Ana sayfa Middle Earth J.R.R Tolkien Tolkien’in Vazgeçtiği Bir Fikir: Valar’ın Çocukları

Tolkien’in Vazgeçtiği Bir Fikir: Valar’ın Çocukları

PAYLAŞ

Söz konusu Tolkien’in kurgusal evreni olduğunda başta yazılmış olanların daha sonradan vazgeçilip bırakılması pek nadir rastlanan bir şey değildir, takdir edeceğiniz üzere. Belki bazıları bunu evreni lekeleyecek bir özellik olarak görebilirler, bence ise bilâkis bu evrene tat katan ve zenginleştirip derinleştiren bir özelliktir. Velhasıl kelam, bu yazımızda Tolkien’in ilk yazılarında yer alan Valar’ın çocuklarından bahsedeceğiz. Yazacağımız şeyler kısmen internette kendim okuduğum kaynaklardan, büyük çapta ise Tolkien Gateway’den esinlenilmiştir.

Valar’ın Çocukları; Valarindi:

Kayıp Öyküler Kitabı’nda daha çok pagan tanrılarına benzerlik gösteren Valar, evlenmekten ziyade çocuk yapma yetisine sahipti. Bahsettiğimiz bu çocuklara Quenya’da Valarindi denilirdi. Daha sonraki versiyonlarda, bu fikirden vazgeçildiğinde, Valarindi’nin bir çoğu Maiar konseptine adapte edildiler. Valarindi ismi en son Aman Yıllıkları’nda geçmektedir.

Bu ön bilgi faslından sonra bu Valarindi hakkında bilgi vermeye başlayalım.

Fionwe ile Erinti: Manwë ile Varda’nın çocuğu olan bu iki Valarindi’den, daha sonra bu konsept iptal edildiğinde, oğul Fionwe, Manwë’nin Maia’sı ve Maiar’ın en kudretlisi, Valar’ın sancaktarı Eönwë’ye; kız Erinti ise Varda’nın Maia’sı Ilmarë’ye dönüşmüşler ve son düzenlemede böyle yer almışlardır.Orome: Aulë ile Yavanna Kementari’nin oğulları olan Orome, daha sonra Aratar’dan ve Melkor’a karşı Güçler Savaşı’nda yer alan Valar’dan biri olan Oromë olarak yer almıştır.

Orome Aldaron by rennavedh on DeviantArt. Oromë loved the lands of ...


Nieliqui: Orome* ile Vana’nın kızı olan Nieliqui hakkında zaten haklarında pek az bilgi olan Valarindi’nin diğer üyelerine nazaran bile fazla bilgi yoktur. Babası Orome’nin ormanlarında dolaşıp dans etmekten keyif aldığı ve bazen her şeyi bilen Vala olarak adı bilinen Ómar’ın da ona katıldığı bilinir.

Kalimbo ya da Kasamat: Melkor ile dişi ogre Ulbandi’nin oğlu olan Kalimbo’nun diğer bir adı Kasamat’dır. Bu varlık daha sonraki versiyonlarda Melkor’un ordularının başkomutanı Gothmog olarak bilinecektir. Bazılarınız fark etmiştir, Gondolin’in Düşüşü’nde Gothmog’dan “Melko’nun Oğlu” olarak bahsedilir.

Ecthelion vs Gothmog by AnepticusTelimektar: Son olarak, Tulkas ile Nessa’nın oğlu, Telimektar. Telimektar, Valarindi’den hakkında en çok bilgi olan olarak söylenebilir. İlk yazılardaki halinin aksine sonradan tamamen silinmekten vazgeçilmiş ve Gondor’un 28. kralı olan Telumehtar Umbardacil olarak tekrar görülecektir. Telimektar hakkında her şeyi yazmayacağız. Kısaca bahsedip geçeceğiz.

“Kayıp Valar” ismi takılan Telimektar, ilk olarak Melkor’un Zincirlenmesi’nde kendini gösterir. Melkor ile savaşırken beline gümüş bir kuşak ile bağlanmış bileğine kadar gelen bir kılıç kını kuşanmış bir şekilde görünür. Daha sonra Melkor’un Hırsızlığı’nın ardından diğer Valar ile birlikte onu kovalarken ise yüzünün ve kılıcının karanlıkta bir gümüş gibi parladığı yazmaktadır.

En nihayetinde, diğer versiyonların aksine, Angband’ın düşüşünden sonra Melkor kaçmış ve Tol Eressëa’ya sığınmıştır. Buradan yalanlarla elfleri zehirlemeye amaçlayan Melkor’a Tanrılar, o zamanşar Valar’dan böyle bashediliyor, karışmayı reddetmiştir. Buna rağmen Tulkas, gizlice oğlu Telimektar’ı ve Eldar’ın kralı Inwë’nin oğlu Ingil’i göndermiştir. Gizlice Melkor’u pusuya düşüren ve yüce Tavrobel Çamı’na saklanmaya zorlayan bu ikili orada bekleyecek ve Melkor’un dönüşüne kadar onu gözleyeceklerdir.

Turin Telimektar | LOTR Fanon | Fandom

Bunların dışında Túrin Turambar da hikayenin önceki versiyonlarında Valar’ın oğlu olarak geçmektedir.

Orome bir versiyonda çocuğu olan bir Vala, bir versiyonda ise bir Vala’nın çocuğudur. Kademeli olarak değişmiştir.

Yorumlar