Ana sayfa Star Wars Animasyonlar İmparatorluğun Kabusu: ASİ BİRLİĞİ (Bölüm-1)

İmparatorluğun Kabusu: ASİ BİRLİĞİ (Bölüm-1)

PAYLAŞ

 

Demek özgürlük böyle ölüyormuş. Bİr sürü alkışla…

Şansölye Sheev Palpatine, kendini imparator ilan ederek Galaktik Cumhuriyeti yıkmış ve Galaktik İmparatorluğu ilan etmişti. Senato yoğun alkış sesleriyle inliyordu. Naboo senatörü Padme Amidala ve yakın dostu Alderaan senatörü Bail Organa dehşet içerisinde bu kendinden geçmiş kulakları sağır edercesine tezahürat yapan kalabalığı izliyorlardı. Yeni imparator, ellerini kibir dolu bir endam ile havaya kaldırarak sağır eden tezahüratın artmasını istiyordu. Sadece birkaç yıl önce patlak veren iç savaş sebebiyle, savaşı bitirmesi için senato tarafından sınırsız yetkilendirilirken yaptığı konuşmada, demokrasiyi sevdiğini ve bu yetkileri gönülsüz aldığını duygulu bir şekilde vurgulayan Palpatine ile, bu kibir abidesi şahısın aynı kişi olduğunu kim inanabilirdi? Bütün galaksi böyle ikiyüzlülükle kandırılmıştı işte. Senatörler, valiler, komutanlar, halk, ayrılıkçılar ve Jedilar…


Yakın dostu Bail Organa’ya dönerek “Demek özgürlük böyle ölüyormuş. Bir sürü alkışla” dedi Padme Amidala. Herkes çoktan teslim olmaya razıydı. Padme, “Belki de Dooku Coruscant baskını sırasında başarılı olsaydı, onu da böyle alkışlayacaklardı” diye düşündü. Fakat ısrarla buna tezahüratlar karşısında sessizce olanları izleyen 2000 kişi vardı. Onlar herkes gibi dalkavukluk peşinde koşmayan, idealleri için mücadele edecek olanlardı. Onlar despotluğa karşı yanacak isyan ateşinin ilk kıvılcımlarıydılar.

Senatonun özel oturumundan sonra, daha önce tehlikeyi görerek bir bildirge yayınlamış olan senatörlerin bir kısmı acil olarak toplandılar. 2000 senatörün imzaladığı bu bildirgedeki amaç, şansölye eğer savaştan sonra yetkilerini terk etmez ve daha ileriye giderse, bağlı bulundukları gezegenlerde oluşturulan hücresel direnişlerle galaksi çapında bir protesto başlatmaktı. Bu protesto en başta demokratik yollarla ilerleyecek, fakat netice alınmaz ise silahlı eylemlere dökülecekti. Bildirgeyi tasarlayanlar ve bu fikri öne sürenler arasında çok önemli üç isim vardı. Bunlar Mon Mothma, Padme Amidala ve Bail Organa’ydı.

Şansölye Sheev Palpatine’e ve devam eden Klon Savaşlarına muhalif senatörler toplantıda

İmparatorluk ilanının yankıları, Cumhuriyet’e bağlı çoğu sistemde çok sert oldu. Başta Alderaan, Dantooine, Onderon, Kashyyyk, Mon Cala ve Ryloth gezegenleri olmak üzere, Klon savaşlarında milis güçleriyle aktif olarak savaşmış birçok gezegende isyanlar patlak verdi. İsyanları durdurmak için ellerindeki klon askerleri kullanan imparatorluk, bu yerli milis güçlere karşı sıkı bir mücadeleye girişti. Süregelen çatışmalarda klon askerleri, yeni oluşturulan Fırtına Birlikleri’nin ilk üyeleri olarak ellerinden geldiğince mücadele etseler de, hızlı yaşlanmaları ve buna mukabil kabiliyetlerini gitgide kaybetmeleri imparatorluğa büyük dezavantaj sağlamaktaydı.

