PAYLAŞ

“Kovir ve Poviss Krallığı”, kısaca “Kovir ve Poviss” veya sadece “Kovir” olarak bilinir. Praxeda Körfezi üzerinde bulunan bir Kuzey Krallığı’dır. Aynı zamanda bilinen dünyadaki en büyük maden ihracatını yaparak ticaretten çok büyük gelir sağlar. Nilfgaard ile yapılan Birinci ve İkinci Kuzey Savaşı’nda tarafsızlığını korusa da Kuzey Krallıkları’na para desteğinde bulunmuştur. Çok dağlık bir bölgededir ve maden bakımından oldukça zengindir.

Dünyadaki ferroaurum, kryobelitium ve dimetruyum madenlerinin %75’ine, dünyadaki altın miktarının ise %80’ine sahip bir devlettir.

Kovir&Poviss Haneleri

Troyden Hanesi: 

Troyden Hanesi, Kovir Hükümdarı Troyden ile başlayan hanedir. Troyden, Redanya soyundan geliyordu bu yüzden herkes tarafından bu krallığın Redanya’ya tüm sevgisiyle bağlanması beklenirken Troyden, akrabaları ile birlik olmadı. Bunun sonucunda Redanya tarafından hoş karşılanmadılar ve resmi törenlere bile çağrılmadılar.

Gedovius Troyden ile Kaedwenli Gemma’nın evliliği sonucunda hanenin sembolü değişerek, dörde bölünmüş zeminde çaprazlamasına Redanya kartalları ve Kaedwen tekboynuzları oldu.

Troyden Soy Ağacı: 

Thyssen Hanesi: 

Kovir Hanesi, Godamba Thaess’en tarafından kurulmuştur. Esteril Thyssen döneminde ise hanedan, Povir&Poviss krallığının başına geçmiştir. Hanenin kurucusu, Kovirli güçsüz bir soylu olan Godamba Thaess’en idi. 15 çocuğu vardı, günümüzde bu çocuklardan ancak “Scarab Thyssen”in adını biliyoruz. Thyssen, güçlü ve etkili bir hane değildi, zamanla geliştiler ve güçlendiler. Scarab Thyssen, kendine “Baron” unvanını verdi ancak gerçekten bir savaşçı ve soyguncu yaşam tarzı vardı, bunun sonucunda bilinmeyen koşullarla -muhtemelen halkın parçalamasıyla- öldürüldü.

Scarab’ın ölümünün ardından yerine Otto Thyssen geçti. Otto, Redanya ve Kaedwen ile savaşarak Troyden Hanesi’ne yardım etti. Bunun üzerine Kral Gedovius Troyden onu ödüllendirdi ve “Kont” unvanını verdi. Otto, “Deirdre aep Calhall” isimli bir Elf ile evlendi, ondan bir kızı ve iki oğlu oldu. Otto’nun ölümünden sonra ailenin başına büyük oğlu Guido Thyssen geçti. O zamanlar Thyssen Hanesi eskiye göre oldukça güçlenmişti, güçlenmeye de devam etti. Guido, babasının çalışmalarını devam ettirdi ve Kovir sınırlarını tüm gücüyle savundu. Bunun üzerine çok genç yaşta, Doğu Sınırı Uç Beyliği’ne atandı. Bu, Guido’nun ve Thyssen Hanesi’nin konumunu oldukça yükseltti, neredeyse kral ile eşitti. Bu unvanla Uç Beyi Guido, prestij sahibi bir soylu olan Klaudia Starhemberg ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu -Edmund- ve iki kızı -Ramona ile Berengaria- oldu.

O zaman Thyssen Hanesi’nin konumu, komşu krallıkların da dikkatini çekecek kadar kuvvetlendi. Guido Thyssen’in kızlarından Ramona, Redanya Kralı I.Vizimir ile evlendi. Berengaria ise Temerya Kralı Cedric ile evlendi. Asıl yükseliş ise Edmund Thyssen ile Kral Gerard Troyden’in kızı Alicja’nın evlenmesi sonucunda oldu. O sırada Kral Gerard’ın, diğer kızı Anna’dan başka üç oğlu daha vardı, bu çocuklar varisti fakat hepsi trajik bir şekilde öldü. Bunun üzerine Edmund Thyssen ile Alicja Troyden’in oğlu Esteril Thyssen varis olarak, Kral Gerard’dan sonra Kovir&Poviss Krallığı’nın başına geçmeye hak kazandı. Böylece bundan sonra Kovir&Poviss Krallığı’nın başına Thyssen Hanesi geçti.

