Ana sayfa Game Of Thrones Valyrian’nın Ejderha Lordlarının Tarihi

Valyrian’nın Ejderha Lordlarının Tarihi

PAYLAŞ

Yarı kanun bilgilere göre Valyrian halkı on dört alev adı verilen volkanik dağlar’da ejderhaları keşfedene kadar mütevazı çobanlardı, ejderhaları keşfettiklerin’de büyülerle onları evcilleştirdiler ve savaşın yıkıcı birer gücüne dönüştürdüler, Ancak Asshai bilgileri ejderhaların oradan çalınarak iki kaçak büyücü sayesinde Valyria’a götürüldüğünü söylüyor, bu kulağa mantıklı geliyor çünkü bir asır süren kış ve uzun gece’de ejderhaların hayatta kalması için saklanabileceği tek güvenli yer volkanik dağları olan Valyria gibi görünüyordu.

Game Of Thrones: 10 Things You Didn't Know About The Ruined City ...

Valyrian halkı ilk önce özgür kale adını verdikleri çumhuriyet binalarını inşa ettiler, ejderha lordların’dan halkın en alt tabakasına kadar herkesin temsil edildiği bir meclise ev sahipliği yapıyordu. Valyria’nın ilk zamanların’da köleler yoktu ve toplum dörde ayrılıyordu.

İlk grup ejderha motifli freskler’le süslü evler’de yaşayan ejderha sürücüleriydi, onlar en güçlü olanlardı ve kısa süre’de saraylar ve ejderhalar gibi bulutlara yükselen kuleler inşa ettiler, kule’lerin çatısı ejderha başı şeklinde yapılmıştı. Bir başka grup sfenks adı verilen sfenks ve benzeri yaratık heykelleriyle evlerini ve caddeleri süsleyen ateş büyücüleriydi, bu grup on dört alev madenlerini kontrol altında tutma, valyria çeliği işleme ve bir çok karanlık büyüyü icra eden insanlardı. En alt tabaka ise özgür halk adı verilen büyücü olmayan ve ejderha’da sürmeyen insanlardı, bu insanlar ticaret, askerlik ve tarım işlerine bakan Valyrian halkıydı.

On dört alev volkanik dağların’da ejderhaların keşfi

Valyrian halkı yarımada üzerinde yayılarak güçlenmeye başladığın’da doğusun’da yer alan 8.000 yıl önce kurulan Ghiskari imparatorluğunun dikkatini çekti, o dönemler’de Ghiskarlılar essos’un doğusunu, yaz denizini ve Sothoros’u sömüren acımasız bir güçtü, Lekesizlerin atası olan demir birlikler adını verdikleri ölmekten korkmayan sayıları yüz binleri bulan ordulara sahiplerdi. Ghiskar o dönemde kuzeyinde yer alan Sarnor’lular ile savaşıyor onları yeniyorlardı. Ghiskar halkı Sarnor topraklarına piramitleri olan Hazdahn no şehrini inşa etmişler, sonra ise bir adım daha öteye giderek Sarnor’luların en büyük şehirlerin’den Sarnath’ı ele geçirmişlerdi.

Eski krallık olarak bilinen Sarnor düşman karşısında çaresizdi, eski imparatorluk olarak bilinen Ghiskar’ın disiplinli ordularına direnemiyorlardı ve çözüm olarak Valyria’a elçiler göndererek ejderha lordlarını kendi safların’da savaşa katılmalarını istediler ancak Valyria savaşa katılmadı.

Ghiskar ejderhaların gücünün farkındaydı ve Valyria dost olarak giderek ejderhaları kendileri için istediler, ejderhalar için ülkeler, hazineler ve binlerce köle teklif etseler’de başarılı olamadılar. Bu olay’dan kısa süre sonra beklenmedik şekilde ejderha lordları Ghiskar ile Sarnor savaşına katıldılar, bu katılma kararın’da Valyria’lı bir ejderha sürücüsü kadının neden olduğunu söylenmekte.

