Ana sayfa Game Of Thrones Eski Imparatorluk | Game of Thrones

Eski Imparatorluk | Game of Thrones

PAYLAŞ

Eski Imparatorluğun temellerini Büyük Grazdan adında bir efendi attı, Eski Ghis o zamanlar tarım ve hayvancılık ile idare olan küçük bir kentti, Büyük Grazdan başka insanları askerleri ile zorla kontrol altına alarak onları çalıştırmaya başladı, bedava iş gücü sayesinde daha fazla zenginlik kazanmaya başladı. Eski Ghis’teki aileler kısa sürede diğer düşük tabaka insanları silah zoruyla tarım, hayvancılık, balıkçılık ve demircilik işlerinde çalıştırmaya başladılar. Büyük Grazdan biraz daha ileriye giderek Lekesiz adı verilen zalim köle savaşçılar yetirmeye başladı.

Büyük Grazdan kendisini Ghis’in Imparatoru ilan etti ve sekiz büyük efendi yönetim meclisini oluşturdu. Eski Ghis şehrinde çok sayıda köle efendisi aile yer almaktaydı bu ailelerin liderleri sekiz kişilik meclisi oluşturmaktaydı. Ortak yönetim ile eski ghis şehri kısa sürede zenginleşti ama aç gözlü köle efendileri koloniler kurarak zenginliklerini katlamaya başladılar.

İlk koloni Ghaen adasına inşa edilen Yeni Ghis şehri oldu. hızla güçlenen Ghis, artık Eski Imparatorluk olarak anılmaktaydı, kısa sürede bir sürü koloni kurdular.
Kurulma sırasına göre Ghozai, Astapor, Yunkai, Meereen, Zamettar, Gorgai, Gorgosh, Yhos, Ghardaq, Moraq, Vahar, Zabhad, Faros, Bhorash, Yınıshar, ismi unutulan 2 şehir ve sonuncu şehirleri hazdahn no. Disiplinli lekesizleri ve binlerce köleleri ile Eski Imparatorluk rakipsiz bir konuma ulaştı.

Eski Imparatorluğun ekonomik gücü kısaca kölelerin iş gücü ile elde edilen tarım ve deniz ürünlerinden başlıyarak, çok sayıda hayvanlara dayanmaktaydı. kendi içlerinde sıkı bir ticaret ağları bulunmaktaydı. ticareti hem kendileri ile hemde başka uluslar ile yaparak, büyük kazançlar elde etmekteydi. Ayrıca köle asker ve çok sayıda kölede satılmaktaydı. Kuleli filleri köle aileleri gösteriş için kullandıkları gibi hem savaşlarda kullanmakta hemde başka uluslara fil ve benzeri hayvanlarında satışını yapmaktaydı.

Eski Imparatorluk gözünü ilk önce doğusundaki masum çoban halkı olan lhazar’a dikti. Düzenli ordusu ile 50 yıldan kısa sürede lhazar çoban şehirleri olan Hesh, Kosrak ve lhazosh’u ele geçirdiler. Qarth şehir devletleri ve Eski Şafak Imparatorluğunun ardılı olan Yi-ti ile Leng ülkeleriyle etkin ticaret içindeydiler. Daha fazla yeni yerleri ele geçirerek köle elde etmek isteyen Ghis’in köle efendileri, kadırgaları ile Yaz adalarına kadar ulaştılar ve adını günümüzde unutulan bir şehir inşa ettiler.

Eski imparatorluk mimarisi her köle ailesinin ikamet ettiği piramit şeklindeki saraylardan oluşmaktaydı, ayrıca her köle şehrindeki köle efendilerinin meclis olarak kullandıkları çok daha büyük bir yönetim piramidi bulunurdu. Eski Ghis şehrindeki imparatorluk piramidi ise en büyük piramitti. Döğüş çukurlarında ölümüne yapılan köle savaşları hem şehirlerin birer eğlencesi hemde büyük kazanç elde edilen bir ticaret unsuruydu. Ghis şehirlerinde bolca bulunan harpiya heykelleri süslemede kullanılmaktaydı. Eski Ghis’te yer alan imparatorluk piramidinde Büyük Grazdan tarafından yapılan taht olarak kullanılan bir harpiya heykeli mevcuttu.

Eski Imparatorluk kurulduğunda Ghiskari bölgesi ormanlarla ve bereketli topraklarla kaplı bir bölgeydi. zengin ve verimli arazileri mevcuttu. Ghiskar halkının geneli köle efendisi yada köle efendilerine hizmet veren özgür insanlardan oluşmaktaydı. Büyük Grazdan ve arkasından gelen bir kaç imparator Ghiskar halkının bir kısmını köle olarak kullandı ancak sonraki imparatorlar ghiskar halkını köle olarak kullanmadı ve kullanılmasınıda yasakladı. Ghiskar halkı köleleri genelde Sothoros kıtasından ve Yaz denizindeki adalardan elde etmekteydi. Eski Imparatorluk ele geçirdikleri bölgelerde yer alan kültürlere dokunmazdı, aksine o kültürlere yaşama fırsatı vererek ayrı bir toplum olarak sınıflama yapıyordu, bu sınıflama ile Ghiskar halkı hem o halktan farlı bir konuma ulaşıyor hemde vergi olarak köle tedarik edebiliyorlardı.

