Ana sayfa Star Wars Jediların Kökeni ve Je’daii Düzeni

Jediların Kökeni ve Je’daii Düzeni

PAYLAŞ
Güç Savaşları sırasında Tython.

“Işıkta bir karanlık var ve karanlıkta bir ışığız, hepimizin yolu bu, ne Bogan ne de Ashla’nın tutsağı olmak, dengede yaşamak için çalışmalıyız. Tython’un bize öğrettiği gibi, tehlikeli… Tehlike her zaman vardır. ”
-Ketu

Je’daii Düzeni galaksinin orta kısımlarında bulunan Tython gezegenindeki Gücün inancına ve bu inanca uymasıyla birleştirilen eski bir organizasyondur. Güç’te yoğun bir gezegen olan Tython’da bir denge kurmaya odaklanan Je’daii, Güç’ü bir bütünün üç yönü olarak gördü; Ashla (Aydınlık), Bogan (Karanlık) ve Bendu (Denge). Denge görüşleri doğrultusunda, aydınlığa ya da karanlığa çok fazla düşen Je’daii’ler, dengeye ulaşana kadar meditasyon yapmak için aylardan birine sürgün edilirdi.

Düzen’in Tython’daki varlığı, her biri bir Je’daii Tapınak Ustası tarafından yönetilen dokuz Tapınak arasında dağıtıldı. Düzen’de usta biri olmak için bir kişinin tüm tapınaklara gidip o tapınağa has yetenekleri öğrenmesi gerekiyordu. Düzen, önemli konuları kararlaştıran ve Düzeni yöneten Dokuz Tapınak Ustası’ndan oluşan, Ustalar Konseyi tarafından yönetilirdi.

Tython’da binlerce yıl boyunca yaşayan Je’daii düzeni, Sonsuz İmparatorluk’tan bir Güç Avcısı’nın gelmesiyle derinden sarsıldı. Tarihte aydınlık ve karanlık felsefeler arasındaki ilk çatışma olarak bilinen kanlı bir iç savaşın ardından, karanlık taraftarlar Jedi Düzeni şekillenirken sürgün edildiler. Büyük bir Jedi grubu Tython’dan ayrıldı ve Ossus’ta yaşayacak bir yer bulup Galaktik Cumhuriyet’e “barışın koruyucuları” olarak katıldılar.

TARİHİ

“Çevrelerindeki dünyayı gözlemlerken, gökyüzünde iki ay gördüler -aydınlık Ashla ve karanlık Bogan- ve Gücün iki yönünün olduğunu fark ettiler, aydınlık ve karanlık. Karanlığın ışığı tanımladığı gibi ışık da karanlığı tanımladı. Tython gezegeni şiddetli fırtınalarla ve sarsıntılarla dengesizliğe tepki gösterdi ve böylece gezginler kendilerini denge isteyen olarak tanımladılar. Kendilerine Dai Bendu dilinde “mistik merkez” anlamına gelen “Je’daii” adını verdiler. Je’daii sadece dengenin uyumu sayesinde barışçıl bir dünya sürdürebilirdi.” -Ketu

Tho Yor’un Varışı

36.453 BBY’de, galakside dağılmış olan Tho Yor adında piramit şeklindeki sekiz tane büyük gemi, Ando Prime, Kashyyyk, Manaan, Ryloth ve Dathomir de dahil olmak üzere bulundukları gezegenin sakinlerine seslendi. Güç sayesinde Tho Yor, etraflarındaki Güç duyarlı kişileri yıldız gemilerine götürmek için ikna etti ve piramit gemileri, gezegenlerden ayrıldı.