Asi Birliği Lideri Şansölye Mon Mothma

Gezegenlerdeki otoritesini elindeki klon askerleriyle sağlayamayacağının farkında olan İmparatorluk, daha yeni, geniş ve güçlü bir ordu kurma kararı aldı. Sheev Palpatine’in emriyle İmparatorluk senatosuna sunulan bir önerge senatodan geçirilerek yeni bir ordu toplanmaya başladı. Cumhuriyet askeri akademilerine de büyük bir baskı uygulanarak eski sisteme tabi olan bütün askeri personel ve asker adayları lağvedildi. Yerlerine Moff Tarkin’in tavsiyeleri doğrultusunda imparatorluğa bağlı olacak subay ve akademisyenler yerleştirildi. Böylece klonlar kademeli bir şekilde yerlerini, akademiden yetişen yeni askerlere bıraktılar.

Gitgide büyüyen asker nüfusu, peşinden ağır vergileri ve baskıyı da getiriyordu. Özellikle maden kaynakları olan gezegenler, aralarında en şansız olanlarıydı. İmparatorluk bu gezegenlerin kaynaklarını sömürüyor. Gezegende yaşayan ırkları köleleştirerek, bu maden yataklarında zorla çalıştırıyorlardı. Binlerce yıl önce cumhuriyetin yasaklamış olduğu kölelik, belli imtiyazlar ve vergiler karşılığında geri dönmüştü. Karteller ve kelle avcıları imparatorluğun çıkarlarıyla çelişmediği sürece, istedikleri gibi hareket etmekte özgürdüler. Belli bölgelerde kalabalık guruplar halinde gezmek yasaktı. Herhangi bir itiraz veya direnç gösterenler, İmparatorluk tarafından mimlenerek cezaevlerine gönderiliyor yada idam ediliyorlardı.

Galaksinin bulunduğu bu kaos ortamı, bir çok farklı sistemde yerel isyanlara sebebiyet vermekteydi. Gerek politik yollarla, gerek silahlı eylemlerle bu baskı ortamına karşı direnenler söz konusuydu. Fakat direniş hareketleri arasında ne yazık ki bir birliktelik yoktu. Hatta politik görüşler sebebiyle, birbirlerine karşı mesafeli olan pek çok gurup vardı. Dağınık durumda olan direniş hareketleri, Mon Mothma’nın ve Bail Organa’nın  yoğun çabalarıyla tek bir bayrak altında toplanmaya çalışılıyordu. Bunun için yoğun görüşmeler sürüyor, farklı sistemlerdeki direniş yetkilileri ile görüşülüyor ve çeşitli vaatler ile bu liderler merkezi bir direnişe bağlanılıyordu. Gösterilen yoğun çaba ve çalışma sonunda galaksideki çoğu direniş sistemi, tek bir birlik altında toplanabilmişti. Bu yeni birliğe Alliance to Restore the Republic (yani Türkçesi ile “Cumhuriyeti Yeniden Kazanma Birliği”) adı verildi. Fakat galakside kısaca Rebel Alliance (yani “Asi Birliği”) olarak anılacaklardı.

Direniş, cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hareket ederek bir senato kurdu. Kurulan bu senatoda, bütün direnen sistemlerin temsilcilerinin katıldığı bir seçim ile, Mon Mothma isyan hareketinin askeri kanadını, Bail Organa ise İmparatorluk senatosu içindeki kanadını yönetmek için görevlendirildiler. İsyanın en tecrübeli askeri gücünü halihazırda İmparatorluk’a direnmekte olan Onderon, Mon Cala ve Ryloth milis birlikleri oluşturmuştu. Bu milis güçler klon savaşları esnasında Mace Windu, Ima-Gun Di, Obi-Wan Kenobi ve Anakin Skywalker gibi Jedi generalleri tarafından eğitilmiş, askeri taktikler dışında gerilla savaşını da çok iyi bilen güçlerdi. İmparatorluk tarafından gözden çıkarılmış pek çok eski Cumhuriyet istihbaratçısı, Asi Birliği’nin istihbarat kolunu oluşturmaktaydılar. Ek olarak yerel sistem ve gezegenlerin yeraltı istihbarat örgütleri de, Asi Birliği’ne bağlı bir şekilde hareket ediyorlardı.

Askeri kanat her geçen gün güçlense de Asi Birliği içinde yer yer muhalif sesler yükselmekteydi. Muhalif seslerin en büyük sebebi, yerel sistemlerin Asi Birliği’nin imparatorluğa karşı çok daha aktif hareket etmesi gerektiğini düşünmesinden kaynaklanıyordu. Mon Mothma ise Asi Birliği’nin kalabalık ve lojistik olarak çok üstün olan İmparatorluk Askeri Birliklerine karşı, kesin bir galibiyet alamayacakları görüşündeydi. Bu yüzden Asi Birliği’nin daha dikkatli ve keskin silahlı eylemlerin yanı sıra, politik olarak da İmparatorluk Senatosuna baskı yapması yolunu izlemek niyetindeydi.

