Ana sayfa Oyunlar The Elder Scrolls Khajiitler’in Gizemli Diyarı: Elsweyr

Khajiitler’in Gizemli Diyarı: Elsweyr

PAYLAŞ

MtE2

Elsweyr Tamriel‘in güney kıyılarına uzanan vilayettir, Batısında Valenwood‘la, kuzeyinde ve güneyinde ise Cyrodiil ile sınırları vardır.

Elsweyr kedimsi Khajiit‘lerin evidir, Elsweyr yönetim birliğini bir arada tutma görevi ise Mane adı verilen ender Khajiit türüne aittir. Bilindiği üzere Khajiit kültürünün önemli bir parçası olan Ay Şekeri (Moon Sugar) Elsweyr’da yetişmektedir. Ay Şekeri’nin doğaüstü bir güç tarafından oluştuğunu hatta Ja’Kha-jay‘dan (Khajiit pantheon’undan bir tanrı) güneydoğu kıyısındaki Topal Körfezi’ne (Bay of Topal) düştüğü söylenir. Sonrasında sular vilayetin büyük bir kısmını kaplayan Tenmar Orman‘ının şeker tarlaları tarafından çekilmiştir.

Elsweyr birçok antik uygarlığa ev sahipliği etmiştir, henüz kesinleşmese’de vilayette yüzden fazla şehir kurulduğu söylenir. Kimi şehirler kuzey doğudaki kumların altında gömülü kalmıştır; bazıları ise güney ormanları tarafından sarılıp toprağa karışmıştır; geriye kalanlar ise Men‘ler, Mer‘ler ve Khajiit’ler tarafından yokedilmiştir. Bu sebepten kimileri Khajiit’lerin Tamriel’de diğer ırklarından önce bulunduğunu söyler hatta diğer ırklar henüz yeni medeniyete girerken Khajiit’ler çoktan gelişimini tamamlamıştır. Elsweyr tarihinde birçok küçük eyalete bölünmüştür (bu eyaletlerin 16 tane olduğu düşünülmektedir). Thrassian Vebası (Thrassian Plague) tüm Tamriel’i etkisine aldıktan sonra sadece Anequina ve Pellitine‘in bu felaketten kurtulduğu düşünülmektedir. Bunun ardından iki taraf huzuru ve barışı korumak adına bir konfederasyon oluşturmuşlardır. Bu olay üzerine ihanete uğradıkları gerekçesiyle eski aristokrat yönetim üyeleri isyan çıkarmıştır, Anequina’nın lideri Keirgo isyanı bastırmak için İmparatorluk‘an yardım istedi ancak imparatorluk kendi iç meseleleri ile uğraştığı için bu isteği geri çevirdi. Sonuç olarak asiler Anequina’nın başkentini ele geçirdi ve Khajiit’lerin manevi lideri Mane Rid-T’har-ri’Datta‘nın araya girmesiyle ateşkes imzalandı, sonrasında ise kalıcı barış yapıldı.

Reman hükümdarlığı‘nın son imparatoru Akaviri kökenli Versidue-Shaie Elsweyr’a bir saray yaptırmış ve burada yaşamaya başlamıştır, ancak 2.Çağ 324’de Morag Tong tarafından suikaste kurban gitmiştir.

Elsweyr topraklarının Rimmen yakınındaki bir kısmı imparatorluk tarafından Dwemer artifaktı olan Numidium‘un saklanması için halka baskı yapılarak alınmıştır, bu iş için imparatorluk Blades‘leri ve elit muhafızlarını göndermiştir.

Kargaşalı Numidium tarihinin ardından, 3.Çağ 394’e kadar kayda değer hiçbirşey olmamıştır. Bunun ardından Khajiit bir haydut grubunun Valenwood’a giden ticaret kervanlarına saldırmasıyla Bosmer koruma birlikleri bu haydutları yoketmek için Khajiit’lerin başkenti Torvel’a saldırmış ve 5 yıl sürecek bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Sonrasında Khajiit’lerin bu saldırıya misliyle karşılık vermesiyle Khajiit-Bosmer savaşı başlamıştır. 3.Çağ 399’da savaş bitmiş, Khajiit’ler kazanmış ve sınırlarını batıya doğru biraz daha genişletmişlerdir.

4.Çağ 115 yılında Elsweyr’e yapılacak bir darbe Thalmor tarafından desteklendi, Elsweyr konfederasyonu dağıtıldı, Anequina ve Pellitine krallıkları Thalmor tarafından yeniden kuruldu ve 3.Aldmeri Dominion’a katıldılar.

Coğrafya

Kuzey bölümü kurak ve verimsiz topraklar’dan oluşan Elsweyr’ın güney kısmı ise bir hayli ormanla kaplı bereketli ve astropikal bir yapıya sahiptir.

Yorumlar