Ana sayfa Diğer Fantazya Mısır Mitolojisi ve Ahiret Yaşamı

Mısır Mitolojisi ve Ahiret Yaşamı

PAYLAŞ

Mısır Mitolojisinde Ölüm ve Ahiret Yaşamı:

Antik Mısır’da ölüleri mumyalamak sanılanın aksine basit birkaç sargıdan ibaret değildir. Mısırlılar bedenin korunmasına önem gösterirlerdi. Bu yüzden bedeni adeta dondururcasına mumyalarlardı. Mumyalama işlemi uzun olduğu için kısaca özet geçeceğim. Vücuttan akciğer hariç diğer organlar çıkarılıp vücut temizlenirdi. Fakat bu işlem sırasında vücut rastgele kesilmezdi. Ardından vücudun içini güzel kokan yağlarla temizleyip ardından organlar tekrardan konurdu. Ardından vücut katran ve çeşitli minerallerle kaplanıp sargıyla sarılır bu işlem birkaç kez daha tekrarlanırdı.

Mumyalanırken çeşitli büyülerde beraberinde yapılırdı. Bunlardan bazıları Book of the Dead, Coffin Texts, Amduat, Book Of Gates, Book of Caverns. Bunların hepsi her insana okunmazlardı. Farklı insanlara farklı kitaplar okunurdu ve bunlar Duat’ta ruhun bulunacağı yeri şekillendirirdi. Mesela Coffin Texts’in bir kısmı Duat’ı göller, dağlar, ovalar ile şekillendirirken Book of the Dead okunduğunda Duat, olağanüstü yaratıkların, şeytanların, tanrıların yaşadığı bir yer olarak şekillenirdi.

Ruh Duat’a ulaştığında Anubis ruha teraziye kadar eşlik ederdi. Burada terazinin bir tarafına kişinin kalbi konur diğer tarafına ise Maat’ı temsil eden tüy konur. Eğer kalp tüyden ağır gelirse timsah, aslan ve su aygırının melezi olan iblis Kalp Yiyici Ammit kalbi yer ve ruh Duat’ta yaşamaya mahkum edilir. Eğer tüy ağır basarsa ruh kalan yaşamında yaşaması için Aaru’ya gönderilir.

Güneşin Doğuşu ve Batışı:

Burada hepimizin bildiği Güneş Tanrısı Ra rol oynuyor. Ra, gün başlarken tüm tanrıları (ya da bazı tanrıları) yer/yutar. Ra, öğle vaktine kadar güçlenir, bu süre zarfında dünya üzerindeki tüm yaşama can verir. Öğle vakti geldiğinde Ra en güçlü halini alır. Günbatımı yaklaşırken yavaşça gücünü kaybeder.

Güneş battığında (İlk yazımızda Re-Atum’dan bahsetmişk. Atum ve Ra’nın birleşimi demiştim) Ra, Atuma’a dönüşür. Büyük yaratıcı tanrıya. Güneşin battığı, batıdaki ufuktan bir kapıdan Duat’a geçer. Günün başında yuttuğu bütün tanrıları tekrar tükürür. Böylelikle yıldızlar oluşur. İşte bu yüzden yıldızlar sadece geceleri gözükür. Bu olay bazı kaynaklarda Ra’nın ölümü olarak geçer.

Gündüz Ra, her zamanki periyodunu tamamlarken Düzensiliğin Şeytanı Apep’in dünyayı yoketme isteğiyle savaşır. Ve birçok engelle daha.

Ra, ufuktaki geçidinden Duat’a girerken, Duat’a ışık getirir, burada yaşayan ölüleri kutsar. Burada yaşayan düşmanları ise onun gelişi sırasında karanlık çukurlara ve ateşten göllere atılır.

Güneşin doğuşu ve batışını bu yazımda yazmamın sebebi ölülerin mumyalanışı sırasında okunan şeylerin arasında bunun da olmasıdır.

Mısır Mitolojisi ve Dünya’nın Sonu:

Söylentiye göre Atum bir gün bu dünyayı eritip ilkel haline geri döndürecektir. Onunla birlikte yarattığı bütün tanrılar buna dahil. Osiris dışında.

Mısır mitolojisinin bitiminde size birkaç film önerim olacak ve birde anime:

– Gods Of Egypt

– Stargate

– Yu-Gi-Oh!

 

 

Yorumlar