Asi Birliği etki alanını arttırmak için, sadece silahlı eylemlerle sınırlı kalmıyor, çeşitli erzak yardımlarında bulunarak halkın desteğini kazanıyor, ele geçirdikleri yayın istasyonlarıyla halka umut vaat ediyorlardı. Silahlı eylemler konusunda da aktif bir başlangıç sergileyen direniş, en ses getirici eylemini Klon Savaşlarının ünlü generali, Cham Syndulla’nın önderliğinde çok sıkı bir direniş gösteren Ryloth’ta gerçekleştirdi. Syndulla Klon Savaşları sırasında Bağımsız Sistemler Konfederasyonu’na karşı direniş gösteren, Özgür Ryloth Hareketi’nin kurucu liderlerinden biriydi. Galaktik Cumhuriyetin despot bir rejim olan Galaktik İmparatorluk’a dönüşmesiyle birlikte direnişini hız kesmeden İmparatorluk Birlikleri’ne karşı sürdürmeye devam etti.

RYLOTH SAVAŞI

Ryloth, Cumhuriyet döneminde baharat madenleri sebebiyle galaksinin en zengin gezegenlerinden biriydi. İmparatorluk bu zenginliği sömürme amacıyla, gezegen üzerinde askeri olarak yoğun baskı kurmuştu. Özgür Ryloth Hareketi silahlı eylemleri sonucunda, İmparatorluğun baharat madenleri çalışmalarını neredeyse durma noktasına geldi. Bu durum karşısında çok sinirlenen İmparator Sheev Palpatine, İmparatorluk senatosunda Ryloth’u temsil eden senatör Orn Free Taa’yı huzuruna çağırdı. Palpatine, hem Ryloth halkına İmparatorluğun gücünü göstermek için, hem de senatonun içindeki Asi sempatizanlarını tespit edebilmek için çırağı Darth Vader, Ryloth imparatorluk baş senatörü Orn Free Taa ve diğer Ryloth’lu senatörleri de yanına alarak gezegene resmi ziyaret yapma kararı aldı. Palpatine ve Vader, Özgür Ryloth Hareketi’ne bilgi sızdıran kişinin Orn Free Taa olmadığına emindiler. Çünkü Free Taa, Cumhuriyet döneminden beri kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir senatördü ve Cham Syndulla ile iyi anlaşamamaktaydı. Fakat Taa’nın senato gurubunun içinde bir Asi Birliği sempatizanı olduğu ortadaydı. Bu yüzden bu bilgi sadece Ryloth senatörlerine ve Ryloth valisi Moff Delian Mors’a iletildi. Nihayet Ryloth senatörleri içerisindeki bir Asi Birliği sempatizanı, İmparatorluğun resmi ziyaret haberini Özgür Ryloth Hareketi’ne sızdırdı.

Ziyaret haberini alan Cham Syndulla bunun tuzak olduğunu düşdü. Bunun için yardımcısı Isval’den İmparatorluk içerisindeki casusu Albay Belkor Dray’e bir mesaj bırakarak buluşmak istediklerini iletmesini söyledi. Asi Birliği, imparatorluk içindeki makam rekabetinden ve yönetici kesim arasındaki kıskançlıktan haberdardı. Bu yüzden bazı senatör ve ordu mensuplarını bu yolla, düşman oldukları meslektaşlarına karşı kullanabilmekteydiler. Albay Belkor Dray’de bunlardan biriydi. Ryloth valisi Moff Delian Mors ve senatör Orn Free Taa ile rakip olan Dray, imparatorluğun pek çok planını Cham Syndulla’ya ulaştırmıştı. Böylece Ryloth Valisi Delian Mors’u yerinden edebilecekti. Albay Belkor Dray ve Cham Syndulla nihayet Ryloth’taki gizli bir mağara üssünde buluştular. Dray gezegene Senatör orn Free Taa’nın geleceğini bildiğini ama İmparator Sheev Palpatine’in geleceği hakkında bir bilgi verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Cham Syndulla, Albay Belkor Dray’den bilgiyi teyit etmesini, eğer doğruysa ziyaretin gerçekleştiği an İmparator ve Vader’ı öldürmek için kendilerine yardımcı olmasını söyledi.

