ağlayan Su savaşında Bolton Hanesi’nin yardımıyla Argos Yediyıldız’ı öldürdü ve daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaparak donanmasıyla Dar Deniz’i aşarak Andalos Tepeleri’ne saldırdı. Gemisinin direğine Argos’un cesedini asan Kral Theon, kanlı bir intikam aldı. Katlettiği Andalların kafalarını mızraklara takarak Kuzey’e geri döndü.
Diğer tüm bölgelerin alınmasından sonra Andallar tekrar denedi. Ancak bu sefer Boğaz’da bulunan Moat Cailin’i geçemediler. Kaç tane Andal ordusunun Moat Cailin’de yok olduğu bilinmemektedir. Yine de Andal kanı yüzyıllar sonra evlilikler ile Kuzey’e de girdi.

Yedi İnancı

Andallar Yedi Sureti Olan Tek Tanrı’ya inanırdı. Aslında yedi tanrı var gibi görünse de bunlar tek bir tanrının suretleriydi.
Baba – Adaletin
Anne – Anneliğin ve şevkatin
Savaşçı – Savaşlarda gücün, cesaret ve zaferin
Bakire – Masumluk ve bekaretin
Demirci – Zanaatkarlık ve emeğin (Yedi İnancına göre Andallar’a demir işlemeyi Demirci öğretmiştir. Ancak gerçekte bunu yapan Rhoynar halkıydı)
Yaşlı Kadın – Bilgeliğin
Yabancı – Ölümün yansımasıdır.
Ayrıca Andallar fethettikleri yerlerde Yürek Ağaçları’nın hepsini yakmış,devleri ve Çocuklar’ı katletmiştir. İstila’dan sonra devler ve Çocuklar ya ormanların derinliklerine ya da Sur’un kuzeyine geçmişlerdir.

800px-Faith_seven_aspects
Yedi Tanrı (yıldızın üst ucundan itibaren saat yönünde Baba, Savaşçı, Bakire, Yabancı, Yaşlı Kadın, Demirci, Anne)

Yorumlar