Ana sayfa Diğer Fantazya Mitoloji Unutulmuş Devler: Hekatonkheirler

Unutulmuş Devler: Hekatonkheirler

PAYLAŞ

Günümüz edebiyat, sinema ve oyun çevreleri Yunan mitoslarından beslenmeye devam etmektedir. Birçok farklı mecrada karşımıza çıkması mümkün olan yüz kollu yaratıklar: Hekatonkheirler de aslen bu mitoslardan çıkmıştırlar. Peki ama bu korkunç yaratıklar kimlerdir?

Yiğit Bin Gün Yaşar, Fırsat Bir Gün Düşer!

Titanlar ve Olymposlu tanrılar arasında geçen savaştan “Zeus’u Anlamak!” adlı yazımda bahsetmiştim. Orada dikkati çekecek isimlerden birisi de “Yüzkollular” olmuştu. Farklı efsanelere göre bu yaratıklar hem farklı tasvir edilmiş hem de farklı görevler edinmişlerdir. En çok kabul gören bakış açısına göre bunlar da tıpkı titanlar gibi Uranus ve Gaia’nın çocuklarındandılar ve Uranus tarafından annelerinin rahmine esir edilmiştiler. Ne var ki Uranus yenildikten sonra bile bu şanssız Hekatonkheirler Kronos döneminde de yeraltında esir tutulmuşturlar. Ta ki Olympos Tanrıları onları özgür kılana ve onurlar için savaşmalarına şans verene dek. Zeus’un isyanıyla başlayan Titanlar ve Olympos Tanrıları arasında geçen bu savaşta aslan payını şüphesiz ki bu yüz elli yaratıklar alacaktırlar. Her birinin elli başı ve yüz eli bulunan üç dev yaratık hayal edin. Bu üç yüz kol mitralyöz ateşi gibi taşa tutmuştu titanları. Daha sonra bu canavarlar titanların Tartaros’daki bekçisi olmuşturlar. Hesiodos, Theogonia’da bu bu olayı şöyle efsanevi bir dille anlatmıştır:

Ama ön saftaki Kottos, Briareus, Gyes,
Savaşa doymayan bu Yüzkollu Devler
Azdırdılar yeni baştan savaşı:
Üç yüz taş birden fırladı
Bu devlerin güçlü kollarından,
Kapkara saldırılarla ezdiler Titanları,
Yol yol toprağın altına tıktılar onları,
Vurdular zincire yendiklerini
Ve gökler ne kadar uzaksa topraktan
Toprağın o kadar altına gömdüler onları
.”

Lakin farklı efsanelerde Hekatonkheir’lerin Olymposlular’a değil de titanlara yardım ettikleri de yazılmıştır ama mitolojide alternatif yorumlar pek bilinmez. Hatta kimileri bu canavarların yüzkollu olmadıklarını ve isimlerini yaşadıkları şehirlerinden aldıklarını söyler.

Hekatonkheirler

Adını Hekatonkheir Koydum: Briareus’un Yolu

Hekatonkheirler’in en önde geleni Briareus’tu ve hemen peşinde kardeşleri Gyes ve Kottos vardı. Briareus’un kendi özelinde bakacak olursak efsaneler derinlerişiyor ve görüşler artıyor. Briareus’un ölümlüler arasında kullanılan ismi Aegaeon’dur ve Poseidon’un kızı Kymopoleia ile evlendiği söylenir. Buradan yola çıkılarak üretilen türlü türlü efsane ortaya çıkmıştır. Kimileri Briareus’un Poseidon’la beraber yaşamaya başladığını söylemiştir kimileri onun da bir deniz tanrısı olduğunu söylemiştir ve hatta Briareus’un Poseidon olduğunu söyleyen bile vardır. Ama tahminler odur ki Briareus, Yunan mitoslarından da önce var olan bir deniz tanrısı inancına dayanıyor olabilir. Çoğumuz Ege denizinin isim kökenini bilmez, bilenlerimizse Aegeus’tan geldiği kanısındadır. Lakin farklı fikirlere göre bu isim bizim yüzkollu Aegaeon’dan geliyor olabilir. Hele denizle olan bağlantılarını ve kadim bir tanrı olma ihtimalini düşünecek olursak kulağa pek deli saçması gelmiyor işin doğrusu.

Discord sunucumuza davetlisiniz.

Bizi Instagram’dan takip edebilirsiniz.

Yorumlar