Ejderha lordlarının Ghiskar savaşları

Birinci Ghiskar savaşı: Valyria’dan ejderhaları satın almak isteyen Ghiskar başarısız olmuş ancak Ghiskar şehirlerini dolaşan Valyria’lı bir ejderha sürücüsü kadın işleri karıştırmıştı. Valyrian halkı ejderhaların Ghiskar’a geçme tehlikesine karşı Sarnor safında savaşa katıldılar, bunun üzerine Ghiskar orduları Valyria’nın kuzey şehri Oros’a saldırdılar ancak ejderhaların yardımıyla yok edildiler.

İkinci Ghiskar savaşı: Valyria’yı Ghiskar orduları işgal edememişti, yarımada’nın güvende olduğunu düşünen ejderha lordları kuzeye uçarak havadan Sarnor ordularına destek vererek Ghiskar güçlerini yenilgiye uğrattılar.

Üçüncü Ghiskar savaşı: Valyria ile Ghiskar arasın’daki savaş yaz denizi boyunca güney’de sürdü, ejderha lordları Sothoros kıtası yakınların’da olan ada’ya kurulmuş Ghiskar kolonisi Gorgai’e saldırarak orayı feth ettiler. Gorgai şehrin’deki piramitleri yıkan ejderha lordları şehrin adını Gogossos olarak değiştirerek Valyrian kolonisi haline getirdiler.

Dördüncü Ghiskar savaşı: Ejderha lordları nadiren kuzey’de müttefikleri Sarnor’lulara kısmi destek verirken güney’deki bereketli Sothoros kıtasın’da savaşıyorlardı. Ghiskar imparatorluğunun en büyük şehri olan Zamettar’ı ele geçirerek piramitleri yıktılar ve şehri Valyria’nın en büyük kolonisi haline getirdiler.

Beşinci Ghiskar savaşı: Ghiskar ordusu bir önceki savaşta bir kaç ejderha öldürmeyi başarmıştı bu sebeble ejderha lordları tüm ejderhaları ile karşılık verdiler. Tarihi bilinen tek savaştır, B.C. 4700’de Valyrian ejderha lordları Ghiskar imparatorluğunun başkentine saldırarak Eski ghis şehrini yakarak kül ettiler, verimli topraklarına Ghiskar halkı tekrar geri dönmesin diyerek tuz ektiler ve kurak bir alana dönüştürdüler.

Valyria’nın ejderha lordları

Ejderha lordları fetihlerine devam ederek Ghiskar kolonilerin’den Astapor’u ele geçirdiler, demir birliklerin eğitimlerine son vererek Ghiskar dilini ve dinini tamamen yasakladılar. Ejderha lordları geçen asırlar boyunca Essos üzerin’de özellikle Ghiskar şehirlerine karşı fetihlerine devam ettiler. Meereen, Yunkai, Bhoarsh, Ghozai, Gorgosh, Hazdahn no, Ghardaq, Yhos ve adı unutulan iki şehri daha feth ederek topraklarını genişlettiler. Valyria’nın ejderha lordları Ghiskar halkın’dan köleliği öğrendiler ve onları on dört alev madenlerinin kızıl cehennemlerin’de değerli taş bulmak için kullanmaya başladılar.

House Targaryen - The Dragon tamers - The Optimist

Valyria’nın ejderha lordları geçen asırlar’da Ghiskar tarafın’dan feth edilen ancak onlar yok olduktan sonra bağımsız olan diğer halkların şehirlerine saldırarak hepsini tek tek feth ettiler, bu şehirler Hesh, Kosrak, Lhazosh, Moraq, Yinishar, Vahar ve Faros’tu.

