Ana sayfa Game Of Thrones Westeros Adaları

Westeros Adaları

PAYLAŞ

Westeros’ta Bulunan Adalar

Kuzey

-Skagos Adası

Kışyarına bağlı , Fok Körfezi’nin doğusunda bulunan büyük bir adadır.Westeros’ta ki en büyük adadır denilebilir.Adanın konumu Titreyen Deniz üzerindedir.Adanın büyük kesimleri engebeli ve kayalıktan oluşur.

Skagos yerlileri vahşi hayat sürmekle beraber İlk İnsanlar’ın soyundan gelirler. Yaşam koşulları oldukça zor olmasına rağmen Skagos adasında bulunan üç tane hane vardır.

Magnar Hanesi

Crowl Hanesi

Stane Hanesi

Bu üç hane Skagos adasında bulunan yerli hanelerdir.Skagos yerlileri Boğaz’da bulunan Bataklık insanlarına (Crannoglu) benzetilmektedir.Fakat Skagos yerlileri Bataklık insanlarına göre daha vahşi ve yamyamdırlar.

Skagos’ta yaşayan yerli halka ise Skagosi denilmektedir.

-Ayı Adası

Kuzeyde bulunan bir diğer adadır.Büyüklük bakımından Skagos ve Yedi Krallıkta bulunan bazı adalarından küçüktür.

Uzun yıllar boyunca Demirdoğumlu akınlarına maruz kalan ve Kuzey Krallarına yeminli olan Woodfoot Hanesi Ayı Adasını yönetiyordu. Hoare Hanesi uzun yıllar boyunca adaya yağma ve işgaller yapınca en sonunda  Kral Harrag Hoare ‘nin oğlu Ravos Hoare tarafından ele geçirilmiştir.Daha sonra Kuzey’in Kralı (Aç Kurt) Theon Stark zamanında Ayı Adasına saldırılar düzenlenerek Demirdoğumlular adadan püskürtüldü.Ayrıca Kral’ın oğlu Ravos Hoare, Theon Stark tarafından öldürüldü.

Yıllar sonra Demir Adalar Kralı Loron Greyjoy(Yaşlı Kraken) Ayı Adasına akınlar düzenleyerek adayı ele geçirir.

Kral Loron öldükten sonra gelen Demir Adalar’ın Yüksek Kralı Ayı Adasını Kuzey’deki Kral olan Rodrik Stark’a bir güreş maçında kaybetmiştir.Bu galibiyetten sonra Rodrik Stark Ayı Adasını Mormont hanesine vererek oranın yerli hanesi konumuna getirmiştir.

Mormont Hanesi uzun yıllar boyunca Ayı Adasını yönetmiştir.Bazı zamanlar güneyden Demiradamlar , kuzeyden ise Buz Koyu’nun kuzeybatısında bulunan Donuk Kıyıdan gelen Yabanıllar Adaya akınlar düzenlemişlerdir.Adanın erkekleri balık avında olduğu zamanlar adaya akınlar çok sıklıkla olmuştur.Böylelikle adayı Demiradamlar ve Yabanıl işgallerine karşı kadınlar savunmuştur.Bununla beraber Ayı Adası’nın kadınları savaşçı bir yapıya sahip olmuştur. Son olaylarda ise Ayı Adası

Leydisi Maege Mormont ve varisi Dacey Mormont Kızıl Düğünde katledildikten sonra Hanenin başına Dacey’den sonra büyük olan kızı Alysane Mormont geçer.

 

Batı Toprakları

-Güzel Ada

Westerosun batı kısmında , Kayce Şehri’nin kuzeyinde Güzel Ada Boğazında bulunan adadır.İsmini bu boğazdan almıştır.

Westeros’ta bulunan birçok ada gibi , Güzel Ada’da Demirdoğumlu işgallerine maruz kalmıştır.Ada’da bulunan Farman Hanesi geçmişte Demirdoğumlulara karşı mücadele vermiştir.

Daha sonra Ada , Kaya Krallığına katılarak Batı Toprakları’nın bir parçası olmuştur.Fakat Demirdoğumlu akınları devam etmiştir.

Greyjoy İsyanı sırasında Victarion Greyjoy komutasındaki Demir Donanma Lannis Limanına saldırarak Lannister Filosu’nu yakmayı başarmışlardır.

