Ana sayfa Game Of Thrones Menzil’in Kurnaz İnsanları: Florent Hanesi

Menzil’in Kurnaz İnsanları: Florent Hanesi

PAYLAŞ

Efsaneye göre hanenin kurucusu Garth yeşilel’in kızlarından olan tilki Florys olarak bilinmektedir. Tilki Florys çok zeki bir kadın olmasına rağmen her birisi bir ötekinden daha cahil üç kocası olmuştur. bu kocalarından olan çocukları Florent, Ball ve Peake hanelerini kurdular. Lannister hanesinin kurucusu olan zeki Lann’nın onun piç oğlu olduğu söylenmektedir. Florent hanesinin insanları tilkiler gibi büyük kulaklarıyla meşur kişilerdir.

The banner of house Florent by mrminutuslausus on DeviantArt

Ashford turnuvası başlamadan önce Sör Uzun Duncan ile Sör Arlan kör olan Florent lordunun hizmetindeydiler. Turnuva’da Sör Uzun Duncan hanenin armalarını taşıyan kalkan kullandı. Ashford turnuvasında Florent hanesinden Sör Aladore Florent ile Sör Jon Florent’te yer aldı.

Kral I.Aerys targaryen dönemin’de yaşayan Lord Eustace Osgrey eskiden hanesinin kızlarının Florent hanesi ile evlendiğini söylemiştir. Robert isyanında Florent hanesi Targaryen hanesinin yanında yer almıştır.

Kral 2.Daeron targaryen zamanın’da yaşan Sör Aladore florent

Kral Robert baratheon kardeşi Lord Stannis baratheon’nın Florent hanesinin yerleşkesi olan Parlaksu kalesin’deki düğünü sırasın’da kardeşinin gerdek odasın’da gelinin kuzeni olan Leydi Delena florent ile birlikte olmuştur. Stannis baratheon abisine ısrar ederek Florent hanesinin şerefini savununca Kral Robert baratheon çocuğu piçi olarak kabul etmiştir, Robert’ın kabul ettiği tek piçi odur, çocuk Edric fırtına adını alarak fırtına sonu kalesinin kumandanı Sör Cortnay penrose’nin vesayetine verildi, amcası Lord Renly baratheon’la birlikte fırtına sonu kalesin’de yaşadı.

Lord Tywin lannister orta’da kalan Leydi Delena florent için oğlu Tyrion lannister’ı evlilik için önerdi, ancak Sör Colin florent kızını kendi şovalyelerin’den olan Sör Hosman norcross ile evlendirdi. Delena florent zaten Sör Hosman norcross’a aşıktır ve bu evlilik’ten Alester ile Renly adın’da iki oğlu olmuştur.

Florent hanesinin arması

Stannis baratheon kendisini ejderhakayasın’da kral ilan ettiği zaman eşi Selyse florent kraliçe oldu, ancak Florent hanesi yedi inancı terk ettikleri için onlara destek vermediler. Diğer menzil haneleri gibi Florent hanesi’de Renly baratheon’ı kral olarak görerek ona destek oldular, Florent hanesi 2.000 kadar şovalye ile Kral Renly’e destek verdi.

Renly’nin ölümünden sonra Florent hanesi diğer menzil haneleri gibi geri çekilmek yerine Stannis’e katıldılar, bu durumu önceden sezmiş olan Lord Randly tarly çoğu Florent hanesinden olmak üzere menzil ve fırtına hanelerinden askerleri öldürmüş ve erzaklarına el koyarak Menzil’e geri çekilmiştir. Lord Alester Florent ise yeğeni Sör Erren Florent’i Acı köprü’ye göndererek Renly’nin kalan askerlerini Kral Stannis’e katılması için geri getirmeye gönderdi, ancak Sör Loras Tyrell tarafından esir alındı.

Kral Stannis Fırtına Sonu Kalesini ve oradaki yeğeni Edric Fırtına’yı Sör Cortnay Penrose’den alırken Lord Alester Florent’te oradaydı, Edric Fırtına Ejderha Kayasına Prenses Shireen Baratheon’nın yanına gönderildi. Ejderha Kayasında Lord Alester Florent yeğeni Kraliçe Selyse Florent ve kardeşi Sör Axell Florent’le birlikte ışığın tanrısının destekçisi oldular. Kral Stannis’in davasına en büyük desteği Florent hanesi verdi, eski menzil kralları olan Gardener hanesinin soyundan geldikleri için savaş bittiğin’de menzil azam lordu olacaklardı.

