Ana sayfa Game Of Thrones Dizi Westeros’un Şımarık Çocuğu: Dorne

Westeros’un Şımarık Çocuğu: Dorne

PAYLAŞ

-Bizi yakabilirsiniz leydim… ama bizi bükemez, kıramaz ve eğilmemizi sağlayamazsınız. Burası Dorne. Ve burada istenmiyorsunuz.

Meria Martell’den Rhaenys Targaryen’e

Dorne Westeros’un çok önemli bir krallığıdır. Gerek tarihi, gerek kahramanlıkları ve asilikleri, gerekse de kültürü ile tüm Westeros’dan ayrılır. Kıtanın geri kalanından farklı bir etnik gruptan oluşur. Bu ayrılık her şeye yansımıştır. Zamanında verdiği direnişleri göz önünde bulundurursak Dorne, Westeros’un en başarılı krallıklarından biridir diyebiliriz.

Dorne coğrafi olarak da diğer kıtadan çok farklıdır. Kıtanın en güneyinde yer alan bir yarımadadır.  Kuzeyinde Fırtına Topraklarının Baratheonları ve batısında ise Menzilin Tyrell’leri hüküm sürer. Ama krallığın en önemli coğrafi özelliği şüphesiz tam bir çöl oluşudur. Dorne kuru bir çölden ibarettir ama bu zorlu yaşam koşulları insanlarına çok başarılı askerlik özelliklerini kazandırmıştır. dorne

Tarih:

Dorne’un tarihi maalesef Orman’ın Çocuklarına kadar uzanmaz. İlk İnsanlar ile başlar. Bildiğimiz gibi İlk İnsanlar, Westeros’a Essos’tan, Dorne’un Kolu vasıtası ile çıkmışlardır. Dorne’un kolu Basamaktaşları üzerinden, Güneş Mızrağı ile Lys arasında uzanan kara parçasının adı idi. Ama yine bilidiğimiz üzere İlk İnsanlar ile Ormanın Çocukları arasında geçen savaşta bu kol büyü ile kırılmıştır.

İlk İnsanlar yine de Dorne’da çok fazla yerleşmemişlerdir. Dayne, Fowler ve kendini Dorne hükümdarı ilan eden Yronwood aileleri kurulmuştur sadece.

İlk insanlardan sonra ise Andal istilasında asıl olarak Dorne kültürü oluşmaya başlasa da Andal İstilası’nı da Dorne’un başlangıcı olarak almamız yanlış olur. Çünkü Andallar’ın kültüründen çok yozlaşık bir kültürdür bugünki Dorne kültürü.  Andallar Dorne’da bugün de çok iyi bildiğimiz Martell Hanesi’ni kurmuşlardır. Diğer aileler üzerinde üstünlük kuran Martell hanesi Dorne Krallığı’nı kısa zamanda kurmuştur.

Ama genelde Dorne Krallığı’nın ve kültürünün başlangıcı genelde Rhoynar göçü olarak kabul edilir. Bugün de Dorne’un nüfusunun çoğu Rhoynarlardan oluşur. Bilindiği üzere Valyria Büyük İmparatorluğu Rhoyne ile 150 yıl süren savaşlar verdi. Rhoyne, Valyria’ya ve ejderhalarına çok uzun süre dayanmasına rağmen en sonunda efsanevi prensesleri önderliğinde Dorne göç etti. Söylenene göre Prenses Nymeria on bin gemi ile o zamanlar Martell hanesinin ikametgahı olan Su Bahçelerine göç etti ve daha sonra gemilerin hepsini halkı Essos’a kaçmasın diye yaktı. Daha sonra Prenses Nymeria Mors Martell ile evlendi ve Rhoyne hanedanlığı ile Martell hanesi birleşti. Martell hanesinin sembolü olan mızrak ile Rhoyne hanedanlığının simgesi güneş birleşti ve güneş içince saplanmış bir mızrak oluştu.

Aynı zamanda Rhoyne kültüründe kadınlara çok değer verilmesinden ötürü Dorne’da kralın ve daha sonra da prensin çocukları kız ya da erkek fark edilmeksizin eşit sayılırdı ve taht en büyük çocuğa kalırdı. Aynı şekilde Dorne’da biri mızrak amblemli biri de güneş amblemli iki taht yapıldı. Güneş Tahtı Kraliçe, Mızrak Tahtı Kral içindi. Aynı zamanda Dorne’un askeriyesinde neredeyse erkek kadar kadın da yer alırdı. Bunun gibi tüm kültürel birikimler Rhoynarların sonucudur.

marc_simonetti_throne_of_dorne

Martell hanesi bu göçten sonra, her ne kadar bu haneye hala Martell Hanesi diyor olsak da, adını Nymeros Martell hanesi olarak değiştirdi. Kısa süre içinde Nymeria ve Mors Martell, Nymerish Savaşları denilen Savaşlar ile tüm Dorne’u ele geçirdi ve krallığı resmen kurdu. Bu savaşlarda Mors Martell öldü ve Prenses krallığı başarıyla uzun yıllar boyunca yönetti. Dorne Krallığı Targaryen fethine kadar neredeyse hiç savaşa girmedi.

