Ana sayfa Game Of Thrones Dizi Westeros’un Bilgeleri: Üstatlar

Westeros’un Bilgeleri: Üstatlar

PAYLAŞ

Üstatlar, Hisar adı verilen okulda eğitilmiş bilginler, şifacılar, haberciler ve bilim adamı topluluğudur. Bazen “Aklın şövalyeleri” olarak da anılırlar.

Öncelikle Westeros’a bilgelik yayan üstatların eğitildiği Hisar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Menzil Topraklarına bağlı olan Eskişehir’de bulunur. Eskişehir’in Westeros’taki refah seviyesi en yüksek yer olması bu şehri Hisar için mükemmel bir yer haline getirmektedir. Hisar,üstatlar için merkez görevi gören birleşik binalardan oluşmuş bir yapıdır. Üstatlar burada toplanır, çalışır ve yeni üyeleri eğitir. Aynı zamanda Hisar, Aliüstatlar için de konaklama imkanı sunar. Bu etkileyici yapı tüm üstatların ortak mekanı olarak düşünülmektedir. Bunun sebebi üstat adaylarının acemilikten başlayarak üstat olmalarına kadar devam eden süre zarfı boyunca Hisar’da bulunmalarıdır. Kısacası Hisar Westeros’un medeniyet merkezi olmuştur.

500754_81_54224_nxaa8dpr2

Üstatlar, hisarda bulunduğu süre boyunca çalışmalarını sürdürürler ve çalıştıkları konularda ustalaşırlar. Zaman içinde ustalaştıkları her bir konu için zincirlerine bir halka döverler. Zincirler, Üstatların kendilerinden ziyade tüm Westeros’a hizmet ettiğinin sembolüdür. Üstatlar değerlerini temsil eden bu zinciri yatarken bile boyunlarından çıkarmazlar. Bu da üstatların sadakatini gösterir. Zinciri oluşturan Her halka farklı bir metalden yapılır ve her metalin temsil ettiği bir çalışma alanı vardır. Bu metallerin temsil ettikleri çalışma alanlarının çoğu bilinse de bazıları henüz bilinmemektedir. Bu metaller ve bilinen karşılıkları:

 • -Siyah Demir (Kuzgunculuk)
 • -Bronz (Astronomi)
 • -Bakır (Tarih)
 • -Beyaz Altın (Astroloji)
 • -Altın (Ekonomi)
 • -Demir (Savaş mahareti)
 • -Soluk Çelik (Demircilik)
 • -Gümüş (Şifacılık)
 • -Valyrian Çeliği (Sihir)
 • -Pirinç
 • -Kurşun
 • -Kalay
 • -Platin
 • -Kırmızı Altın

800px-mike_capprotti_the_chainÜstatlar, eğitimlerini tamamladıktan ve zincirlerini dövdükten sonra Hisar tarafından görev yapacakları kalelerine atanırlar. Westeros’un soylu lordlarına danışmanlık yaptıkları için tarihe geçmiş olaylarda kritik rolleri olabilir. İşte bu yüzden Üstatlar, Westeros diyarının önemli parçalarından biridir. Kendilerine tüm Westeros kıtasında büyük saygı duyulur. Üstatların başlıca görevlerinden birisi de kuzgunlar aracılığıyla iletişimi sağlamaktır. İletişim amacıyla kullanılan kuzgunlar özeldir ve tek bir rota için eğitilmişlerdir. Örnek vermek gerekirse: Hisar’dan Kara Kale’ye bir mesaj gitmesi gerekiyorsa üstat bu mesajı Kara Kale istikameti için eğitilmiş kuzguna verir. Bu şekilde Westeros’taki iletişim başarılı bir şekilde sağlanmış olur. Üstatlar bulundukları yere ait kuzgunların bakımlarından da sorumludur.

Hisar’da kullanılan ve özel bir tür olan beyaz kuzgunlar diğer kuzgunlara göre daha iri ve daha zeki olmalarıyla bilinirler. Beyaz kuzgunlar önemli mesajları iletmek amacıyla kullanılmaktadır. Üstatlar aynı zamanda mevsimleri sürekli olarak gözlemlemekle yükümlüdürler. Eğer bir mevsim değişikliği yaşanmışsa üstatlar beyaz kuzgunları göndererek bütün diyara bu olayı bildirirler. Üstatlar astronomi alanında da yetenekli kişilerdir. Sıkça gökyüzünü izlerler ve takımyıldızları üzerine çalışırlar.

maester_murenmure

Hisar, büyük bir organizasyondur.Üstatlar,kıdemlerine göre aralarında sınıflara ayrılırlar. Bu sınıfları Hisar’ı yöneten Aliüstatlar belirler. Organizasyon şu şekildedir:

Üstatlar:
Üstatlar, soylulara tavsiye veren ve onlara yolu gösteren akademisyenler topluluğudur. Her yaştan erkekler, üstat olmak için eğitilmeye başlayabilirler fakat kadınların üstat olmasına izin verilmez. Westeros’taki soylu aileler, bazen daha küçük olan oğullarını üstat olmak üzere Hisar’a gönderirler. Bunun yanı sıra bir gayrimeşru oğul da Hisar’da eğitim alarak üstat olabilir. Tıpkı Gece Nöbeti gibi üstatlar da Westeros’un saygı değer hizmetkarları olarak görülmektedirler. Eğitim süreci bittikten hemen sonra bir kaleye atanırlar. Üstat atandığı yerin halkına bir akıl hocası ve şifacı olarak koşulsuz şartsız hizmet eder.

Aliüstatlar:
Herhangi bir alanda ustalaşmış olarak bilinen kişilere “Aliüstat” unvanı verilir. Bu unvan ile birlikte uzmanlıklarını belirtmesi için sembolize ettiği metale uygun birer yüzük, maske ve asa verilir.Örnek vermek gerekirse: Tarih alanında ustalaşmış bir aliüstat, bakır metalinden yapılma yüzük, maske ve asaya sahip olur. Aliüstatlar asayişin Meclis’te bulunma hakkı verilmiş kıdemli üyelerinden olmak zorundadır. Meclis,Hisar’ı yöneten kuruluştur. Aynı zamanda bu kuruluş Kral’a tavsiye vermekle yükümlü olan Yüce Üstat’ı seçer. Meclis’in her oturumu kapalı kapılar ardında gizlilik içinde yapılmalıdır.

Yüce Üstat:
Yüce Üstat, teşkilatın Demir Taht’ta oturan Kral’a hizmet eden kıdemli temsilcisidir. Yüce Üstat unvanı sadece Meclis tarafından verilebilir ve aynı şekilde yine Meclis tarafından geri alınabilir. Tüm Diyar’a hizmet etmeye yeminli olan Yüce Üstat, Küçük Konsey’de Kral’a tavsiyeler vermek amacıyla bulunur. Yüce Üstat, makamını belirtmek için iç içe geçmiş bir çok zincir takar fakat bu zincirler Yüce Üstat’ın gerçek çalışmalarını yansıtmaz. Zincirlere yerleştirilmiş değerli taşlar aracılığıyla Yüce Üstat’ın gerçek çalışmaları gösterilmiş olur.

Yargıç:
Yargıç, aliüstatlar arasından kura ile seçilir. Bu seçim her sene yapılır. Yargıç,Hisar’ın yönetimiyle görevlidir. Fakat çoğu aliüstat, bu görevin kendilerini gerçek görevlerinden alıkoyduğunu düşündüğü için bu görevi “nankör” olarak nitelendirmektedir.

Yorumlar