Ana sayfa Game Of Thrones Ghiscari İmparatorluğu ve Köle Körfezi

Ghiscari İmparatorluğu ve Köle Körfezi

PAYLAŞ

Ghiscari İmparatorluğu

Bilinen en eski uluslardan biridir. Köle Körfezi’nin Doğu’sunda kurulmuş ve Valyrian İmparatorluğu yükselene kadar rakipsiz bir şekilde altın çağını yaşamıştır. Valyrialı koyun çobanları ejderha yumurtalarını keşfettikleri zaman ilk hedefleri olmuş ve asimile olarak kültürlerini genel olarak kayıp etmiş ve dillerini unutmuşlardır. Valyrain Kıyametinden sonra her şehir gibi Ghis de bağımsız olmuştur. İmparatorluk dönemindeki Ghis kültürü tekrar yakalanmış ancak Valyrian dili kullanımı devam etmitşir. Sembolleri olan harpiya bir kadının gövdesine, kollarının yerinde bir yarasanın kanatlarına, bir kartalın bacaklarına ve bir akrebin kuyruğuna sahiptir.

Köle Körfezi’nin temel geçim kaynağı köle satışı olmuştur. Kuzeydeki Lhazarları esir alan Dothrakiler ve Basilisk Körfezi’nde yolcu kaçıran korsanlar köleleri buraya getirir. Yunkai yatak köleleri ile Astapor ise lekesizlerle meşhurdur.

Astapor(Kızıl Şehir)

astapor-city-view

Oldukça eski ve köklü bir şehirdir, buna rağmen nüfus açısından Özgür şehirlerin çok gerisindedir. En ünlü ticari malı Lekesizlerdir. Disiplin ve cesaret olarak eşsizlerdir. Şehrin yönetimi İyi Ustalar isimli bir grup tarafından üstlenilmiştir. Şehir solucan nehrinin hemen kıyısına kurulmuştur. Her köle satışından onda bir komisyon alınır.

Kılıçların Fırtınası’nda;

Daenerys T argaryen şehirdeki büyük üstatları öldürmüş ve şehrin yönetimini 3 kişilik bir kurula bırakmıştır, ancak bu üçlünün şehri tekrar büyük ustaların yönetimine bırakacağını düşünen Cleon adlı bir kasap tarafında bir şekilde devrilmiş ve idam edilmiştir. Daha sonra Cleon kendini kral ilan edip soylu çocuklardan lekesiz yetiştirmeye başlayınca Şehir adeta bir askeri kampa dönüşmüştür.

Ejderhaların Dansı’nda

Yunkai Astapor’a karşı saldırıya geçmiştir. Meereen’e yardım isteği ile gidildiğinde Daenerys bu teklifi ”Özgür bir şehir kendini savunabilmeli” diyerek reddetmiştir. Bunun üzerine Cleon adaşı olan bir başka Cleon, yani Cleon II tarafından öldürüldü ve daha eğitimi tamamlanmamış lekesizler düşmanın üzerine yollandı.Bu birlikler düşman kuvvetlerce yok edildi.. Şehirdeki açlığa bir de Kanlı İshal eklenince halk kapıları açıp kaçmaya çalışmış ancak Yunkai ordusu içeri girip katliam yapmış çıkarken de kapıları mühürlemiştir. Quentyn Martell bu olayın cehenneme en yakın şey olduğunu söylemiştir.

Yunkai(Sarı Şehir)

Yunkai
Yunkai,Astapor’un aksine savaşçı değil yatak kölesi eğitir ve satar. Yurkhaz zo Yunzak şehrin en yetkili ismidir. Şehir,Meereen ve Astapor arasına kurulmuştur.

Kılıçların Fırtıansı’nda;

Daenerys şehre saldırdığı zaman kolayca kazanmıştır ancak yönetime müdahale etmeyip kuzeye Meereen’e yürümüştür.

Ejderhaların Dansı’nda

Daenerys şehirden ayrılır ayrılmaz savaş hazırlığına başlamış Uzun mızraklar, Rüzgârla Savrulanlar ve Kedinin Birliği gibi paralı asker gruplarını kiralayıp.Özgür şehirlere elçi yollamıştır ve Astapor’a saldırıp şehri tam anlamıyla mahvetmiştir.

Meereen

Meereen
3 şehrin en kuzeyde olanıdır. Ulu Ustalar tarafından yönetilir. Skahazadhan Nehrinin ağzına kurulmuştur. Dövüş çukurlarındaki dövüşçüleri ile meşhurdur. Daenerys köleliği kaldırmasına rağmen köle satışları devam etmiş bunun üzerine Daenerys’te köle satışından onda bir komisyon almaya başlamıştır.

Kılıçların Fırtınası’nda

Daenerys şehiri alıp yerleşmiştir. İlk iş olarak köleliği kaldırmış ancak köle olarak satılmak isteyenleri görünce isteyenlere izin verilmiştir. Köle satışının kısıtlanmasından şikâyetçi olanlar Harpiya’nın Oğullarını kurup. Lekesizlere ve eski kölelere saldırmaya başladı.

Ejderhaların Dansı’nda

Meereen halkının genel olarak ona karşı oluşu ve Harpiya’nın Oğullarının hareketleri üzerine Hizdahr zo Loraq ile evlenip dövüş çukurlarını açtı. Bu sefer de Yunkai’nin saldırgan hareketlerine karşı müttefik ararken Dövüş çukurunda Dragon’a binip şehirden uzaklaştı. Hizdahr bunu üzerine şehrin yönetimini ele aldı ancak BarristanS elmy tarafından devrildi ve Yunkai şehri kuşattı.
Diğer şehirler

 

Yorumlar