Ana sayfa Diğer Fantazya Mitoloji Roma Efsanesi Doğuyor!

Roma Efsanesi Doğuyor!

PAYLAŞ
roma

İnsanlık tarihinde görülmüş en büyük savaş makinesi, sınırları Britanya’dan Hazar denizine uzanmakla beraber bütün Kuzey Afrika’yı da içerisine alan ve 1200 yıl boyunca varlığını sürdüren Roma medeniyeti. Peki ortaya çıkış hikâyesini hiç merak ettiniz mi? Kimileri onların Etrüsklerden geldiklerini, kimileri bölgedeki Latin halklardan olduklarını söylüyor, hatta göçmen bir kızın kurduğunu iddia edenler bile mevcut. Peki ya bu efsanevi savaşçıların göğüs kafeslerinin içerisinde tanıdık bir ateş yanıyorsa?

Roma

Antik Roma Mitolojisinin, Yunan Mitolojisinin mirasçısı olduğunu bilmeyen yoktur sanıyorum. Bu benzerlikler elbette ki kuruluş mitlerine de yansımıştır. Bu konuda birçok Romalıdan farklı fikirler almak mümkün ama bizi ilgilendiren kısım biraz daha eğlenceli. Yoksa Romanın kuruluş efsanesindeki Romus ve Romulus ikizlerin damarlarında Anadolu’dan bir şeyler mi var?

Aeneas’ın Yolculuğu

Efsaneye göre Truva savaşından sonra Hector’un kuzeni Aeneas ve bir grup Truvalı, katliamdan kaçıp kehanetlerin onlara söyledikleri doğrultusunda atalarının topraklarını aramaya başlarlar. Yanlış denemelerin ardından vadedilen toprakların İtalya olduğuna kanaat getirip tekrar yola koyulurlar fakat Juno (Romalıların Hera’sı da diyebilirsiniz.) onları unutmamıştı. Fırtınalarla onları batırmaya çalıştı fakat Neptün (Poseidon) buna engel oldu. Yine de bu fırtınalar onları rotalarından çıkarttı ve Kartaca’ya sürüklendiler. Kartaca’da yaşanan bir takım aşk oyunlarının ardından konargöçer hayattan bıkan Truvalılar Sicilya’ya ulaştılar. Tanrıça Juno tekrar hamlesini yaparak kadınları isyana teşvik etti ve gemileri ateşe verdirtti fakat Jüpiter (Zeus) geride kalanları kurtardı. Truvalıların bir kısmı Sicilya’da kaldılar ama geri kalanlar gemilere binerek Aeneas önderliğinde Tiber nehrinin kıyısına yerleştiler.

Roma
Aeneas (Total War)

Tanrı Mars & Rhea Silvia

Aeneas Tiber civarına geldikten sonra burada nüfuz kazandı ve üredi. Onun kanını taşıyanlardan birisi de güzeller güzeli Rhea Silvia’ydı. Amcası olacak boyu devrilesice herif Amilius, babasını alt edip tahtı ele geçirdikten sonra Rhea Silvia’yı Vesta Bakiresi olmaya zorladı. Bu hanımlar hayatlarını Tanrıça Vesta’ya tapınma, onun tapınağını idare etmeye adamış yeminli rahibelerdi ve 30 yıl boyunca bekaretlerini korumak üzere yemin ediyorlardı. Lakin Romalıların savaşçı dürtülerine bir bahane uydurmaları gerekiyordu ve bunun sonucunda Savaş Tanrısı Mars (Ares) hikâyemize konuk oluyor. Rhea Silvia’yı ormanda yakalayan Mars ona tecavüz ediyor, bunun sonucunda Romus ve Romulus kardeşler doğuyor.