Parlaksu kalesi lordu Alester florent

Kral Stannis’in ordusun’da bel kemiğini oluşturan Florent hanesi askerlerini Velaryon hanesi takip ediyordu, Renly’nin ölümünden sonra katılan çok sayıda fırtına hanesiyle birlikte kralın şehrine saldırmak için hazır durumdaydılar. Kral Stannis eşinin kardeşi olan Sör Imry florent’e donanmanın komutasını verdi, Sör Imry Florent kralın şehrine yapılan saldırıda donanmayı bütün olarak tuttu, bu sebeple savunma zincirine takıldı ve çılgın ateşle donanmanın kendisiyle birlikte yanmasına neden oldu. Imry Florent’in beceriksizliğine rağmen Kral Stannis için hala zafer çok yakındı ancak Lannister ve Tyrell orduları yardıma geldiklerinde kesin bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldılar.

Donanma başı Sör Imry florent

Kral Eli Tywin Lannister zaferden sonra Florent hanesinin ihanetine karşılık savaşta Renly baratheon’nın zırhını giyerek fırtına askerlerinin kafasını karıştıran Sör Garlan tyrell’a Florent hanesinin arazilerine verdi. Sör Garlan Tyrell böylece Parlaksu kalesinin Tyrell hanesini kurdu.

Ejderha kayasında ise Kral Stannis’in geriye kalan 1.500 kadar askerinin yarısın’dan çoğunun Florent hanesinin askeri olduğu görüldü, Kral Stannis bu durum’dan dolayı Lord Alester florent’i yeni kral eli ilan etti. Kral eli Alester florent gizlice barış yapmak için iletişime geçti, Prenses Shireen baratheon ile Prens Tommen baratheon’ı evlendirmek istedi ancak planları Stannis tarafından anlaşıldı ve görev’den alınarak zindana atıldı. Soğan şovalyesi Davos’un kızıl rahibeyi öldürmeyi planladığını öğrenen Sör Axell florent onu tutukladı.

Florent hanesinin şovalye’lerinin savaştaki hüneri

Lord Ardrian Celtigar Stannis’in yenilmesinden sonra Kral Joffrey Baratheon’a diz çöktü, Sör Axell Florent pençe adasının yakılmasını istedi ancak Davos buna engel oldu, Stannis onunla aynı fikri paylaşarak pençe adasının yakılmasın’dan vazgeçildi. Lord Alester Florent’in yerine Davos yeni kral eli olarak atandı.

Kral Stannis’in kuzeye yolculuğu öncesi kızıl rahibe Lord Alester Florent’i güvenli bir yolculuk için ışığın tanrına kurban ederek canlı canlı yakmıştır. Kral Stannis kuzeye gittiğinde surda yabanilere karşı savaşırken Florent hanesinin askerleri’de bu savaşta yer aldı.

Lord Alester Florent’in yakılmasından sonra oğlu Aleykne Florent Parlaksu Kalesinin yeni lordu olmuştur, ancak Eskişehir’de bulunduğu sırada kardeşi Rhae Florent’in kocası Lord Leyton Hightower tarafın’dan esir alınmıştır.

Menzil’in gururlu hanelerin’den florent hanesinin şovalyeleri

Stannis eşi Selyse Florent’i doğu gözcüsünde kardeşi Sör Axell Florent’in korumasın’da geride bıraktı, Sör Axell Florent kendisine kraliçenin eli demeye başladı. Karakale’deki yabanıl düğününe Sör Axell Florent kraliçeyle birlikte gelerek katıldı.

Sör Erren florent ise aynı tarihlerde Yüksekbahçe’de Tyrell hanesinin esiri olarak tutuluyordu, Sör Garlan Tyrell ordusuyla Parlaksu kalesini uzun süredir kuşatmasına rağmen Sör Colin Florent kale muhafızı olarak direnmekteydi.

Yorumlar