Ejderha lordları yeni şehir’ler inşa ederek güçlerini artırdılar, bu şehirler’den bazıları Velos, Tolos, Elyria, Mantarys, Telyria, Tolorro, Roys, Malmos, Tyria, Tengro, Kypra ve adı unutulan üç şehir, Valyria’nın ejderha lordları sonun’da batı topraklarına göz dikmiş ancak Rhoynar halkıyla savaşmadan nehrin güney uçlarına önce batı karakolu olarak Volantis’i inşa ettiler. Volantis şehri bir kaç asır sonra büyük bir şehre ve ticaret merkezine dönüştü, Ejderha lordları artık Valyria dışına çıkmak istemiyorlardı bu nedenle kolonilerine özgür şehir sıfatını verdiler, artık koloniler Valyria adına kendi kendilerini yöneteceklerdi, bu durum Volantis’i ilk özgür şehir ve Valyria’nın ilk kızı yaptı. Ejderha lordları Valyrian yarımadasının dışına en fazla Oros şehrine kadar çıkıyorlardı ancak halk Volantis’in kuzeyine ejderha lordlarının emriyle Volon therys, Valysar ve Selhorys şehirlerini inşa ederek güney’de Rhoynar halkını zor duruma düşürdüler.

Valyrian ejderha lordlarının Rhoynar savaşları

Birinci kaplumbağa savaşı: Valyria’nın Volon therys kolonisin’deki halk nehir’de yaşayan ve Rhoynar halkı tarafın’dan nehrin yaşlı adamları diye adlandırılan kutsal su kaplumbağalarını avlamaları ile yaşandı. Sarmell şehrin’deki Rhoynar halkı Volon therys’e savaş açtı ancak Volon therys ordusuyla saldırarak Sarmell şehrini yakıp yıktı. Sarmell şehrin’deki su büyücüleri ise intikam için Volon therys şehrini nehrin sularını kullanarak sel ile saldırarak zafer kazandılar.

Üç prens savaşı: Rhoynar’lı üç prens güçlerini birleştirdiler, bu prensler Sarmell, Sarhoy ve Chroyane şehrilerin yöneticileriydi, ordularını birleştirerek Volon therys şehrini kesin olarak işgal ettiler.

İkinci kaplumbağa savaşı: Rhoynar’ın üç prensi zaferlerini taçlandırmak için bölge’de yer alan diğer Valyria kolonilerine saldırdılar. Valysar şehrini ele geçirmelerine rağmen Volantis’i ele geçirmeyi başaramadılar.

Balık adam savaşı: Rhoynar güçleri ile Volantis arasın’da yaşanan ancak bir kazanın olmadığı bir savaş. Rhoynar savaşçıları nehir’in yaz denizine döküldüğü delta üzerin’de savaştılar.

Tuz savaşı: Rhoynar güçleri su büyüsüne güvenerek nehrin yaz denizine döküldüğü alan’da donanmaları ile Valyria karşı savaştılar. Valyria ejderhaları getirmediği için kısmi bir zafer kazandılar.

Üçüncü kaplumbağa savaşı: Valyria’dan üç ejderha lordu savaşmak için 100.000 kişilik Valyria ordusunu komuta ederek Rhoynar’a saldırdılar, üç prensi ve ordusunu yok ettiler. Rhoynar şehirlerin’den Sarmell ile Sarhoy’u feth ettiler, zaferi anlatmak için üç ejderha lordun’dan birisi Valyria geri döndü. İki ejderha lordu Valyrian ordusu ile kuzeye ilerleyerek fetihlerine devam ettiler, Chroyane şehrinin yeni ve genç prensi güçlerini alarak kuzey’deki Rhoynar şehri olan Ghoyan drohe’e çekildi.

Rhoynar migration | Game of Thrones Wiki | Fandom

Hançer gölü savaşı: Chroyane şehri terk edilmiş olduğu için ejderha lordları orayı kolayca aldılar, Rhoynar halkının artık gücü kalmadığını düşünerek kendileri şehir’de kalırken donanmalarını kuzeye gönderdiler. Valyrian donanması hançer gölün’de su büyüsü kullanan Rhoynar gemileri tarafından yok edildiler.

Rhoynar | Game of Thrones Wiki | Fandom

Birinci baharat savaşı: Chroyane’nin genç prensi eli silah tutan tüm erkekleri toplayarak büyük bir ordu kurdu, Prens Garin 250.000 kişilik Rhoynar ordusunu komuta ederek su büyülerinin’de yardımıyla kuzeye ilerleyen iki ejderha lordu komutasın’daki 100.000 kişilik Valyria ordusunu ejderhalarıyla birlikte yok etmeyi başardı. Fetihlerine devam eden Prens Garin kendi şehri Chroyane’i geri alırken Selhorys, Valysar ve Volon therys kolonilerini ele geçirdi. Sarmell ve Sarhoy Rhoynar şehirlerini kurtardı, ancak Volantis’i feth edemedi.