Cham Syndulla ve Özgür Ryloth hareketi

Albay Dray buna karşı çıkarak, Syndulla’yı ifşa etmekle tehdit etti. Buna karşı Cham Syndulla eğer kendilerine yardım etmezse, gizlice kaydetmiş olduğu bütün görüşmelerini İmparatorluk senatosuna göndereceğini söyledi. Zor durumda kalan Dray, suikast sırasında Orn Free Taa ve Moff Delian Mors’un da öldürülmesi karşılığında teklifi kabul etti. Cham Syndulla bu suikast planıyla İmparatorluğun kaosa sürükleyerek, yıkılabileceğinin farkındaydı. Böylece Asi Birliği ve Asi Birliği sempatizanı senatörler tarafından Cumhuriyet ilan edilerek galakside büyük bir özgürlük hareketi başlayacaktı. Ryloth ziyareti akabinde İmparator Palpatine ve Darth Vader Özgür Ryloth Hareketinin iki aşamalı saldırısına uğradı. Bu saldırı klon savaşlarından kalma eski droid ve silahların yardımıyla gerçekleştirilmişti. Plana göre Özgür Ryloth Hareketi’nin saldırısına uğrayan İmparator ve birlikleri yardım çağrısında bulunacaklardı. Albay Belkor Dray, saldırı sırasında iletişim kopukluğu bahanesiyle yardım göndermeyecek, zor durumda kalan İmparator ve Vader ise hayatta kalmak için bir Twi’lek köyüne sığınmak zorunda kalacaklar. Önceden boşaltılmış olan bu Twi’lek köyünde kıstırılan İmparator ve Darth Vader, yine Albay Belkor Dray komutasındaki V-Wing Starfigter’ların bombardımanı sonucu yok edileceklerdi.

Her şey planladığı doğrultuda gitmekteydi. Saldırıda çok zor duruma düşen imparator Sheev Palpatine, hayatta kalabilmek için güçlerini kullanarak herkesten gizlediği Sith Lordu kimliğini açığa çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum planlar aksamasına sebep oldu. İmparator ve ekibi planlandığı gibi Twi’lek köyüne sığındılar. Fakat planlandığı zamanda gidemedikleri için, Moff Delian Mors olaya müdahale ederek, destek kuvvetlerini gönderdi ve V-Wing’lerin komutasını Albay Dray’in elinden aldı. Köşeye sıkışan Albay Dray’i, kendi suçlarını da örtbas etmek için öldürdü. Böylece İmparator ve Darth Vader hayatta kalabildiler. Özgür Ryloth Hareketi bu saldırı sırasında büyük kayıplar verdi. Cham Syndulla son anda kurtulmayı başararak, geri kalanlarla birlikte gizli sığınaklara çekildiler. Bu eylem sonuç vermemiş olsa da, Sith kimliğini gizleyen İmparator Sheev Palpatine’in Klon Savaşlarını başlatan Darth Sidious olduğu galaksi çapında öğrenilmiş oldu. Bu durum pek çok imparatorluk senatörü ve askeri personelinin, Asi Birliği’ne katılmasında etkili oldu. Böylece Jedi’ların yönetime ele geçirmeye çalıştığı yalanı ortaya çıkarak, bir komploya maruz kaldıkları kesinleşti.

Özgür Ryloth Hareketi, İmparator’u pusuya düşürüyor

Bu eylem ile birlikte Asi Birliği’ne sempati artsa da, Şansölye Mon Mothma’nın eylemler konusunda daha aktif olması gerektiğini düşünen bir muhalif gurubu oluştu. Mon Mothma eylemlerin daha dikkatli ve uzun vadeli kazançlar açısından değerlendirilmesi taraftarıydı. Böylece eylemlerin sonucunda hem Asi Birliği’nin prestiji korunacak, hem de İmparatorluğun yöntemlerini takip etmediklerini ortaya koyabileceklerdi. Muhalif düşünce ise eylem şiddetini ve sıklığını arttırarak, İmparatorluk birliklerine nefes aldırmamayı istiyordu. Önemli olan davaydı ve dava uğruna bazı fedakârlıklar yapılabilinirdi. Bu yöntem ile imparatorluğa maksimum zayiat verdirilerek, İmparatorluk yanlısı gurupların bezdirilmesi sağlanabilir ve İmparatorluk içinde bir iç isyana sebep verebilirlerdi.