Tho Yor galaksiyi dolaşarak pek çok başka türün Güç duyarlılarını topladı, böylece sekiz gemi Derin Çekirdek’e giderek birlikte Wookiee, Selkath, Twi’lek, Miraluka, Iktotchi, Cathar, Devaronian, Noghri, Sith, Talid, Zabrak, Mirialan, İnsan, Sullustan ve Krevaaki türlerinin yanı sıra daha sonra Koorivar olarak bilinen türleri taşıdı. Sekiz Tho Yor, dokuzuncu ve çok daha büyük bir Tho Yor’un onları beklediği Tython gezegenine gitti. Tho Yor’un gelişi, tüm gezegeni etkileyen muazzam bir Güç Fırtınası ile duyuruldu ve sekiz Tho Yor dokuzuncu Tho Yor’un etrafında, kendilerini dünyaya yaymadan önce toplandı.

Tho Yor’un Varışı

Tho Yor gemileri yolcularını nihai varış noktalarına götürdü. Güç’e duyarlılar, Tython’un Güç’te benzersiz olduğunu anladılar ve bu Güç’e duyarlı kişiler (hepsi birlikte Tythanlar olarak bilinirler) kısa süre sonra Güçlerinin incelenmesi ve yeteneklerinin öğretilmesi için Tython’a getirildiklerini fark ettiler.

Düzenin Kuruluşu

Bununla birlikte, Tython güzel olduğu kadar tehlikeli bir gezegendi. Bu yüzden Güç’e duyarlı kişiler yaşamlarını oturarak meditasyon yapmak yerine hareket halindeyken meditasyon yapmaya adadı. Duyarlı kişiler aynı zamanda Güç’te dengesizlik olduğunda Tython’un Güç Fırtınaları ile şiddetle tepki gösterdiğini fark ettiler. Aydınlık ve karanlık tarafı gezegenin uyduları olan Ashla ve Bogan ile temsil ettiler.

Duyarlılarlar, böylece Je’daii Düzeni’ni kurdular. Denge felsefesi, Tython’da hayatta kalmak için gerekli hale geldi çünkü Ashla ile Bogan arasındaki uyum ve denge Tython’un barışçıl güzelliğini koruyordu. Dengesizlikten kaynaklanan kaos ve yıkımı önlüyordu.

Önümüzdeki bin yıl boyunca, Je’daii, Jeoda’daki Tapınakları, şehirleri, öğrenme merkezlerini ve şifa merkezlerini inşa etti. Bunların her biri Tho Yor’lardan birinin etrafında merkezlendi. Je’daii akademisi Padawan Kesh, 36.019 BBY’de ilk tapınak ustası Nordia Gral tarafından kuruldu. Bununla birlikte, yıllar geçtikçe, Je’daiiler Güç’e hassas olmayan çocuklara sahip olmaya başladı. Gezegen Güç’e hassas olmayanlar için çok tehlikeli olduğunden Tho Yor’ların gezegene gelişinden iki bin yıl sonra büyük bir göç meydana geldi: Güç kullanıcısı olmayan tüm Tythanlar, gezegeni terk etmek zorunda kaldı. Güç’e duyarlı olmayan kişiler önce Ashla’ya ve Bogan’a yerleştiler. Daha sonra Tython sisteminin diğer dünyalarına yaydılar.

Barış Dönemi

Yıllar sonra diğer dünyalara yerleşen Güç kullanıcısı olmayan kişiler için Tython’daki Je’daii’nin varlığı bir efsane haline geldi. Shikaakwa Kraliçesi Hadiya’nın hükümdarlığında, Je’daii Düzeni’ne savaş açıldı. Despot Savaşı olarak bilinen sistem çapında süren çatışmada Kraliçe Hadiya, 25.805 BBY’de ordusunu Tython’a doğru taaruza geçirdi. Her iki tarafın da büyük çapta kayıplarına rağmen Je’daii Düzeni Hadiya ve güçlerini bastırmayı ve dengeyi Tython’a geri getirmeyi başardı.