Garin the Great | Wiki | Thrones Amino

İkinci baharat şavaşı: Vayria bir yıl bekledi, bir yılın sonun’da savaşabilecek tüm ejderhaları hazırladılar. Batıya giden Valyria ordusun’da sürücülü 300 ejderha bulunuyordu, Prens Garin’nin 250.000 kişilik ordusunu tümüyle yok ettiler, Rhoynar su büyücüleri bir kaç ejderha öldürmeyi başardılar. Prens Garin esir olarak Valyria’a götürüldü.

Nymeria | Game of Thrones Wiki | Fandom

Nysar prensesi Nymeria ise diğer Rhoynar şehirleri gibi Valyria’nın kölesi olmamak için 10.000 gemiye kadın ve çocukları doldurarak nehir boyunca güneye giderek yaz denizine açıldı. Önce Sothoros’a sonra yaz adalarına gitti ancak en sonun’da Dorne’a giderek Mors martell ile evlenerek o bölge’de Rhoynar mültecilerine yeni bir hayat sunmayı başardı.

Ejderha lordlarının başkenti Valyria şehri.

Valyria’nın ejderha lordları tüm Rhoynar şehirlerini feth ettiler ve halkını köleleştirdiler. Chroyane şehrinin adını The sorrows olarak değiştirdiler, Rhoynar şehri olan Myrth ejderha lordlarına karşı hiç savaşmadı ve gönüllü teslim oldular, Şehrin adı Myr olarak değiştirilerek özgür şehir statüsü verildi. Rhoynar topraklarını aşan ejderha lordları kuzeye andalos bölgesine Norvos ve Qohor isimli iki özgür şehir inşa ettiler, batı’daki andal halkı ejderha lordlarına cömert davrandılar buna karşılık olarak ejderha lordları onların yaşaması için Pentos özgür şehrini inşa ettiler. Ejderha lordları dinlenme ve tatil mekanı olarak zevk için özel köle yetiştiren Lys özgür şehrini inşa ettiler. Ejderha lordları için Yunkai şehri kaçırılan kız çocukları zevk kölesi olarak yetiştirirken Lys şehri güzel köleleri çiftleştirerek kaliteli zevk köleleri yetiştiren bir şehre dönüştü.

Map 5 - Andalos - History of Westeros

Andalos savaşı: Lorath şehrin’de Andal kralı olan Qarlon kısa süre’de Essos’ta bulunan tüm Andalos’u feth ederek topraklarını doğuda gümüş denize kadar genişletti ve büyük ünvanını aldı. Qarlon kendisinden kaçan bazı Andalları koruyan Norvos şehri ile savaşması Valyria’nın 100 ejderha ile gelerek onu ve ordusunu yok etmesine neden oldu, ejderha lordları kuzeye uçarak şehri Lorath’ı yakarak yok ettiler.

Ejderha lordları bir kaç asır sonra Lorath şehrini tekrar inşa ederek özgür şehirler’den birisi haline getirdiler. Valyria’dan doğuya Meereen’e ve batıya Volantis’e ejderha yolları inşa edildi, Pentos’tan doğuya Qohor’a kadar yeni bir ejderha yolu inşa edildi. Qohor’un doğusuna Essaria özgür şehrini inşa ederek oradan doğuya ve kuzeye uzanan yeni ejderha yolları inşa ettiler. Ejderha lordları Sarnor şehirlerin’den Sarnath ve Saath ele geçirerek ejderha yollarını genişlettiler, kuzey’de Saath şehri yakınlarına Sarys ve Morosh isimli iki şehir inşa ettiler.

