PAYLAŞ

 

Essos’tan Westeros’a on bin gemi ile gelmiş Dorne Yarımadasının kanı olan muazzam kültür: Rhoynar

Essos’ta ki büyük Rhoyne nehrinin üzerine kurulu nehir kökenli etnik kültür Rhoynarlar Ar Noy, Chroyane,  Ghoyan Drohe, Ny Sar, Sar Mell, Sarhoy gibi şehir devletleri halinde yaşadılar. Tabi bu Valyrian özgür halkı ile aralarındaki savaşa kadar sürdü.  Aegon’un inişinden yüzlerce yıl öncesinde Valyrian halkı ejderhaları ile Rhoynar’ı ele geçirmeye çalıştı. Daha sonrasında Rhoynia Savaşları olarak adlandırılacak bu savaşlar tamı tamına iki buçuk asır boyunca devam etti. Rhoynarlı Chroyane prensi Garin daha çok bilinen adıyla “The Great Garin” (Büyük Garin) 250.000 askerini Valyrianlar’a karşı savaşa soktu fakat bu savaşta beklenilen sonuç alınamadı ve ordusunun tamamını kaybetti.

Bu olayın ardından karşımıza çıkacak olan savaşçı prenses-kraliçe Nymeria, Essos’ta bulunan Rhoynar şehir devletlerini Westeros’a gitmeye ikna etti. Bilinen hikâyeye göre çoğu kadın ve çocuktan oluşan, sağ kalan çoğu Rhoynarlı ile Westeros’a on bin gemi ile yol aldı. Önce Yaz Denizi’ne, sonra Basamaktaşı’na ve son olarak Dorne’un Yeşilkan nehrinden karaya çıktılar.

Artık Rhoynarlar Westeros’taydı. Dornelu lordlar arasındaki en güçlü lord Mors Martell’ di. Zeki bir kadın olan Nymeria halkını korumak amacıyla ittifak için Mors Martell ile evlendi. Mors Martell ve Nymeria’nın evliliği sonucundaki ittifak Dorne’un tamamen kendi yönetimlerine geçmesini sağladı ve kendilerine rakip olan 7 tane Dorne’lu lordu yakalayıp onları Sur’a gönderdiler. Güneş Mızrak şehri Dorne’un başkenti olarak kabul edildi. Rhoynarlar ve Dornelular artık beraber yaşamaya başlamışlardı.

Aynı zamanda, Rhoynarlar, Dorne’a sadece kendilerini değil kültürlerini de getirmişlerdi.  Farklı kıtalar, farklı hayatlar, farklı gelenekler birleşmiş ve birbirlerini etkilemeye başlamıştı. Fakat ,Dorne kültüründense Rhoynar kültürü etkilemeye başlamıştı Dorne yarımadasını. Örneğin, Rhoynarlar’da taht hakkı en büyük çocuğa aittir ve eşcinsellik yaygın olmakla birlikte normal karşılanmaktadır. Bu özellikler Dorne’a nüfuz etti ve Dorne içinde bu özellikler meşru kabul edildi.

Şehir devletlerinde yaşamalarından dolayı kral ve kraliçe sıfatları yerine prens ve prenses sıfatlarını kullanan Rhoynarlar’ın bu gelenekleri de tabiki de Dorne’u etkiledi ve Mors Martell kral olarak değil prens olarak anılmaya başladı. Etkiledikleri bu geleneklerin çoğu hala devam etmektedir ki zaten şuanki Dornelular’ın özü Rhoynar-Dorne karışımıdır.  Hatta Dorne’un fethinde Kral Daeron I Targaryen Dorne’luları üçe ayırmıştı;  taşlı Dornelular, tuzlu Dornelular, kumlu Dornelular… Tuzlu Dornelular Rhoynar kanına en çok sahip Dornelular olarak adlandırılıyordu.  Koyu saçlı, yağlı tenli ve koyu gözlere sahiplerdi ve kıyıya yakın yaşarlardı. Bu özellikler Essosta yaşamış olan Rhoynarlar içinde geçerliydi koyu saçlar, gözler ve yağlı bir cilt…

Rhoynarlar Andallar ile karşılaştırılınca dinde de farklılıkları vardı. Rhoynarlar doğadaki tanrılara da inanmışlardı. Bunlardan en bilineni ve en önemlisi baş tanrıça Anne Rhoyne’dur. Anne Rhoyne, Rhoyne nehrinin tanrısal halidir.  Fakat nehir bölgesinden ayrıldıklarından sonra Rhoynarlar’da Yedi İnancını kabul ettiler.

Son olarak, Rhoynar gelenekleri ve kanı Dorne içerisinde hala yaşamakta ve canlı tutulmaktadır. Ayrı olarak, saf Rhoynar kanına sahip ve kendilerine Yeşilkan’ın Yetimleri demekte olan bir topluluk bulunmaktadır. Yeşilkan Yetimleri kendilerini baş tanrıçaları Anne Rhoyne’un öksüzleri olarak görmektedirler ve Yeşilkan nehrinde sallar üzerinde hayatlarını sürdürmektedirler.

Yorumlar