Targaryen fethi zamanı, yani genelde hep kastedildiği gibi burada da Aegon I Targaryen’i kast ediyoruz, Dorne’un en büyük başarılarından biridir. Çünkü Targaryenler, Westeros’ta Targaryen egemenliğine silah zoruyla girmemiş tek krallıktır. Aegon, kardeşi  Rhaenys’i ejderhası Meraxes ile Dorne’u almak için görevlendirdiğinde eline geçen tek şey ölü bir ejderha ve ölü bir kız kardeş olmuştu. Ve Aegon vazgeçti. Ondan üç jenerasyon sonra gelen Daeron Targaryen Dorne’u fethetmişti ve Tyrell’lere vermişti ama bir hafta geçmeden Lord Tyrell’in üstüne yatağının üstünden yüzlerce Dorne akrebi düşüp, Dorne’da tekrar Marteller başa geçince ve Daeron öldürülünce Targaryenler yine Dorne’u ele geçiremediklerini anladılar. Daeron ölünce yerine geçen kardeşi “Kutsanmış Baelor”, kuzeni ve yine adı Daeron olan bir başka Targaryeni Myriah Martell ile evlendirdi ve Dorne ile barış yaptı. Dorne!a ayrıcalık tanıdı ve diğer tüm büyük eyaletler lordluk ile yönetilirken Dorne’a prenslik verdi ve Maron Martell Dorne Prensi olarak Targaryenlere katıldı ve Westeros’ta tam bir Targaryen Krallığı oluşturulmuş oldu.

Kültür:

Dorne’un tarihinin ayrılmaz bir parçası olan ve tüm Westeros’un kültüründen tamamen ayrı çok daha ilginç olan kültürünü yazmamak olmaz tabii ki. Dorne’un kültürü diğer Westeros’tan çok farklıdır. Çünkü etnik olarak daha çok Rhoynar soyundan gelirler. Aynı zamanda buraya yerleşen Andallar kendi kültürlerini çok fazla koruyamamıştır.

franz_miklis_desolate_canyon

Ama hiçbir şekilde bir Rhoynar kültürünü de safkan olarak göremeyiz. Rhoyne kültürü, Andalos kültürü ile kaynaşmış ve işin içine coğrafi ve iklimsel sebepler de girince ortak bir Dorne kültürü oluşmuştur.

Dorne’da üç çeşit halk vardır ama bu sınıflar statü farkıyla ilgisizdir. Dorne, sosyal statü sınıf farklarının en az olduğu bölgedir Westeros’daki. O yüzden bu sınıflar daha çok insan tipleridir. Taşlı, Kumlu ve Tuzlu olmak üzere üç tip “Dorne Adamı”ndan söz edilebilir. Tuzlular çoğunlukla Rhoynar soyundan gelir. Kıyı şeridi boyunca (özellikle Kırık Kol) yerleşmişlerdir ve Dorne donanmasının çoğunluğu bu etnik grup tarafından kontrol edilir. Martell hanesi Tuzluların içinde düşünülür.

Kumlular, Dorne’un uçsuz bucaksız çölleri ve uzun nehirlerinde yaşarlar. Bu sert iklime alışkın oldukları için, Dorne’un savunmasında oluşturulacak orduda en önemli yeri kaplarlar.

tumblr_ne6o8ga91c1u2n5cyo1_1280

Taşlılar ise Dorne’un uzun dağlarında yaşayan insan grubudur. Bilindiği üzere Kızıl Dağlar, Dorne’u tüm kıtadan izole eder. Ama dağların kendisi bir ara geçiş iklimine sahiptir bu yüzden Taşlılar, saldırı ordusunda kullanılmaya çok uygundurlar. Genelde Andal soyludur ve Andal gelenek ve görenekleri takip edilir.

Dorne’un Rhoynar kökeni tabii ki Yediler dininin, Westeros’un diğer kısmına nazaran Dorne’da daha az etkili olmasını sağlamıştır. Dorne’un çok tanrılı inanışları vardır. Ama yine de genel olarak Dorne’da tanrı inancı çok yaygın değildir. Şarabı, orospuları ve rahat yapısıyla ün salmış Dorne’da, bunun olması elbette ki tuhaf değildir.

Peki, bu rahatlık genel olarak neden kaynaklanır? İşte bu da yine Dorne’un Rhoynar kökenli olmasından kaynaklanır. Rhoyne’a yerleşen ilk insanların tanrı inancı yoktu. Daha sonra Andallar’dan ve Sarnoriler’den etkilenseler de halkın çoğunluğu tanrıyı benimsemedi. Ve tabii ki tanrı inancının zayıf olduğu yerde işler gevşedi.

Dorne her şeyiyle Westeros’un en ilginç bölgesidir bana göre. Kültürü, tarihi, prenslik oluşu ve desteklediğim hane olan Martell hanesi tarafından yönetilmesi de dâhil. Tüm her şey düşünüldüğünde söyleyebilirim ki gerçekten Dorne, Martin’in yarattığı dünyanın asi ve bir o kadar da şımarık çocuğudur. Ama her şımarık çocukta olduğu gibi onunda inanılmaz bir tatlılığı vardır.

Yorumlar