Doom of Valyria | Game of Thrones Wiki | Fandom

Valyria’dan Zamettar’a köle taşıyan 50 gemi’den 20’si köleler tarafın’dan ele geçirilerek kaçırıldı, gemiler basamaktaşı’dan köleleri karaya çıkardı. Köleler ay şarkıcılarını takip ederek en kuzeye lagünlere giderek yerleştiler ve saklı şehir olan Braavos’u inşa ettiler. Ejderha lordları oraya gelmelerine rağmen sisten dolayı Braavos’u göremediler. Valyria şehrin’de ilk yüzsüz adamlar ortaya çıkarak suikastlarına başladılar.

Ejderha lordları salyangozlar’dan elde edilen boyaların önemin’den dolayı bir çok tüccarı dar denize gönderdiler, küçük bir karakol olan Tyrosh bir asır için büyük bir özgür şehre dönüştü. Ejderha lordları adına önce Celtigar sonra Velaryon hanesi karasu körfezine gelerek yerleştiler, ejderha lordları adına dar denizin ticari güvenliğini sağladılar. Ejderha lordları volkanik bir adaya Valyria’nın batı karakolu olarak Ejderhakayası’nı inşa ettiler, Westeros topraklarını fakir görerek feth etmeye gerek olmadığına karar verdiler. Krallarını ve halkını vahşiler olarak görüp kendileri tehdit oluşturmadıklarına karar verdiler ve entrikalarını sürdürmek için Valyria’a geri döndüler.

Valyria kıyameti

Jaenara belaerys ejderhası Terrax ile üç yıl sürecek Sothoros gezisine çıktı, ancak Valyria’nın feth edebileceği bir uygarlıkla karşılaşma’dan geri döndü, Sothoros kıtasının en az essos kadar büyük olduğunu söyledi. Aenar targaryen kızının rüyasına güvenerek Valyria’nın yok olacağını söyledi, ancak diğer ejderha lordları onunla alay ettiler. Valyria’dan ayrılmak korkaklık ve teslimiyet manasına gelirdi bu yüzden diğer ejderha lordları Targaryen hanesinin batı karakolu Ejderhakayası’na taşınmalarına izin verdiler. Targaryen hanesi Valyria’dan ayrıldıktan 12 yıl sonra on dört alev madenleri kontrol’den çıkarak patladı ve yarımada cehenneme döndü.

Kıyametin nedeni bu gün hala bilinmiyor, kimilerine göre yüzsüz adamlar on dört alev madenlerini kontrol eden ateş büyücülerini öldürerek patlamaya neden oldukları söyleniyor. Ejderha lordlarının yılda bir kez Valyria şehrin’de toplandığı güne denk gelmesi ve Targaryen hanesinin o toplatınya katılmamış olması onları şüpheliler’den birisi haline getiriyor. Kimilerine göre ejderha lordlarının aç gözlülükleri nedeniyle on dört alev madenleri fazla zorlanmıştı ve ateş büyüleri dahi buna mani olamadığı belirtiliyor. Valyria’nın kölesi olan halklar ise tanrı tanımazlık ve Prens Garin’nin laneti olarak bakıyor felakete. Bazı kaynaklara göre ejderha lordları Valyria’da bir iç savaş başlattı söyleniyor ancak kimse sağ kurtulamadığı için gerçek sebebi hiç bir zaman bilinemeyecek.

Steam Topluluğu :: :: VİSENYA TARGARYEN & AEGON TARGARYEN ...

Valyria kıyametin’den sadece dört yerde bulunan ejderha lordları ve ejderhaları sağ çıkabildi. Tyrosh ve Lys özgür şehrin’de konaklayan ejderha lordları halk tarafın’dan tekrar ejderhalar ile dünya’yı ele geçirmesinler denilerek katledildiler. Qohor’da bulunan ejderha lordu Aurion ise kendisini Valyria imparatoru ilan ederek 30.000 asker topladı. Qohor’lu demircilere Valyria çeliğini işlemeyi öğreten Aurion ejderhası ve ordusuyla Valyria giderek kayboldu, böylece hayatta kalan tek ejderha lordları Targaryen hanesi olarak kaldı.

Yorumlar