Ana sayfa Game Of Thrones Özgür Halk Valyrianların Batı Seferleri

Özgür Halk Valyrianların Batı Seferleri

PAYLAŞ
-BİRİNCİ KAPLUMBAĞA SAVAŞI 

Valyria kolonisi olan Volon Therys’teki halk Rhoynar halkının kutsal saydıkları dev tatlı su kaplumbağalarını öldürmeleri, Rhoynar halkında şok etkisi yarattı, Rhoynar halkına göre onlar tanrıçalarının simgesiydi ve kutsaldı. Bu duruma Rhoynar savaşla karşılık verdi, ama Volon Therys’teki Valyrian orduları Sarmell Rhoynar şehrine saldırdılar savaşı kazanıyorlardı ancak Rhoynar büyücüleri su büyüsü yaparak Volon Therys ordusunu su ile boğdular, saldırıya devam eden Rhoynar ordusu tekrar su büyüsü ile Valyria’nın Volon Therys kolonisini sular altında bırakarak zafer kazandılar. Valyria özgür halkı savaşı kaybetti ve Rhoynar’ın zaferi ile sonuçlandı.

-ÜÇ PRENS SAVAŞI 

Sarmell’in başını çektiği üç Rhoynar şehir devleti ordularını birleştirerek düzenli saldırılar ile Valyria kolonilerinden Volon Therys’i kesin olarak feth ettiler. Üç prensin komutasındaki bu ordunun zaferleri tüm Essos’ta yayıldı.

-İKİNCİ KAPLUMBAĞA SAVAŞI 

Valyria özgür halkı bir ordu göndererek Rhoynar’ın üç prensine karşı savaştılar savaşı Valyria ordusu kaybetti. Böylece Sarmell şehri batı Essos’ta yükselmeye devam etti.

-BALIK ADAM SAVAŞI 

Valyria özgür halkı duruma el koydu, savaşı bizzat yapmak için özgür kaleden üç ejderha lordu ejderhalar ile karşılık vermeyi önerdi, diğer ejderha lordları buna gerek olmadığını düşündüler. Ancak üç ejderha lordu ejderhaları ile Volantis kolonisine uçtular ve Valyria’dan gelen 100 bin kişilik bir orduya komuta ederek Sarmell şehir devletinin başını çektiği üç prensin ordusuna karşı savaşarak galip geldiler. Üç ejderha lordu Rhoyne, Sarmell ve the Sorrows’u yaktılar. Savaştan sonra güneydeki Rhoynar halkı tümüyle Valyrianın kölesi olmuştu, üç ejderha lordundan birisi zaferden sonra Valyria geri dönerek özgür kalede zafer konuşması yapmıştır.

-TUZ SAVAŞI 

Ghoyan drohe şehrinin prensi Garin diğer Rhoynar şehir devletlerine haber göndererek Nysar ve Arnoy’dan olumlu cevap almıştır. Nysar prensesi Nymeria’da ordusunu Prens Garin’e vermiştir. Prens Garin 250 bin kişilik dev Rhoynar ordusu ile kuzeye doğru ilerleyen 2 ejderha lordu komutasındaki 100 bin kişilik ordunun üzerine yürüdüler. Savaş çok kanlı oldu. Su büyüsünün yardımı ile prens Garin 2 ejderha lordunu ve ejderhalarını öldürmeyi başardı. Ejderhalar ölünce Valyria ordusunun çoğu öldürüldü ancak bir kısmı güneye doğru çekilmeyi başardı. Prens Garin’in zaferi Valyriada şok etkisi yarattı.

-ÜÇÜNCÜ KAPLUMBAĞA SAVAŞI 

Prens Garin komutasındaki Rhoynar ordusu Valyria kolonilerinin dağılan ordularını kuzey topraklarında ikinci kez yenmeyi başardı. Kolonilerdeki halk ejderha lordlarının kendilerini korumayı bıraktıklarını düşünürken, ejderha lordları savaşabilecek tüm ejderhaları ayarlamak meşgul oluyorlardı.

-HANÇER GÖLÜ SAVAŞI 

Prens Garin komutasındaki Rhoynar ordusu hançer gölünce Valyria’dan gönderilen donanma ile savaştılar. Nehirde savaşta uzman olan ve su büyüsü kullanan Rhoynar için kolay bir zafer oldu, Valyria’da ise özgür kalede yapılan bu yanlış savaşın ağır faturası tartışılmaktaydı.

-BAHARAT SAVAŞI 

Prens Garin komutasındaki 250 bin kişilik Rhoynar ordusu Valyria tarafından alınan Rhoynar şehri the Sorrows’u geri aldılar. Güneye doğru ilerleyen Rhoynar ordusu sırayla Selhorys, Valysar ve Volon therys gibi Valyria kolonilerini feth ettiler. Sarmell şehrini tekrar geri alıp inşa etmeye başladılar, tekrar yaşanılabilir bir yer olmaktan çok uzak ejderha alevi ile harabe olmuş Rhoyne şehrini de geri aldılar. Prens Garin’in büyük zaferleri Valyria’da özgür kalenin çok ciddi kaos’a girmesine neden oldu. Ejderha lordları neden Ghiskar savaşlarında olduğu gibi tüm ejderhalar ile saldırmadıklarını tartışmaktaydı.

-İKİNCİ BAHARAT SAVAŞI 

Büyük yenilgiden sonra bir yıl bekleyen Valyria artık hazırdı, bir yıl içinde Valyria eli silah tutan tüm erkeklere savaş eğitimi vererek tekrar 100 bin kişilik valyria ordusu kurdular. sürücüsünü taşıyabilecek kadar büyümüş olan, henüz ölmemiş çok yaşlı ejderhalarında dahil olduğu 300 ejderhadan oluşan bir ejderha ordusuda kurdular. bu devasal ordu batıdaki tek kaybedilmemiş valyria kolonisi Volantis’e ulaştı. Prens Garin ve 250 bin kişilik ordusu kahramanlıkla karşılık verdi, bir kaç ejderhayı ve valyria ordusunun yarısını öldürmelerine rağmen 300 ejderhanın aynı anda girişti dev saldırı karşısında tüm arazi askerlerle birlikte yandı. savaşı kaybeden prens Garin esir edildi ve Valyria götürüldü, işkence ile öldürüldüğü, 14 alev madenlerine köle olarak gönderildiği, ejderhalara yem edildiği gibi dedikodular mevcuttur. Ancak esir olan prens Garin Valyria lanet okumuştur. Valyria kıyametinin sebebi olarak bu laneti kabul edenler mevcuttur.
Yorumlar