Mon Mothma’nın fikir değiştirmemesi üzerine, Asi Birliği’nin en iyi komutanlarından olan Saw Garrera birlikten tamamen bağımsız hareket eden farklı bir yapılanma oluşturdu. Bu yapılanma Asi Birliği’ne zarar vermeyecek, fakat İmparatorluğa kendi yöntemleriyle karşılık verecekti. Saw Garrera’nın bu partizan tutumu birliğin içinde ayrılıklar oluşmasına sebep verdi. Saw Garrera yakaladığı İmparatorluk casuslarını ve subaylarını çeşitli işkence yöntemleriyle sorguya çekiyordu. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda İmparatorluğa çok derin zayiatlar verdiği gibi, pek çok gizli sır hakkında bilgi ediniyordu. Garrera ve gurubunun merkez üssü Jedha sistemiydi.

Asi Birliği’nden ayrılan Saw Gerrara’ya bağlı Partizanlar

Asi Birliği yaşanan muhalif ayrılıklarına rağmen gittikçe güçlenmekteydi. Yaptığı başarılı eylemler ve İmparatorluk aleyhtarı kampanyalar sayesinde halk arasında büyük destek görmeye başlamışlardı. Galaksinin pek çok köşesinden genç adaylar, baskıcı ve despot İmparatorluk rejimine karşı Asi Birliği’nde savaşmak için gönüllü oluyorlardı. Keza bir çok İmpartorluk subayı ve personeli de firar ederek Asi Birliği’ne katılmaktaydı. Özellikle imparatorluktan, Asi Birliğine katılan gizli muhbirler yapılan eylemler ve imparatorluğun gizli hazırlıkları için ciddi katkılarda bulunuyorlardı. Fulcrum ismini verdikleri gizli ajanlarıyla imparatorluktan bilgi sızdırıyor ve Asi Birliği’nin, İmparatorluk politikalarını önceden okumasını sağlıyorlardı. Fulcrum ajanlarından ilki eski bir Jedi olan fakat, Order 66’dan önce birlikten ayrılan Ahsoka Tano’ydu.

Asi Birliğinin artan nüfusu ve halk içindeki sempatisi, imparatorluğu rahatsız etmekteydi. Bu sempatinin kırılmasının imkansız olduğunun farkında olan İmparatorluk, kuruluşundan beri üzerinde çalıştığı gizli projesini hayata geçirmek için yoğun çaba sarfetmekteydi. Gizliden gizliye yürütülen, Death Star projesinin hayata geçmesi artık an meselesiydi. Bu devasa silah projesi, katliama uğramadan çok önce Klon Savaşları sırasında Geonosislilerin, Ayrılıkçı lider Count Dooku için çizmiş olduğu bir projeydi. Silah yapımı konusunda oldukça yeteneklş olan Geonosis halkı, İmparatorluk’un ilanı ile birlikte projenin gizli tutulması için soykırıma uğramışlardı. Bu ölümcül silahın yapım aşamasında, pek çok imparatorluk mühendisi çalışsa da, projenin gerçekleşmesinde en önemli adımları Galen Walto Erso atmıştı. Erso, tamamen Orson Krennic’in baskısıyla girdiği bu işte herkesten gizlice sistemde bir açık bırakmış ve bu açığın saklandığı arşivin yerini, yardımcısı Bodhi Rook ile birlikte Asi Birliği’ne sızdırmıştı. Bu durumu öğrenen Orson Krennic, bilgilerin sızdığı Saw Garrera Partizanlarının merkez üssü olan Jedha gezegenine bağlı kadim bir Jedi şehri olan Jedha şehrini Death Star’ı kullanarak yok etti. Death Star’ın yıkıcı gücü ilk kez bu gezegende tespit edilmiş oldu.

Death Star, Jedha şehrini yok ederek gücünü deniyor

Böylece imparatorluk’a karşı artık kaçamak saldırılar yerine, büyük cephe savaşlarına başlama zamanının geldiği anlaşılmış oldu. Asi Birliği ya harekete geçecek, yada imparatorluk tarafından sindirilerek Galaksi’nin son umut ışını söndürmüş olacaktı. Death Star’ın yıkım gücü, galaksi’ye korku salmış olsa da, Jedha’da yaşanan dehşet verici katliam bardağı taşıran son damla olacaktı.

Yorumlar