Savaştan 12 yıl sonra Je’daii düzeni, Tho Yor’ların gelişinden beri ilk defa Tython sistemine giren bir geminin enkazını keşfetti. Nereden geldiği bilinmeyen gemi, Anıl Kesh Tapınağı’nın yakınına düşmüş ve büyük kayıplar gerçekleştirmişti. Tho Yor’un gelişinden bu yana görülemeyen oranlarda bir Güç fırtınası çıktı. Düzen temsilcileri çarpışma bölgesini soruşturdular ve tek bir kurtulanla karşılaştılar: Forcesaber olarak bilinen tuhaf bir silah taşıyan Xesh adlı esrarengiz bir adam.

25.793 BBY’de, Rakatalıların Sonsuz İmparatorluk  güçleri Tython sistemini işgal etti. Rakata ve Flesh Raider askerleri Tython’a saldırdı, fakat Je’daii Düzeni tarafından püskürtüldü. Sonsuz İmparatorluk Ska Gora’nın orman dünyasına çekilmek zorunda kaldı ve orayı fethetti. Savaşın ilk yılının sonuna gelindiğinde, Je’daii, Yerleşik Dünyalar kuvvetleri ile birleşti ve ordunun komutasını Je’daii Ustası Rajivari’ye verdi. Aynı zamanda Je’daii düzeni, Rakataların Forcesaber silahlarından inşsa etti. Bu silahlar ışın kılıçlarının ilk versiyonlarıydı ve karanlık taraf ile çalışırdı.

Güç Savaşları

Yaklaşık 10 yıl sonra Je’daii Düzeni’nin dengesi paramparça oldu. Düzen Ashla takipçileri ve Bogan takipçileri olarak iki gruba ayrıldı. Güç Savaşları olarak bilinen fırtınalı bir çatışmada, eski müttefikler birbirlerine karşı çatışmışlardı ve Je’daii Düzeni’nin tümü parçalanmıştı.

Güç Savaşları sırasında Tython.

25.783 BBY’de savaş neredeyse on yıldır sürüyordu ve gezegen savaştan harap olmuştu. Je’daii Ustaları Rajivari, Garon Jard, Cala Brin ve Ters Sendon önderliğindeki aydınlık taraf savunucuları (Ashla takipçileri), Jedi Düzeni olarak bilinen yeni bir grup kurdu ve güçlerini yalnızca zayıf kişilerin korunması için kullanacaklarını ve haklarını savunacaklarını duyurdular. Bu gruptan Üstad Rajivari ayrıldı ve muhalif grup olan karanlık tarafı yarattı. Karanlık taraf takipçileri, Rakatalıların gezegene getirdiği vahşi hayvanlar olan Flesh Raiderlardan bir ordu kurdu ve Kaleth Tapınağı’nı ele geçirdi ve Jedi Düzeni ile savaşmaya başladı.

Savaşın bitiminde Rajivari’nin güçleri ve Je’daii Düzeni tamamen sona erdi. Ayakta sadece Jedi Düzeni kalmıştı. Büyük bir Jedi grubu, karanlık tarafın gezegeni yerle bir etmesine tanık olduktan sonra diğer gezegenlere doğru yola çıktı ve sonunda Ossus gezegenini buldu.
Je’daii’nin yeni grubu Jedi, nihayetinde binlerce yıl galaksiyi savunmaya devam etti. Galaktik Cumhuriyet, özellikle Klon Savaşları sırasında Je’daii’nin Bendu sembolünü kullandı. Galaktik İmparatorluğun İmparatoru Palpatine, Bendu sembolünü andıran altı dişli imparatorluk krestini oluşturdu.

