Ana sayfa Diğer Fantazya Mitoloji Bilinen ve Bilinmeyen Yunan Tanrıçaları

Bilinen ve Bilinmeyen Yunan Tanrıçaları

PAYLAŞ

Zalim ve kararsız, tutkulu ve haklı, kıskanç ve güvensiz, küçük ve çılgın: Olympus Dağı sakinleri, eski Yunanlar’ın evrenin kaosunu insan doğası yoluyla açıklama girişimini temsil eder. Böylece, daha önce ve o zamandan beri icat edilen her tanrı gibi, bu tanrılar ve tanrıçalar insan solipsizminin somutlaşmışlarıdır. İşte Yunan panteonunun bazıları:

Afrodit

Aphrodite Anadyomene from Pompeii face.jpg

Afrodit , aşk, cinsellik ve güzellik tanrıçasıydı. Roma mitolojisindeki ismi  Venüs idi. Afrodit’in yaratılışı hakkında iki farklı efsane bulunur. Bunlardan biri  Homeros’ın Zeus ile Okeanos kızı Dione’den doğduğu diğerinin ise Hesiodos Theogonia’da bu tanrıçanın denizin dalgaları arasında doğduğur. Bu olay Kronos’un kral babası Uranos’u devirirken, bir orakla babasının cinsel organını kesip, kesilen organın denize düşmesi ve oluşan köpüklerden Afrodit doğmasıdır. Tanrıça çoğu kez çıplak betimlenir.

Athena

GR-athen-pallas-athene.jpg

Akıl, bilgelik, sanat, strateji, savaş tanrıçasıydı. Onun Roman karşılığı  Minerva’ydı. Sembolleri ise kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Athena, Atina’ın baş tanrıçası ve koruyucusu olmuştur. Kent ismini onun isminden almıştır. Zeus’un en sevdiği kızıdır ve Zeus’un yıldırımlarını bir tek onun kullanabilme izni vardır. 

Artemis

Diane de Versailles Leochares.jpg

Apollon’un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık,okçuluk Tanrıçası. Genellikle bir geyik veya bir av köpeği ile resim ve heykelde tasvir edilen, yaşayan dünyanın hem avcısı hem de koruyucusuydu. Onun Romalı karşılığı Diana idi. Artemis hakkında ünlü hikayelerden biri ise kardeşinden bir gün önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmesidir. Annesinin doğum esnasında çektiği acıya şahit olan Artemis kendisi için evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Apollon güneşi, Artemis ise ayı temsil eder. Bu durumdan ötürü Artemis’e “Phoebe” denilirdi. 

Demeter

Demeter Altemps Inv8596.jpg

Tarım tanrıçası Demeter , yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırılan Persephone’un annesiydi. Kaçırılan kızını ararken, Eleusis kraliyet ailesinin misafirperverliğini kabul etti. Eleusis Gizemleri, eski Yunan’da belki de en önemli dini ayinleri, onun öğretileri atfedilir. Onun Romalı karşılığı Ceres’ti.

Hera

Hera Campana Louvre Ma2283.jpg

Olympus’un kraliçe tanrıçası Hera, Zeus’un hem kız kardeşi hem de eşiydi. Onun Romalı karşılığı Juno’ydu. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahip tek olandır. Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide ise en güçlü, en cesur ve  Aphrodite’den sonra ki en güzel tanrıça olarak sayılır. Buna rağmen kendisine aşk duyan erkekleri reddetmiş, kendisi hep Zeus’a sadık kalmıştır. Kıskanç ve kinci bir tanrıçadır. Zeus Hera’yı aldattığı zaman Hera tarafından defalarca acımasızca cezalandırılır. Zeus baştanrıdır, Hera da baştanrıça olarak anılır.

Sentinus

Yunan Mitolojisi: Sentinus

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan bu tanrıçamız Duygu Tanrısıdır. Bebeklerin ana rahmine düştüğü andan itibaren tüm duygularını kontrol eden ve verendir.

Nyks(Niks)

İsminin anlamı gecedir ve yeryüzünde ki karanlığı simgeler. Gece tanrıçası, gecenin vücut bulmuş hâlidir. Roma da tanrıça Nox olarak anılır. Niks’in o dönemde baş tanrı olan Zeus’un bile korkabileceği düşünülen güçlü bir tanrıça olduğu söylenir.

Yorumlar