Romus ve Romulus Kardeşler

Amilius efendi Rhea Silvia’nın çocuklarından haberdar olduktan sonra bakirelik yeminini bozduğu gerekçesiyle bu güzeller güzeli kadını kuleye hapsedip çocuklarını ölüme mahkum ediyor. Bunu yapmakla görevlendirilen kişinin insan çıkması ve çocuklara acıyıp onları Tiber Nehrine bırakması içimizi rahatlatan bir hamle oluyor, tebrikler. Fakat Tiber nehrinin tanrısı Tiberinus’un katkılarıyla bebekler, Tanrı-Kurt Lupa tarafından bulunur ve onun tarafından emzirilirler. Bir süre sonra çoban Faustulus onları bulur ve bakmak için ağılına götürür, saygıdeğer eşi Acca Larentina onları emzirir ve büyütür. Günlerden bir gün irileşen ve güçlenen ikizlerden Romus, kralın hizmetkarlarına saldırır ve ve tutuklanıp hapsedilir. Bunun üzerine ikiz kardeşi Romulus yanına aldığı köylü gençlerle beraber kralın sarayını basar ve kurtardığı kardeşi Romus’la birlikte devrik kral Numitor’u tekrar başa getirirler.

Roma
Lupa Capitolina heykeli, Capitolina Müzesi/Roma

Kardeş Kanıyla Sulanan Şehir

Kendi şehirlerini kurmak için ayrılan ikizler şehrin kurulacağı yer konusunda ihtilafa düşerler. Sorunun cevabını kuşlardan alacakları mesaja bağlayan ikizlerden Romus Aventinus tepesinde altı akbaba görür, Palantinus tepesine çıkan Romulus ise on iki akbaba görür. Romulus daha çok akbaba görmüştür ama Romus daha önce görmüştür ve bu yüzden kavgaları bitmez. Romulus seçtiği yerde bir çizgi çizer ve o çizgiden geçeni öldüreceğini söyler. Bunun üstüne Romus çizgiyi geçer ve ikizi Romulus tarafından öldürülür. Birçok din ve inanışta başlangıç noktalarında bir kardeş katli görmemiz mümkündür. Hristiyanlıkta Cain ve Abel, İslâmda Habil ve Kabil bilinen örneklerdendir. Ama kardeş öldürme mitine ilk defa Sümer’de rastlıyoruz, Emeş ile Enten’i de yakında sizlerle buluşturacağız.

Roma
Rom

Kadınsız Medeniyet Olmaz!

Romulus, şehrine Tiber civarında ne kadar çakal, köpek, at hırsızı varsa toplamıştır ama şehirde hiç kadın yoktur. Bu böyle olmaz beyler bizim soyumuz tükenecek (!) diyen Romulus, bir şenlik tertip eder ve çevre sakinleri olan Sabinleri davet eder. Şehirden içeriye arenaya giderken yakaladıkları kadınları kaçırıp erkekleri ya öldürüyor ya da sakatlayıp atıyorlardı. Kadınları ellerinden alındığı için öfkelenen Sabin erkekleri toparlanıp Roma’ya saldırırlar. Bu efsaneleri yazanlar genelde erkeklerdir ve özellikle Roma erkekleri böbürlenmeyi seven şahıslarmış işin doğrusu, çünkü dediklerine göre Sabin kadınları Roma erkeklerinden o kadar memnun kalmışlar ki geri dönmek istememişler ve savaşı bitirmek için aralarına girmişler. Romalılar ve Sabinler barışır ve bir federasyon kurarlar. Bundan sonra bir süre Romulus ve Tatius ülkeyi el ele yönetirler fakat Tatius suikaste kurban gider.

Roma

Kan, vahşet ve gözyaşını bolca içeren insanlık tarihinde iyi ve kötü olan birçok şeyin temeli Roma medeniyetince atılmıştır. Hukuk, devlet ve ordu teşkilatlanması, sanat, bilim, spor ve hatta dinler tarihi bile dirkt olarak Roma’yı ilgilendirir. Yüzölçümü olarak Cengiz İmp. ya da Büyük Britanya ile yarışamasa da kendi devrindeki askeri ve toplumsal üstünlüğü açısından tarihin en büyük impartorluğunun kuruluş miti sizlerleydi. Başka yazılarda görüşmek üzere.

Daha fazla edebiyat için…

Mitoloji içerikleri için…

Yorumlar