Ana sayfa Oyunlar The Elder Scrolls Ejder Savaşı

Ejder Savaşı

PAYLAŞ

Bu yazı Skyrim’de bulunan Ejder Savaşı isimli kitabın aynısıdır.

Elflerin Çağı’nda, Ysgramor Tamriel’e ilk ayak bastığında, halkı beraberlerinde hayvan tanrılara tapan bir inancı da getirdi. Belli Alimler, bu ilkel insanların aslında bildiğimiz ilahların hayvan totemlerine taptığını düşünüyor. Şahini, kurdu, yılanı, güveyi, baykuşu, balinayı, ayıyı, tilkiyi ve ejderhayı ilahlaştırdılar. Skyrim’in uzak köşelerinde her zaman kırık taştan hayvan totemlerine rastlayabilirsiniz.

Tüm bu hayvanlar arasında en önde gelen Ejderhaydı. Eski Kuzeyli dilinde ejderhaya drah-gkon denirdi. Dov-rha terimi de ara sıra kullanılırdı ama bunun türevi ve hangi dilden olduğu bilinmiyor. Ejder Rahipleri dışında, her iki ismi de kullanmak yasaktı. Ejderhaları onurlandırmak için büyük tapınaklar yapıldı. Çoğu bugün Meftun veya hortlak ejder Rahipleri tarafından lanetlenmiş harabelerdir.

Ejderhalar, ejderha olarak, insanlar üzerindeki tanrı-kral rollerini sahiplendiler. Neticede hepsi Akatosh’un görüntüsü altında biçimlenmemiş miydi? Onlara tapan küçük, uysal yaratıklardan oluşmuş topluluklardan daha üstün değiller miydi? Ejderhalara göre güç, doğrulukn demektir. Güçleri yoktu, bu nedenle doğru olmalılardı. Kesin itaat karşılığı güçlerinin bir kısmını ejderha Rahiplerina bağışladılar. Ejderha Rahipleri da insanları krallarınkine eşit bir şekilde yönettiler. Tabii ki de ejderhalar hükümdarlık işleriyle rahatsız edilemezdi.
Alduin7

Yaşlıçam’da, Ysgramor ve halkının geldiği yerde, ejderha Rahipleri haraç talep edip ejderhalar ve insanlar arasında barışı sağlayan yasaları belirlediler. Tamriel’dekiler ise o kadar hayırsever değillerdi. Sebebi hırslı ejderha Rahipleri mıydı, belirli bir ejderha mı, yoksa zayıf krallar mı, bilinmez. Her ne idiyse, ejderha Rahipleri katı bir yönetime başlayıp halın geri kalanını fiili kölelere çevirdi.

Halk isyan etti, Rahipler da misillemede bulundu. Haraçları toplayamayıp kitlelerin kontrolünü yitiremediklerinde Ejderhalar çabuk ve acımasızca bir cevap verdiler. Böylece Ejderhalar Savaşı başladı.

Başta binlerce insan öldü. Eski metinler, bazı ejderhaların insanların tarafına geçtiğini açığa vuruyor. Neden yaptıklarıysa bilinmiyor. Dokuz İlahların Rahipleri bizzat Akatosh’un müdahale ettiğini söylüyorlar. İnsanlar, bu ejderhalardan sihri ve bunu ejderhalara karşı kullanmayı öğrendiler. Savaşın akışı değişti ve Ejderhalar da ölmeye başladı.
Alduin5

Savaş, uzun ve kanlıydı. Çok sayıda ejderha öldürülmüş ve ejderha Rahipleri devrilmişti. Kalan ejderhalar, insanlardan uzak ve ücra yerlerde yaşamayı seçerek dağıldılar. Ejderha inancı yaşamaya devam etti. Savaşta ölen ejderhalardan kalanları gömdükleri höyükler inşa ettiler. Ejderhaların bir gün geri döneceğine ve inançlıları ödüllendireceğine inandılar.

Yorumlar