PAYLAŞ

Cintra Krallığı, Yaruga’nın güney kıyısında bulunan bir Kuzey Krallığı’dır. Cintra, Kraliçe Calanthe zamanında, tam anlamıyla gücü yerinde bir krallıktı; ancak Birinci Kuzey Savaşı sırasında Nilfgaard tarafından fethedilerek bir Nilfgaard eyaletine dönüştürüldü. İkinci Kuzey Savaşı’nın ardından Cintra Krallığı kağıt üzerinde bağımsızlığını kazandı ancak Cintra Prensesi Sahte Ciri ile olan evliliğinden dolayı Cintra’yı yine Nilfgaard İmparatoru Emhyr var Emreis yönetmeye devam etti. Cintra’nın komşuları Verden, Brugge, Sodden ve bir diğer Nilfgaard eyaleti olan Nazair’dir.

Kuzgun Hanesi: 

     

Kuzgun Hanesi, ya da diğer adıyla Cerbin Hanesi, uzun zamandır Cintra Krallığı’nı yöneten asil bir hanedir. Hanedan, Cintralı Cerbin tarafından kurulmuştur. Çocuklarına, “C” veya “K” ile başlayan isimler koymayı gelenek hâline getirmişlerdir.

Bu hanenin bir üyesi olan Ceran, bu hanenin başka bir kolunu kurarak (Liryalı Kuzgun Hanesi) Lirya ve Rivya Krallığı’nın başına geçirmiştir. Ayrıca bu hanenin, Calanthe sayesinde Skelligeli Tuirseach Klanı ile ve Pavetta sayesinde Nilfgaardlı Emreis Hanedanı ile akrabalığı oluşmuştur.

Cintra Soy Ağacı:

Cintra’nın Bilinen Hükümdarları

Cerbin (Kuzgun) Hanesi: 

