Ana sayfa Game Of Thrones Andalos’un Inanç Krallığı

Andalos’un Inanç Krallığı

PAYLAŞ

Andallar uzun boylu sarışın insanlardı, kimileri gümüş deniz etrafında ortaya çıktıklarını ama oradaki Sarnor halkının baskısı ile batıya göç ederek günümüzde Andal tepeleri olarak adlandırılan kuzey batı Essos’ta gelişmelerini sürdürdüler.

Andal tepeleri ve kadife düzlüklerde Andalos’u kurarak güçlenmeye başladılar, ancak bölgenin gerçek yerlisi olan İbben halkının atası olan kıllı adamlar ile rekabete giriştiler. Kıllı adamlara baskın gelen Andal halkı onları kuzey doğu Essos’a kaçmalarına neden oldular.

Kıllı adamları bölgeden süren Andal halkı efsanevi yedi andal tepesinde ilk kralları olan tepelerin Kralı hugor’u taçlandırdılar, Böylece yedi inanç dini ortaya çıktı. Andalos krallığı bu tarihten sonra inanç krallığı olarak anılmaya başladı.


Tepelerin kralı Hugor yedinin tanrı ve tanrıçaları tarafından ziyaret edildiğini ve kendisini kral seçtiklerini söyleyerek o güne kadar birlik içinde yaşamayan Andal halkını tek bayrak altında toplayarak Andalos inanç krallığını kurdu. Rhoynar halkından demirciliği öğrendiler, yedi adına savaşan maharetli andal savaşçıları nam saldı.

Andal halkı Essos kıtasında geç kurulmuş bir medeniyetti, güneylerindeki şehir devletleri olarak yaşıyan Rhoynar halkı, doğuda şehir krallıkları olarak yaşayan Sarnor halkı, daha uzaklarında ejderhalara sahip Valyrian halkı ve köleler sayesinde görkemli bir medeniyet kuran Ghiskar halkı vardı. Andalos kralları kıllı adamları yenmiş olabilirdi ancak Rhoynar halkına karşı şansları yoktu. Rhoynar kültürü daha eşitlikçi ve gelişmiş durumdaydı, yedinin Essos kıtası üzerinde takipçi bulması zordu.

Ejderhalara sahip hırslı Valyrian halkı sürekli yeni yerler feth ediyordu, tüm bunlardan kaynaklanarak Andal halkının çoğunluğu dar denizi geçerek vadiye ulaştılar. Önce vadide’ki Royce hanesinin krallığını sonra nehir’de yer alan Mudd hanesinin krallıklarını yok ederek westeros’ta hızla yayıldılar. Essos kıtasında kalan Andal halkı uzun bir süre bu bölgede yaşadılar. Valyrian halkının büyük fetihleri ile güvende kalmak amacıyla kuzey’deki adayı ele geçirerek Lorath şehrini inşa ettiler.

Valyrian lordlarının ejderhalar ile Rhoynar şehirlerini feth’den sonra Essos’ta işler değişmeye başladı, Lorath şehrindeki küçük Andalos krallığı kendini bekleyen hazin sona karşı çaresizdi. Lorath şehrin’deki Kral Qarlon lakabı ile Büyük Qarlon bu durumu kabullenmedi, 20 yıl süren savaşları ile kuzey Essos’taki bir çok küçük Andal krallarına diz çöktürdü. Büyük Qarlon Sarnor şehir krallarından bazılarıyla ittifak yaparak kendi yanına çekmeyi başardı. Büyük Qarlon’nun etki alanı Andal tepelerinden gümüş denize kadar genişledi.

Qarlon Andal tepelerine artık hakimdi ancak Norvos özgür şehri Valyrian kolonisiydi ve bu bölgeleri ejderha lordları adına yönetiyordu. Qarlon’dan kaçan bazı Andal kralları onlara sığınmıştı. Norvos şehrindeki Valyrian orduları kendilerine sığınan Andal güçleriyle birlikte iki kez Andal tepelerine yürüdü, Qarlon ise onları iki kez mağlup etmeyi başardı. Zaferini taçlandırmak isteyen Qarlon güneye yürüyerek Norvos şehrine saldırdı.

Norvos şehri kuşatmaya dayanırken Valyrian yarım adasına gönderdikleri haberciler çoktan özgür kaleye ulaşmıştı, Valyrian lordları duruma hemen müdahale etmeye karar verdiler. Valyria’dan havalanan 100 ejderha kısa sürede Norvos’a uçtu. Qarlon ve ordusunu kuşatma sırasında tamamen yaktılar, bu kadarı ile yetinmeyen ejderha lordları kuzeye uçarak Qarlon’nun şehri Lorath’ı tamamen yakarak yok ettiler. Böylece Essos’ta yaşayan Andalların Andalos inanç krallığı tamamen yok oldu. Bu olanlardan sonra Essos’taki Andal halkı Valyrian’nın yeniden inşa ettiği Lorath şehrinde ve Pentos, Norvos şehirlerinde yaşamaya devam ettiler.

Lorath şehri labirentleri’de dahil yanarak kül oldu, Ejderha lordlarının lorath saldırısından kimse sağ çıkamadı. Bir kaç asır sonra Lorath harabelerine kör tanrı Bhoash’a inanlar yerleşti, İbbenli balina avcıları’da sıklıkla adayı geçici av süreleri boyunca konaklama merkezi olarak kullanmaktaydı. Ejderha lordları Lorath şehrini tekrar Valyria kolonisi olarak inşa ettiler. Valyrianlar ve Andallı insanlar adaya yerleşerek Lorath’ı tekrar hayat dolu bir şehire çevirdiler.

Valyria kıyametinin ardından Essos’taki Andal halkı Pentos, Norvos, Lorath, Braavos özgür şehirlerinde halan yaşamaktadır, Saath ve Morosh gibi Sarnor şehirlerin’de yaşıyan Andal göçmenlerde mevcuttur.

Yorumlar