Ana sayfa Middle Earth Filmler Gondolin’den Bilinmeyen veya Az Bilinenlere Dair

Gondolin’den Bilinmeyen veya Az Bilinenlere Dair

PAYLAŞ

Legolas (Elf of Gondolin):

Ñoldo. Ağaç Evinden Galdor’un emri altındaki izcilerden biriydi. Keskin gözlere ve dağlık alanlar hakkında çok fazla bilgiye sahipti. Gondolin’in yıkımından kaçan kişilere rehber olarak seçildi ve onları sağ sağlim dışarı çıkardı. Daha sonradan Tol Eressëa’ya gitti ve orada Laiqalassë adını aldı.

-Bu kaçakların kaçmasına yardım eden diğer bir Ñoldo da Hendor’dur.-

Elemmakil:

Gondolin’in gizli geçidinin koruyucularındandı ve oradaki askerlerin komutanıydı. Voronwë ve Tuor gizli kapılara geldiğinde o da oradaydı ve Voronwë’nin arkadaşıydı. Voronwë ve Tuor ona durumu anlattılar (Neden burada olduklarını ve içeri girmek istemelerindeki sebepleri) ve onu buraya gönderenin Ulmo olduğunu söylediler. Elemmakil iki muhafız ile birlikte onlara, Orfalch Echor’un yedi kapısı boyunca kılavuzluk etti. Sonra da onları Ecthelion’a teslim etti.

Aranwë:

Fingolfin hanedanına mensup bir Ñoldo beyi. Hakkında bilinenlerden çok fazla emin olunmasa da Gondolinli bir asilzade olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Voronwë’nin de babasıdır.

Pengolodh:

Büyük irfan sahibi, Gondolinli bir Ñoldo. Babası Ñoldo, annesi de Sinda leydisiydi. Nevrast’ta doğdu. Turgon, Tumladen Vadisi’ne saklı Gondolin şehrini yaptırdığı zaman, onun halkı ile birlikte Gondolin’e gidenlerdendi. Lambengolmor’un bir üyesiydi. Lambengolmor üyeleri, yetenekli dilbilimciler ve tarihçilerdir. Fëanor ve Rumil’den sonraki en iyi ‘’irfan ustası’’ idi. Gondolin’in yağmalanması esnasında Tuor ve Idril ile birlikte şehirden kaçtı ve Sirion Limanlarına kadar onları takip etti. Beleriand vakayinamelerinin yanısıra Aman vakayinamelerini de düzenlemiştir. (Rumil’in çalışmalarını ilerletmiştir.) Pengolodh bu çalışmalarını çoğunlukla Sirion Ağzında yapmıştır. Doriath’tan gelen elfler ve diğerleri ile ilgili bilgileri oturtmuştur ve bunların kopyalarını yapmıştır. Bunları aktif bir yazı sistemi ile muhafaza etti ve muhtemelen Gazap savaşından sonra bir süre daha Lindon’da kaldı. Böylece Dunedain onun çalışmalarını kopyaladı.

Daha sonra 2. Çağda Gil-Galad’ın Krallığında yaşadı. Khuzdul dilini biliyor olması muhtemeldir çünkü Khazad-Dûm içine kabul edilen birkaç Elften biriydi. Elfler ve Sauron arasındaki savaşın ardından Eregion’un düştüğü vakit o da Orta Dünya’dan ayrıldı ve Tol Eressëa Adasına yola çıktı. O da ayrıldıktan sonra Orta Dünya’da kalan tek irfan ustası Elrond idi. Çağlar sonra, Gezgin Ælfwine ile konuştu. Ona Elfler ve Kadim Günlere dair hikayeleri anlattı. Aralarındaki konuşma, Orta-Dünya Tarihi adlı 12 kitaplık serinin son kitabı olan Orta-Dünya Halkları’nın 14. bölümü “Dangweth Pengolodh”, yani “Pengolodh’un Yanıtı” adlı bölümde bulunabilir.

Kaynaklar:

Kayıp Öyküler Kitabı 1

Kayıp Öyküler Kitabı 2

The Peoples of Middle-Earth (Orta Dünya Halkları)

The War of the Jewels (Mücevher Savaşları)

The Lost Road and Other Writings (Kayıp Yol ve Diğer Yazılar)

Bitmemiş Öyküler

Yorumlar