Krallığın Demir Donanma’nın deniz tehditlerine karşılık olarak Lord Stannis Baratheon Gemilerin Efendisi unvanını alarak Redwyne Donanmasını da barındıran Kraliyet Donanmasınını komuta ederek batıya yelken açtı.

Güzel Ada yakınlarında olan savaşta Lord Stannis Baratheon , akıllıca bir tuzakla Demir Donanmayı yenerek ezici bir zafer kazanmıştır.

Bu zafer ile Demir Donanma tehditleri azalmış ve Kral Robert’ın Demir Adalar seferide zaferle  son bulmuş ve Balon Greyjoy , Kral Robert Baratheon’a diz çökmüştür.

Vadi

– Üç Kız Kardeş Adaları

Konumu Beyaz Liman’ın güneyinde ve Vadinin kuzeyinde Isırık Koyu’nda bulunan adalardır.

Bazı kaynaklarda Fetihten önce Kız Kardeş adalarının özgür olduğu belirtilir. Ardından Kuzey Krallığı tarafından fethedilmiş ve en sonunda Vadi’nin boyundurluğu altına girmişlerdir.

Üç Kız Kardeş adaları bazı bölgeler gibi olmayıp , kanun kaçakçılığının ve korsanlığın bir durağı olmuştur.

Adalar Vadiye bağlı olup Arryn Hanedanına yeminli olan Sunderland Hanesi tarafından yönetilmektedir .  Ayrıca Sunderland Hanesine de yeminli olan üç hane Üç Kız Kardeş Adalarını yönetmektedir.  Üç Kız Kardeş koruyucusu Triston Sunderland’ dir.

-Tatlı Kız Kardeş : Üç Kız Kardeş adalarından en büyüğüdür. Sunderland Hanesine bağlı Borrel Hanesi tarafından yönetilmektedir.

-Uzun Kız Kardeş : Üç Kız Kardeş adalarından en uzun ve doğuda  olanıdır. Longthorpe Hanesi tarafından yönetilmektedir.

-Küçük Kız Kardeş : Üç Kız Kardeş adalarından en küçük ve batıda olanıdır. Torrent Hanesi tarafından yönetilmektedir.

Üç Kız Kardeş Adaları, Beyaz Liman ve bazı limanlar arasında ticaret seferleri yapılmaktadır.

Adaları yöneten Sunderland Hanesinin yerleşkesi , Tatlı Kız Kardeş adasında bulunan Kız Kardeş Kasabasıdır. Yerli halk diğer Westeros insanlarına fazla benzemez ve sevilmezler. Bu özellikleri onları diğer toplumlardan ayrı kılmış ve daha az bilinmelerine neden olmuştur.

-Çakıltaşı Adası

Isırık koyunun doğu bölgesinde bulunan küçük bir adadır. Arryn Hanedanına bağlı Pryor Hanesi tarafından yönetilmektedir.

Menzil

-Kalkan Adaları

Menzilin batı bölgesinde bulunurlar.  Dört küçük adadan oluşur.

Yeşil Kalkan – Chester Hanesi

Gri Kalkan  – Grimm Hanesi

Meşe Kalkan – Hewett Hanesi

Güney Kalken – Serry Hanesi    tarafından yönetilmektedir.

Dört ada da Tyrell Hanedanına bağlı haneler tarafından yönetilmektedir. Kalkan Adaları uzun yıllar boyunca Demirdoğumluların yağması  altında kalsada , bu dört ada yağmalara karşı direnmeyi başarmıştır. Bazı zamanlarda Demirdoğumlular şiddetli yağmalarla Kalkan Adalarını saf dışı bırakarak Mander nehrinden Menzilin merkezine doğru girmişlerdir. Fakat Menzil Kralları için büyük bir tehlike ifade etmediği gibi köylü halkında silahlandırılması ile demirdoğumlu istilalarına karşı konulması zor olmamaya başlamıştır.

-Arbor

Konum olarak Westeros’un en güney kesiminde bulunan adadır. Tyrell Hanedanına bağlı Redwyne Hanesi tarafından yönetilir.

Ada’nın ekonomisi ve deniz gücü üst seviyededir. Ada’nın ünü ve geçim kaynağı üzümden gelir. Bütün diyarda ün salmış Arbor Şarabı bu ada da üretilir.