 • Cerbin: Cerbin, Cintra’nın ilk kralı ve Kuzgun Hanesi’nin kurucusuydu. Nazairli Prenses Becca ile evlendi ve sayısı tam olarak bilinmeyen çocukları oldu, bu çocuklardan yalnızca en büyük oğulları olan “Correl”in adı biliniyordu. Cerbin ismi, Kadim Dil’de “Kuzgun” ya da “Karga” anlamlarına gelmektedir.
 • Correl: Cerbin ile Becca’nın en büyük oğlu ve Cintra’nın ikinci kralıydı. Soddenli Eschiva ile evlendi ve ondan “Cerra”,”Ceran” ve “Coram” isimlerinde üç çocuğu oldu. Bu çocuklardan Coram, babasından sonra tahta geçti. Ceran ise Liryalı Kuzgun Hanesi’ni kurarak hanedanın bir kolunu Lirya&Rivya Krallığı’nın başına geçirmiş oldu.
 • I.Coram: I.Coram, Cintra’nın üçüncü kralıydı. Lirya&Rivyalı Rigoberta ile evlendi ve ondan “Coram” adında bir oğlu oldu. Aynı zamanda I.Coram’ın kardeşi Ceran da, Rigoberta’nın kardeşi olan Impecca ile evlenmişti. Böylece hem kardeş hem de bacanak olmuşlardı.
 • II.Coram: II.Coram, I.Coram ile Rigoberta’nın oğlu ve Cintra’nın dördüncü kralıydı. 22 yaşındayken Temeryalı Fiona ile evlendi ve ondan “Corbett” adında bir oğlu oldu. II.Coram 35 yaşındayken babası öldü, böylece tahta geçti. Turnuvaları çok severdi ve pek çok kez bizzat kendisi de turnuvalarda yarışırdı. Ancak 42 yaşındayken, bir turnuva sırasında yaralandıktan sonra vefat etti ve bu nedenle hükümdarlığı pek uzun sürmedi.
 • Corbett: Corbett, II.Coram ile Temeryalı Fiona’nın oğlu ve Cintra’nın beşinci kralıydı. Kaedwenli Elen ile evlendi ve ondan “Dagorad” adında bir oğlu oldu. Kadim Kan’ı taşıyordu. Onun saltanatı çok zor bir dönem olarak nitelendirildi ve birçok tarih kitabında itici bir adam ya da katil olarak anıldı. Kadınlarla eğlenmek ve içki içmekle meşgul oldu, devleti yönetmeyi ihmal etti. Bununla birlikte sevmediği insanları hapse attı, uzaklara sürgün etti ya da öldürdü. Yolsuzluk yayılmış, birçok memur rüşvet almaya başlamıştı. Kayınpederi Benda, Corbett ile evli olan kızı Elen’i Ard Carraigh’e geri çağırıyordu, bu adamla daha fazla yaşamasına tahammül edemeyecek noktadaydı. Fakat Kaedwenli Elen, oğlu Dagorad’ı yetiştirmek için, Ard Carraigh’e gitmeyi reddetti. Daha sonrasında Kral Corbett, artık Elen ile yeterince yaşadığını ve artık etrafındaki hayat kadınlarından biriyle düğün yapmaya karar verdiğini ilan etti, ancak kısa süre içinde zehirlenerek öldü, bu nedenle yeni bir düğün yapamadı.
 • Dagorad: Corbett ile Kaedwenli Elen’in oğluydu, Cintra’nın altıncı kralıydı. Adalia isminde bir eşi vardı ve ondan “Calanthe” adında bir kızı olmuştu. Dagorad 12 yaşındayken, babasının beklenmedik ölümü üzerine tahta geçti. Cintra’nın komşuları ve hatta Kovir gibi uzak ülkeler bile Dagorad’ın, tıpkı babası gibi saltanat süreceğini düşünüyorlardı. Fakat Dagorad babasına benzemedi; oldukça mütevazi, düşünceli, akıllı bir politikacı, sevecen bir eş ve iyi bir babaydı. Buna rağmen, savaşmak zorunda kaldı. Devletin başına geçtiği sırada devlet adamlarının çoğu beleşçi, kurnaz ve rüşvetçiydi, bu devlet adamları Dagorad’ı da babası gibi saf zannetmişlerdi, Dagorad’ı parmaklarında oynatabileceklerini sanıyorlardı. Dagorad çabucak davrandı ve ordu da dahil birçok kurumun desteğini aldı, ardından Cintra’daki bu zararlı devlet adamlarını öldürerek konumunu sağlamlaştırdı. Dagorad’ın babasıyla tek ortak yönü avlanmayı çok sevmesiydi. Ne yazık ki ölümü de bir av sırasında gerçekleşti, avda yaralandı ve henüz 34 yaşındayken vefat etti.
 • Calanthe: “Ard Rhena” (Kadim Dil’de “Yüce Kraliçe”) ya da “Cintra’nın Dişi Aslanı” olarak bilinen Cintra Kraliçesi’dir. Pavetta adında bir kızı vardır. Yeğeni Crach an Craite ona “Modron” diye hitap ederdi. Cesareti ve güzelliği ile bilinirdi. Calanthe 14 yaşındayken, babasının avda ölümü sonucunda tek çocuk olması nedeniyle tahta geçti. Henüz 15 yaşındayken Nazair ile savaştı ve aldığı Hochebuz Zaferi’nin ardından “Cintra’nın Dişi Aslanı” lakabını aldı. Calanthe ilk başlarda evlenmek istemiyordu fakat bekar durduğu süre zarfında da eşcinsellikten enseste kadar türlü iftiralara maruz kalıyordu -Aynı zamanda Lirya&Rivya Kraliçesi olan uzak kuzeni Meve ile ilişki yaşadıkları iddia ediliyordu-. Bu söylentiler sonucunda diğer soylu erkekler de Calanthe ile evlenmek istemiyordu. Fakat, Ebbing’e bağlı Salm Dükü Roegner, Calanthe ile evlenmeyi kabul etmişti. Sonunda Calanthe, biraz da bu söylentilerden kurtulmak amacıyla, yakışıklı Roegner ile tanıştı ve 17 yaşındayken, kendisinden 7 yaş büyük olan Roegner ile evlendi. Çiftin “Pavetta” adında bir kızı oldu. Roegner öldükten sonra Calanthe’ye, Verden Kralı Ervyll ve Brugge Kralı Venzlav da dahil olmak üzere birçok teklif geldi. Ayrıca Skelligeli Eist Tuirseach birkaç kez evlilik teklif ettiyse de Calanthe hepsini reddetti. Bununla birlikte kızı Pavetta 15 yaşına geldiğinde Duny (Emhyr var Emreis) ile evlenmek istediğini söyledi ve Calanthe buna onay verdi, o sırada Eist Tuirseach yeniden evlilik teklif etti ve bu sefer Calanthe kabul etti, böylece ikinci evliliğini yaptı. Calanthe ile Eist’in evliliklerinin 13.yılında ise Birinci Kuzey Savaşı patlak verdi ve Nilfgaard’a karşı savaşırken Eist Tuirseach, Marnadal Savaşı’nda öldü. Cintra Şehri de Nilfgaard tarafından işgal edilirken Calanthe, kulesinden atlayarak intihar etti. Bundan sonra Cintra, Nilfgaard İmparatorluğu’nun bir eyaleti konumuna geldi ve İmparator Emhyr var Emreis tarafından yönetildi.