İmparatorluk Kresti

ORGANİZASYON

“Güç’e yakınlığı ile doğanlar her zaman Tython’a getirilirdi. Youngling’den Padawan’a, Journeyer’den Ranger’a ve nihayet ustaya, bir Je’daii büyüdü. Bir tapınaktan diğerine geçerken, bilgi arayarak, güçteki dengeyi arayarak barış mesajları yaydılar.” -Ketu

Gezegenin tek sakinleri olan bilim adamları, akademisyenler, savaşçılar, filozoflar ve zanaatkarların manastır düzenleri Je’daii Konseyi tarafından yönetilirdi. Konseyde bir rütbe olan Jeda’ii Tapınağı Ustası bir Je’daii’nin düzen içinde elde edebileceği en yüksek rütbeydi. Tython’a dağılmış olan dokuz tapınaktan her birinde bir tane Je’daii Tapınak Ustası vardı. Dokuz tane Je’daii tapınağı olmasına rağmen, gerçek Tapınak Ustaları sayısı bazen dokuzu geçebiliyordu. Örneğin, Calleh ve Naro adlı bir Selkath çifti, birlikte Şifa Tapınağı Mahara Kesh’de Tapınak Ustalığı yaptılar.

Je’daii Konseyi, Holokonferans ya da Kaleth’de yüz yüze toplantı yapardı. Konsey bir Je’daii’yi, Gücün bir tarafına çok yaklaştıysa Ashla ya da Bogan aylarına sürgün etme yetkisine sahipti.

Je’daii Konseyi, holokonferans düzenlerken.

Tython’dan Güç’e hassas olmayanların hepsi ayrıldıktan sonra, diğer dünyalardan doğan tüm Güç’e duyarlı kişiler Tython’a getirildi ve burada Je’daii olarak eğitildi. Tython’da doğan herhangi bir Güç’e hassas olmayan kişi, Güç için herhangi bir eğilime sahip olup olmadıklarını görmek için test edilirdi ancak Güç’ü kullanamayanlardan gezegeni terk etmeleri istendi. Genç Güç’e duyarlılar, bir Je’daii Ustası tarafından Padawan olarak alınıncaya kadar Padawan Kesh’de eğitim görürlerdi. Bir Padawan’ın eğitimi tamamlandıktan sonra, Journeyer rütbesine (Türkçede Gezgin anlamına geliyor.) gelirlerdi.

Bu Gezginler, tapınakların her birini ziyaret etmek için Tython’un yüzeyinde bir uzun bir yolculuk düzenlerlerdi. Yolculuklar genellikle iki yıl sürerdi ve yürüyerek tamamlanırdı. Varılan her tapınakta yeni bir şey öğrenirlerdi. Çoğu Journeyer, bu yolculuk sırasında disiplin sahibi olurdu ve yolculuk bitince tapınağa dönüp bu disiplini başkalarına öğretirdi.
Journeyer hayatta kaldıysa, Büyük Yolculuğunu başarıyla tamamladıktan sonra Je’daii Ranger rütbesine yükseltilirdi. Rangerlar, Je’daii Konseyi tarafından, Tython sisteminin tamamında konuşlandırılarak, Konsey veya Diğer Yerleşik Dünyalar tarafından talep edilen görev ve görevleri yerine getirirdi. Rangerlar, rütbelerini ifade etmek için Ranger yıldızı olarak bilinen bir rozet giyerlerdi ve kendilerine bir yıldız gemisi seçerlerdi. Hunter sınıfı bir starfighter ya da daha büyük Peacemaker sınıfı kruvazör.

Rangerlar diplomasi görevleri, kaçakları izleme, çatışmaları sona erdirme ve diğer çeşitli görevler ile görevlendirildi. Bir Je’daii Ranger, yeterli deneyime ve bilgeliğe ulaşırsa Je’daii Tapınak Üstadı dışında elde edebileceği en yüksek rütbe olan Je’daii Üstadı rütbesine terfi edebilirdi. Bu üstadlar tapınakta yaşar ve bilgeliklerini genç öğrencilere aktarırdı.