Donanma gücü olarak 200 kadırgası ile Redwyne donanması Westerostaki en güçlü donanmalardan biridir.  Özellikle Robert’ın İsyanı , 5 Kralın Savaşı ve Greyjoy İsyanı gibi dönemlerde önemli role sahiptir.

Fırtına Toprakları

-Tarth

Fırtına Topraklarında bulunan büyük bir adadır. Baratheon Hanedanına yeminli Tarth Hanesi tarafından yönetilir. Fırtına Burnu ile Tarth adasının arasında kalan bölge Tarth Boğazı olarak isimlendirilir.

Ada’nın coğrafi olarak çok iyi bir yer olduğu söylenir. Ayrıca güzelliği dolayısıyla ‘Safir Adası ‘ olarak da bilinir.

-Estermont

Fırtına Topraklarında , Gazap Burnuna paralel ve Dar Deniz’in doğusunda  bulunan adadır. Coğrafyası , Tarth Adası gibi elverişli değildir. Dağlıktır ve yamaçlardan oluşur.

Baratheon Hanedanına yeminli  Estermont Hanesi tarafından yönetilir. Lord Eldon Estermont’un kızı Cassana Estermont Lord Steffon Baratheon ile evlenmiştir .Ve Aerys II Targaryen Prens Rhaegar için uygun bir eş bulması için Steffon’u Özgür Şehirlere gönderir. Steffon görevi tamamlayamaz. Fakat yolda kendine bir soytarı edinir. Ve bu soytarıyı komik bulduğu için hiç gülmeye oğlu Stannis’e gülmeyi öğretebileceğini düşünür. Ama Fırtına Burnu yakınlarında gemisi talihsiz bir şekilde alabora olarak batar.Ve Cassana Estermont ile orada boğulurlar..Bazı söylentilere göre Stannis Baratheon küçük yaşta anne ve babasının gemi kazasını gördüğü için ilerki dönemlerde pek fazla güldüğü görülmez.

Geçmişte Andal İstilası sırasında fethedildi. Estermonttan kısa bir süre sonra Tarth Adası fethedilmişti.

Seride Aegon VI Targaryen emrindeki Marq Mandrake komutasındaki 500 Altın Grup askeri Yeşiltaş Kalesini almak amacıyla Estermont adasına çıkartma yaparlar.

Taç Toprakları

-Ejderha Kayası

Targaryen Hanesinin ilk yerleşim alanıdır. Mimarisi ejderhaya benzetilmiş kale yaptırılmıştır. Ejderha Kayası adası volkanik bir ada olmakla beraber nemli , kurak ve kasvetlidir. Volkanik dağa Ejderha Dağı adı verilmiştir. Bu dağın altındaki maden yataklarında Ejderha Camı denilen Obsidyen maddesi bulunur.

Ejderha Kayası Kalesi Westerosta eşi benzeri olmayan kale olarak kabul edildi. Valyria teknikleri ve siyah sert taşlardan yapılan kalenin oymaları Ejderha figürlerini barındırmaktadır.

Robert İsyanı sonrası ada Robert’ın kardeşi Stannis Baratheona verilir.

Kargaların Ziyafetinde ise Tommen Baratheon adına Loras Tyrell ve Paxter Redwyne Ejderha Kayasını kuşatmaya alırlar. Ağır kayıplar ve Ser Loras’ın yaralanmasına rağmen Kale garnizonu düşmüştür.

-Akıntıtaşı

Karasu Koyunda  Ejderha Kayasının güneybatısında bulunan bir adadır. Ejderha Kayasına yeminli Velaryon Hanesi’nin makamıdır. Engebeli ve sivri kayalıklardan oluşan bir adadır.

Velaryonlar Westerosa ilk geldikleri zamanlarda Akıntıtaşı adasını kendilerine ikamet yeri olarak seçmişler ve burada hakimiyet kurmuşlardır.

-Pence Adası / Yengeç Adası

Ejderha Kayasının kuzeyinde , yengeç koyunun dış kısmında bulunan adadır. Kırıkpençe burnunda Yengeç koyuna  yakın olduğu için bazı kesimlerde Yengeç Adası da denilebilir.