Marnadal Savaşı: 

Birinci Kuzey Savaşı sırasında Marnadal Vadisi’nde gerçekleşen savaştır. Nilfgaard İmparatorluğu ile Cintra Krallığı arasında gerçekleşmiştir.

Taraflar:

 • Nilfgaard İmparatorluğu
 • Cintra Krallığı

Cintra kuvvetlerinin yenilgisi, ülkenin Nilfgaard İmparatorluğu tarafından fethedilmesine yol açtı. Cintra ordusu ile Nilfgaard ordusu vadide karşı karşıya geldi, Nilfgaard ordusu sayıca üstündü ve savaş sonucunda Cintra birlikleri araya alınarak yok edildi. Savaşa hem Cintra Kraliçesi Calanthe hem de eşi Eist Tuirseach katıldı. Eist Tuirseach savaşta ölürken Calanthe, küçük bir birliği etrafına toplayıp düşman ordusunu yararak Cintra Şehri’ne kaçmayı başardı. Ardından Nilfgaard orduları Cintra Şehri’ne hücum etti ve Cintra Katliamı gerçekleşti.

Cintra Katliamı: 

Cintra Katliamı, Birinci Kuzey Savaşı sırasında gerçekleşen son olaylardan biriydi. Kraliçe Calanthe, savaşta yenilmiş ancak kalan birliklerini ve soyluları etrafında toplayarak ağır yaralı bir şekilde şehre çekilmişti. Marnadal Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Nilfgaard orduları Cintra Şehri’ne vardı ve hücuma geçtiler. Surları aşan Nilfgaard orduları hızla şehre saldırıya geçtiler ve bir katliam başladı. Cintra ordusu uzun süre dayanamadı. Dört günlük bir direnişin ardından Cintra ordusu kesin olarak yenildi ve Nilfgaard orduları katliam başlattı. Bu yenilgiyi gören Calanthe, birinin onu öldürmesini istedi fakat çevresindeki kimse bunu yapmadı. Bunun üzerine Calanthe, kulesinden atlayarak intihar etti. Calanthe’nin torunu Ciri ise bu sırada şehirdeydi ve birçok kişi onun öldüğünü düşündü ancak Ciri, Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach isimli bir Nilfgaard şövalyesinin yardımıyla şehirden kaçmıştı. Bundan sonra Cintra, Nilfgaard topraklarına katıldı ve Nilfgaard İmparatorluğu’nun bir eyaleti konumuna geldi.

Ana Şehirler ve Kaleler: 

 • CINTRA: Cintra Şehri, Yaruga Nehri’nin Kuzey Denizi ile buluştuğu noktada, Yaruga’nın güney yakasında bulunan bir şehirdir. Ayrıca Cintra Krallığı’nın başkentidir.
 • Attre
 • Ortagor
 • Tigg
The Witcher 3’te Cintra: 

Cintra, Birinci Kuzey Savaşı zamanından beri Nilfgaard toprağıydı. The Witcher 3’te hangi sonu aldığınız fark etmez; Cintra, her türlü Nilfgaard toprağı olarak kalacaktır.

Okuduğunuz için teşekkürler, sonraki yazılarda görüşmek üzere…

Yorumlar