Ana sayfa Oyunlar Diğer Oyunlar Gnomlar (The Witcher)

Gnomlar (The Witcher)

PAYLAŞ

Gnomlar, insanımsı ırklardan biridir ve Kadim Irklar arasında en eskisidirler. Cüce masallarında gnomların, dünyada onlardan bile önce bulunduklarından bahsedilir. Birçok kitapta da dünyadaki en eski ırkın gnomlar oldukları söylenir ve çoğunluk tarafından bu kabul görülür. Lâkin umacıların (werebbubb) ve vranların tarihlerinin de Kürelerin Birleşimi‘nden öncesine dayandığı rivayet edildiğinden, bu konu hakkında kesin bir kanaate varmak zordur.

Genel Özellikleri

Gnomlar, cüceler kadar güçlü ve onlar kadar uzun olmasalar da, onlar gibi dayanıklıdır ve daha çeviktirler. Bu kadim ve soylu ırk, sahip olmaktan büyük gurur duydukları uzun ve sivri burunlarıyla nitelendirilirler. Cüceler gibi, kendi el işlerine oldukça düşkün olmakla birlikte özellikle metalbilim, demircilik, mücevhercilik ve kuyumculuk sanatlarında ustadırlar. Ancak ne yazık ki pek azı zanaatini anayurtlarının dışında icra eder. Bu büyük ustalığın getirdiği kârın fazlalığı, beklendiği gibi insanların önce kıskançlığının ve ardından nefretinin hedefi olmuş; iyi zamanlarda iftiralara, kötü zamanlardaysa soykırımlara yol açmıştır.
– Ellanderlı Rahip Jarre, ”Kadim Irkların Hakiki Tasviri”

Gnomların boyları ortalama 90 ila 100 santim arasındadır. İyi koku alabilen uzun burunları, sivri dişleri ve kulaklarıyla cücelerden ve buçukluklardan kolayca ayırt edilebilirler. Sakalları da bir diğer ayırt edici özellikleridir. Sakallarını hiç kesmeyen cücelerin aksine, gnomlar sakallarını ya kısa tutar ya da hiç uzatmazlar. Gür sakallı, olağanüstü bir boya ve güce sahip olan bir gnomun bile burnu insanlarınkinden ve cücelerinkinden iki kat daha uzun olacağından, gnomlar başka bir ırk ile kesinlikle karıştırılamaz.


Yerleşkeleri

Çoğu gnom, cüceler ve soyu tükenmekte olan bobołaklar ile birlikte Mahakam Dağları‘nda yaşarken, bazılarının Nilfgaard İmparatorluğu sınırları içindeki Metinna, Geso, Ebbing ve Maecht krallıklarının doğusunda kalan Tir Tochair sıradağlarında kolonileri vardı.

Buna ek olarak bir kısmının da bir zamanlar Gors Velen‘in güneyinde, Cidaris ve Temerya krallıklarının sınırları arasında bulunan Cremora Dağı‘nda yaşadıklarının izleri vardır; hatta oradaki Rissberg Hisarı, gnom mimarisinin eseridir. Fakat 1240’lı yıllara yakın tarihlerde hisar, büyücü Ortolan‘ın eline geçmiş ve büyüsel deneylerin yapıldığı büyük bir laboratuvara dönüşmüştür. Bu hisara ve Ortolan’a, büyücülere dair yazdığım serimde detaylıca değineceğim.

Bu bölgelerin dışında, Kuzey Savaşları yaşanmadan önce Novigrad, Gors Velen ve Vizima gibi şehirlerde kuyumculukla, esnaflıkla ve tefecilikle uğraşan gnomlarla karşılaşılabilirdi. Yetişkinliklerine erişmemiş gnomlar ise, cüce bankalarında ofis kâtibi olarak çalışırdı.

Tabii bunların yanında bazı gnomlar paralarını hırsızlık ve haydutluk gibi onursuz işlerden çıkartıyordu. Mesela kitaplarda Renfri, hayatının bir bölümünde etrafında kendisi gibi gaddar yedi gnom ile haydutluk yapardı.

Renfri ve yedi gnomu gösteren bir hayran çalışması.