Tapınaklar

“Bin yıl boyunca süren gelişmeler sonrasında Je’daii, tapınakları, şehirleri, iyileşme ve öğrenme mekanları olan büyük bir medeniyet kurdu; bunların her biri bir Tho Yor ile çevrelendi.” -Ketu

Je’daii’ler ilk olarak dokuz Tho Yor’un etrafına tapınaklar kurdu. Daha sonra yeni şehirler ve yerleşimler inşa edilmiş olsa da dokuz Tapınak, gezegenin sakinlerinin çoğuna ev sahipliği yapıyordu.

Denge Tapınağı Akar Kesh en kutsal Tapınaklardan biri olarak kabul edilirdi ve en büyük Tho Yor’un üzerine çıktığı büyük taş zirvesinde inşa edildi.

Bilim Tapınağı Anıl Kesh, halka bilim ve simyayı öğretirdi.

Şifa Tapınağı Mahara Kesh, okyanusun ortasında bulunmakta ve Sanat Tapınağı Bodhi, kıtanın Masara ovalarında yer almaktaydı.

Stav Kesh’te Je’daii eğitimi.

Padawan Kesh, Padawan olmamış kişilerin eğitildiği yerdi. Bir başka tapınak olan Stav Keshz buzlarla kaplı bir Tho Yor’un yanında yer alırdı ve askeri sanatlarda eğitim verirdi.

Diğer bir tapınak olan Vur Tepe ise aktif bir volkanın yanına inşa edilmişti. Bu tapınak silah üretme konusunda çalışırdı.

Güç hakkında eğitim veren tapınak Qigong Kesh, Tython’un Sessiz Çölü’ndeki yüzen Tho Yor’un altında büyük bir mağarada bulunuyordu. Ve son tapınak olan Kaleth, bilgi odaklı çalışıyordu. Aynı zamanda Je’daii Kütüphanesi’ne ve Je’daii düzenine ev sahipliği yapıyordu.

 

FELSEFESİ

Cehalet yoktur, bilgi vardır.

Korku yoktur, kuvvet vardır.

Ben Güç’ün kalbiyim.

Ben ışığın içindeki ateşi ortaya çıkarırım.

Ben karanlığın gizemiyim.

Kaos ve düzen arasındaki dengeyim.

Güç ile ölümsüzüm.

-Je’daii Kodu

 

Tython, Ashla ve Bogan

Je’daii düzeninin felsefesi büyük oranda dengeye dayanıyordu. Karanlık ve aydınlık arasında bir denge kuruo bu dengeyi bozmamaya çalışıyorlardı. Ayrıca bu felsefe, Tython’un ayları Ashla ve Bogan’dan da esinlenilmişti. Ashla Güç’ün aydınlık tarafını, Bogan ise karanlık tarafını temsil ediyordu. Je’daii felsefesine göre aydınlığın içinde az da olsa karanlık, karanlığın içinde de az da olsa aydınlık vardı. Bu sebepten dolayı kimsenin tamamiyle bir tarafa ait olamayacağını düşünürlerdi.

Jedi Düzeni’nin aksine Je’daii düzeni, ikisinin de gerekli olduğundan Güç’ün hem karanlık hem de aydınlık tarafında eğitim verirdi. Tython’da yaşamalarının onların eğitimi için müthiş bir fırsat olduğunu düşünürlerdi. Je’daii Düzeni, kendi felsefesini yansıtan bir Kod geliştirmişti. Bu Kod Tythton’daki tüm tapınaklarda öğretilirdi.

Dengeden sapan kişiler, gezegenin ayları olan Ashla ve Bogan’a sürgüne gönderilirdi. Karanlığa sapmış kişiler aydınlık tarafın ağır bastığı Ashla’ya gönderilirdi. Böylece orada meditasyon yaparak dengeyi tekrar bulurlardı. Aydınlığa kayanlar ise Bogan’da gönderilirdi. Sürgündeki kişilere düzenli yemek yardımı yapılırdı ve sürgündeki kişiler birbirleriyle iletişim kurmasın diye devriye gezen droidler yollanırdı.

Yorumlar