Her şey Eski Imparatorluğun kuzeyde yer alan Sarnor şehir devletlerine savaş açmasıyla başladı. Ghiskar köle tacirleri Sarnor bölgesinde köle avına çıkmaları Sarnorluların gazabı ile sonuçlandı. Sarnor şehir devletleri birleşik bir ordu ile Hazdahn no şehrine saldırdılar ancak Lekesizler karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Ghiskar orduları kısa sürede Sarnor bölgesine tarruza kalktı ve en büyük Sarnor şehir devleti olan Sarnath’ı on yıldan kısa sürede ele geçirmeye başladı. O günlerde içine kapanık olarak yaşıyan Valyria halkı ejderhaları keşfetmiş ve onları kullanarak güçlenmeye başlamıştı, bu durum Ghiskar halkının gözünden kaçmamıştı. Sarnor şehir devletleri ise Valyrianın ejderhalarına güvenerek Eski Imparatorluğu yenebileceklerini düşündüler. Sarnor Valyria’nın kendi yanında savaşa girmesini istedi ancak Valyria bu teklifi kabul etmedi. Ghiskar halkı ise ejderhaları öğrenmiş ve Valyria giden köle efendileri çok fazla altın, köle ile toprak teklif ederek ejderhaları kendilerine istediler.

Ejderhaların Eski Imparatorluğa geçmesinin kendilerinin sonu olacağını düşünen Valyria lordları kısa sürede Sarnor şehir devletleri safında eski imparatorluğun başlattığı savaşa dahil oldular. Hızlı davranan Eski Imparatorluk tam dört kez Valyria saldırdı, tüm bu saldırılarda Valyria çok fazla askerini birkaç tanede ejderhasını kaybetmiş olsada zafer kazanmayı başardı. Eski Imparatorluk kalabalık bir ordu ile Valyria’nın en kuzeydeki şehri olan Oros’u ele geçirdi, çok sayıda insanı köle olarak Ghiskar topraklarına götürdüler, Daenerys Targaryen Meereen şehrinde iken bir Ghiskar duvar halısı Eski Imparatorluğun bu zaferini üzerindeki işlemeler ile resmetmişti.

Valyria ejderha lordları kısa sürede toparlanıp üzerlerine gelen Eski Imparatorluk ordusu Valyria gelmeden ejderhalarla saldırdılar. Eski Imparatorluk askerleri ve filleri yanarak ölmüştü, Tarruzlarına devam eden ejderhalar Bhorash şehrini ele geçirdiler. İlk savaş ejderhaların zaferi ile sonuçlandı. Sarnor orduları ise kuzeyde Sarnath şehrini geri almış güneye ilerleyerek Hazdahn no şehrinide ele geçirerek piramitleri yıkmışlardı.

İkinci savaşta Sarnor ordularını havadan destekleyen ejderhalarla başladı. Eski Imparatorluk ordusu Meereen kuzeyinde bu birleşik ordu ile karşılaştı, Eski Imparatorluk tüm güçlerini seferber etmişti. Ghiskarlı eli silah tutan çok sayıda özgür insan. yüz binlerce Lekesiz, yüzlerce adet fil ve çok sayıda paralı askerleriyle onları karşıladılar. Devasa okları ile birkaç ejderhayı öldürmeyi başardılar. Ancak savaşı kaybettiler, bu yenilgiden sonra bir çok köle şehri savunmasız duruma düştü. doğudaki lhazar çoban halkı isyan ederek Hesh, Kosrak, lhazosh şehirleri özgürlüklerini kazandı. Ghardaq dahil bir çok şehir fırsatçı Dothrak khalları tarafından yağmalandı.

Üçünce ve son savaşta ejderhalar lordları sırasıyla Meereen, Yunkai, Astapor şehirlerini ele geçirdiler, son savaş son Eski Imparatorluk ordusunun bulunduğu Eski Ghis’te gerçekleşti. Savaş çok kanlı oldu şehir ejderhalar ile yakıldı piramitler eridi. Neredeyse asil olan tüm gerçek ghiskar soyları kurutuldu. Ejderha alevleri ile ormanlık Ghiskar yarımadası artık verimsiz kayalık yer yerde çöllerle kaplı bir bölgeye dönüştü.

Ejderhalar ile fetihlere devam eden Valyrialılar sırasıyla Ghiskar kolonilerini feth ettiler. ilk önce Ghozai sonra sırasıyla Gorgai onun adını Gogossos olarak değiştirdiler. Zamettar, Gorgosh, Yhos’u feth ettiler. Vahar, Faros, Moraq ve Zabhad Ghiskar kültüründen uzaklaşarak bağımsız birer şehir devletine dönüştüler, aynı şey kemik dağlarında yer alan Ghiskar şehri Yınıshar içinde geçerli oldu. Serideki olaylardan beş bin yıl önce bu savaş oldu ve Eski Imparatorluk yerle bir oldu.

Valyria hükmünden 4.600 yıl yaşayan Ghiskar halkı tanrılarını, dillerini tamamen unuttular ama Valyrianın Ghiskar lehçesiyle konuştular, Ghiskar kültürü yaşamaya devam etti. Bir çok köle efendisi ejderha lordlarına köle temin ederek geçimlerini sürdürdüler. Valyria kıyametinden sonra dört şehir Ghiskar kültürünü tekrar dirilti. Harpiya heykelleri ve piramitleri tekrar inşa ettiler. Bu şehirler köle ticareti ve dövüş çukurundan zenginleşen Meereen şehri, yatak kölesi yetiştiren Yunkai şehri ve Lekesiz adı verilen paralı asker yetiştiren Astapor şehri, Yaz denizinde yer alan Sothoros kıtasından köle avlayan aynı zamanda baharat ticareti yapan Yeni Ghis şehriydi. Daenerys Targaryen ejderhaları ile gelene kadar Ghiskar yarımadasında durağan bir durum hüküm sürüyordu.

Yorumlar