Ejderha Kayasına yeminli Celtigar Hanesinin makam yeridir.

Demir Adalar

Westeros’un batısında Gün Batımı Denizinde ki Demiradamlar Koyuna uzanan adalardır. Yedi Krallık’taki bölgelerin en küçüğü denilebilir. Bölge geneliyle tarıma elverişli değildir.Adaların sayısı 31’i bulmaktadır.Fakat en önemli adalar ; Büyük Wyk , Eski Wyk , Harlaw , Blacktyde , Saltcliffe , Orkmont ve Pyke’tır. Demir Adalar Pyke’ın Greyjoy hanesi tarafından yönetilmektedir.

Uzun bir geçmişi olan Demir Adalar, Fatih Aegon’un Fethine kadar önce Demir Adalar  Kralı , daha sonra Demir Adalar ve Nehir Kralı tarafından yönetildi.

Demir Adalar yerlileri kendilerine Demirdoğumlu derler.Sert yapılı denizci insanlarıdır. İsimlerinin anlamı ise adalarda bulunan Demir Madenlerinden gelmekteydi. En azından dışarıdan bakıldığında öyle söyleniyordu.Bu bölgede ki piçler Pyke soyadını taşımaktadır.

Onlara göre bir geminin kaptanı , aynı zamanda o geminin ‘’Kralı’’ konumundadır.   Demirdoğumlular arasında Eski Tanrılar ve Yedi İnancı çok az görülmektedir. Çünkü kendi tanrıları olan Boğulmuş Tanrı’ya inanırlar. Demir Adalar’ın Donanması olan Demir Donanma Westeros’ta bulunan ve uzun gemilerden oluşan en büyük donanmadır.Demir Donanmaya rakip olacak sayılı donanmalar ise Redwyne ve Kraliyet donanmasıdır.Demir Donanma Lord Kumandanı Victarion Greyjoy’dur.

-Pyke

Demir Adalar’ı oluşturan adalardan biridir.Ada üzerinde bulunan Pyke kalesi , Demir Adalar’ı yöneten Greyjoy Hanesinin yerleşkesidir.Greyjoy Hanedanından Pyke Beyleri yani Demirdoğumluların tabiri ile ‘’Pyke’ın Orakçı Lordları’’ dırlar.

Adada diğer kısımda ise Demir Tepe Şehri vardır.Demir Tepe Şehri Wynch Hanesi tarafından yönetilmektedir.

-Büyük Wyk

Demir Adalar’ı oluşturan adalardan en büyüğüdür.

Merlyn Hanesi

Sparr Hanesi

Goodbrother Hanesi

Farwynd Hanesi

Adada bulunan soylu hanelerdir.

-Eski Wyk

Demir Adalarda bulunan küçük bir adadır.

Stonehouse Hanesi

Kırıktaş-Goodbrother Hanesi

Drumm Hanesi

Adada bulunan soylu hanelerdir. Lord Dunstan Drumm Eski Wyk Lordu olarak bilinmektedir.Ve Nagga’nın tepesinde Nagga’nın kemikleri bulunur.

Demirdoğumlular için Eski Wyk kutsal bir adadır. Gri Kral , deniz Ejderi Nagga’yı öldürdüğü kıyıya , Nagga’nın kemiklerinden bir kale yapıp 1000 Yıl hükmettiği bilinir.

Ayrıca Kral Şurası burada yapılmaktadır.

-Harlaw

Büyük Wyk’ten sonra Demir Adalar Bölgesinde ki en büyük adadır.Diğer adalara kıyasla Harlaw , oldukça zengin ve fazla nüfusludur.

Harlaw Adasını yöneten hane Harlaw Hanesidir.Güç ve zenginlik bakımından Greyjoy Hanesi ile rakiptir.

Adada Harlaw Hanesine yeminli;

Kenning Hanesi

Myre Hanesi

Stonetree Hanesi

Volmark Hanesi  olmak üzere 4 hane bulunmaktadır.

-Blacktyde

Demir Adalar’ı oluşturan adalardan biridir.Adayı Blacktyde Hanesi yönetmektedir.

-Saltcliffe

Demir Adalar’ı oluşturan adalardan biridir.Adada bulunan haneler ,  Saltcliffe  ve Sunderly Hanesi’dir.

Yorumlar