Zorluğun eksik olmadığı bu dünyada gnomlar için de hayat olumlu gelişmez. Savaşın getirdiği yıkımla birlikte, insanlar yaşadıkları talihsizlikler için öbür ırkları suçlu bulur, onlara karşı soykırımlar gerçekleştirirler ve böylece birçok gnom asıl yurtlarına geri döner, kaçamayanlar da tabii insanların gazabının kurbanı olur.

Kitaplarda Geralt’ın karşılaştığı birkaç gnom olsa da, oyunlarda hiçbir gnom gösterilmemiştir. Yalnızca ilk oyundaki Kalkstein‘in gnom kökenli olduğu Geralt’ın görev notlarının birinde ima edilir. Simyacının Vizima’daki gayriinsan mahallesinde yaşaması da akıllara tabii bir soru işareti bırakıyor.


Kültürleri

Kültürleri cücelerinkine birçok yönden benzeyen gnomlar, benzer klan yapılanmalarına sahiptiler, fakat onlarınki daha az otoriterdi ve saygı duyulan bireylerin oluşturduğu bir halk meclisi tarafından yönetilen toplumlarınkini andıran bir sistemleri vardı. Bu iki ırk arasındaki benzerliklerin fazlalığı şaşırtıcı olmasa gerek: cüce-gnom tarihi ilk temaslarından günümüze dek barışçıllığını sürdürmüştür. Dünya üzerinde yeni gelenlerin, yerlilere savaş açmadan yerleşebildiği tek vaka belki de bu olmuştur. Böylesine pasifik bir geçmişe sahip olan bu halklar, tek bir toplumda yaşamayı sürdürebilmiştir ve benzer gelenek-göreneklere sahiptiler.

Cücelerle benzer bir kültüre sahip olsalar da gnomların kendilerine has bir dilleri vardır. Gnomlar dışında bu dili yalnızca bu alanda eğitimli kimseler anlayabilir ve/veya konuşabilir, ki bu da pek fazla değildir.

Gnomların dini hakkında az bir bilgiye sahibiz. Savaş zamanlarında bazı gnomlar dinlerinden dolayı askere yazılmaktan muaf tutuldukları için, dinlerinin barış yanlısı olduğunu söyleyebiliriz. Gnomların, anlamsız kavgaları değil, toplumun yararına olacak eylemler yapmalarını öğütleyen bir tanrıya taptıkları tahmin edilir. Ayrıca simya anlayışları da dinleriyle bağlantılıdır. Bu bağlantı özellikle Yaşam Ağacı‘nın on elementi (ilahiliğe bakış açıları da denebilir) olduğu söylenen Sephirot kavramında görülmektedir. Yaşam Ağacı’nın on elementi de sırasıyla şöyledir:

  • Chocc’mah: Bilgeliği temsil eder.
  • Ghe’vrath: Yargıyı, Gücü ve Ciddiyeti temsil eder.
  • Keth’aar: Tacı temsil eder.
  • Kezath: Merhameti, Sevgiyi ve Zarafeti temsil eder.
  • Maal’kad: Krallığı temsil eder.
  • Neh’tza: Zaferi temsil eder.
  • ‘Oth: Şan ve Şöhreti temsil eder.
  • Tipperath: Şefkati ve Güzelliği temsil eder.
  • Veen’ah: Empatiyi temsil eder.
  • Y’esath: Temeli temsil eder.

Bunlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki gnomların dini inançları, gerçek hayattaki Yahudilik inancıyla benzerlikler göstermekte.


Gwyhyr Kılıcı

Gnomlar hakkında değinmek istediğim son konu, dünyanın en iyi kılıcı kabul edilen gwyhyr kılıçlarının üreticileri olmalarıdır. İlk kitaptan iki yüzyıldan daha uzun bir süre önce üretimleri durdurulduğu için nadir bulunurlar. Cüceler tarafından üretilmekte olan sihil kılıçları bile gnomların işçiliğini geçememiştir. Kılıç, bıçağının hem hafif hem de keskin olmasını sağlayan kara demir ile dövülürdü. Bu kılıçların iki diğer vasfı da kenarlarının dalgalı ve kabzalarının deriyle kaplanmış olmasıydı.

Diğer ırklara dair yazılarım:
İnsanlar
Elfler
Cüceler
Orman Perileri

Yorumlar