Thyssen Soy Ağacı: 

Kovir ve Poviss’in Bilinen Hükümdarları

Troyden Hanesi: 

 • Troyden: Troyden, Redanya Dükü ve daha sonra da Kovir Kontu olmuştu. Troyden Hanesi’ni kurdu. Kıskançtı ve nefretini kardeşine açıkça gösterdi. Bu yüzden kardeşi Kral I.Radovid, onu mümkün olduğunca uzak tutabilmek için “Kovir Kontu” unvanını verdi, onu Kovir’e yolladı. Troyden’in hükümdarı olduğu Kovir, resmen Redanya vasalıydı ancak vergi vermekle yükümlü değil, zarar vermemekle yükümlüydü.
 • Gedovius Troyden: Önce Kovir Kontu’ydu, daha sonra ilk Kovir Kralı oldu. Kovir’in bağımsızlığını ilan etti. Saltanatı 25 yıl sürdü. Onun zamanında Redanya’nın başında III.Radovid vardı. Kaedwenli Gemma ile evlendi ve hanesinin amblemini değiştirdi. “Gerard” adında bir oğlu oldu.
 • Gerard Troyden: Gerard, Kovir Kralı ve Gedovius Troyden’in oğluydu. “Anna” ile “Alicja” adında iki kızı ve adı bilinmeyen üç oğlu vardı. Genç Guido Thyssen’e Doğu Sınırı Uç Beyi unvanını verdi ve kızı Alicja’yı onun oğlu Edmund ile evlendirdi.

Thyssen Hanesi: 

 • Esteril Thyssen: Thyssen Hanesi’nden Kovir&Poviss tahtına oturan ilk kişiydi. Troyden Hanesi’nin son erkek üyesi Gerard Troyden’in ölümü üzerine onun torunu ve varisi olarak krallığın başına geçmişti. Edmund Thyssen ile Alicja Troyden’in oğluydu. Aedirn Kralı Videmort’un kızı Agnes ile evlendi. İlişkileri tam bir romantik masaldı, Ard Carraigh’e giden yolda ilk tanışmalarında Esteril, Agnes’e aşık olmuştu fakat yalnızca bir Uç Beyi oğluydu ve Prenses Agnes ile evlenebilecek soyluluk seviyesinde değildi. Aedirn Kralı Videmort, kızıyla evlenen adamın, Aedirn Krallığı’nın da varisi olacağının bilincindeydi bu yüzden kızını sıradan kişilerle evlendiremezdi. Esteril, babası aracılığıyla ve resmi olarak evlilik teklifi ettiğinde de reddedildi. Gururlu Uç Beyi Edmund Thyssen bunun üzerine oğlu Esteril’e, Prenses Agnes’e bakmasını dahi yasakladı, reddedilmeyi yedirememişti. Fakat Esteril ile Agnes durmadı, Kral Videmort’u oyuna getirdiler ve bir gece ansızın Agnes ile Esteril, Vengerberg’den kaçtı. Efsaneye göre Kaer Morhen’e gidip orada saklandıkları söylenir fakat bu pek mümkün değildir. Ancak, sevgililer kaçtıktan bir yıl sonra Kaedwen Kralı Benda, sevgilerin bir oğlu olduğunu öğrendi ve hem Videmort’a hem de Edmund Thyssen’e dede oldukları haberini verdi. Çocuğa anne tarafından dedesi olan ünlü Aedirn Kralı Baldwin’in adı verildi. Videmort başlarda sükut etti, fakat Kovir&Poviss Kralı Gerard’ın ölümüyle Kovir&Poviss tahtına Esteril’in geçmesi üzerine, Videmort bu çocuğa daha çok ilgi gösterdi, artık Esteril de uygun bir seviyeye gelmişti. Ayrıca oğulları Baldwin’in dışında Esteril ile Agnes’in iki kızı oldu, isimleri “Marion” ve “Eudoxia” idi.
 • Baldwin Thyssen: Esteril Thyssen ile Aedirnli Agnes’in oğluydu. Malleoreli Blanka ile evlendi ve ondan “Esterad” adında bir oğlu oldu. Baldwin, özellikle Thyssen Hanesi için Kovir’de çok zorlu bir dönem geçirdi. Rhyd isimli bir Povissli, kendini kral ilan ederek baş kaldırıp Poviss Ayrılığı’nı başlattı. Doğu Sınırı (sonradan adı “Hengfors Birliği” olacaktır) bağımsızlığını kazandı. Fakat bu sırada daha da kötüsü oldu, Baldwin tahtını Uç Beyi Idi’ye kaybetti. Bunun üzerine tarihte ilk kez Thyssenler kaçmaya mecbur kaldı. Kaçış sırasında Baldwin aniden öldü, muhtemelen ani bir beyin travması geçirmişti. Daha sonrasında tek oğlu Esterad, Bıçaklar ve Meşaleler Gecesi olarak bilinen olayla tahtını geri alacaktır.

İsyancılar:

 • Rhyd: Baldwin Thyssen’in hükümdarlığı sırasında Povissli Rhyd, bağımsızlığını ilan ederek Poviss Kralı oldu. Bıçaklar ve Meşaleler Gecesi’nde ise tıpkı Idi ve ailesi gibi katledildi, bunun ardından Esterad Thyssen tahtı ele geçirdi.
 • Idi: Idi, taç giyerek Kovir’i ele geçirip Thyssenleri evlerinden kovalayan gaspçı Kovir Kralı’ydı. Stregobor ve Zavist isminde danışmanları vardı. Topraklarındaki amphisbaena denilen ahtapotumsu bir canavarı Witcher Geralt öldürünce, ona ödül vermek yerine onu kovdu. Bıçaklar ve Meşaleler Gecesi’nde tüm ailesi ve Povissli Rhyd ile beraber öldürüldü. Bu geceden sonra tahtı Esterad Thyssen ele geçirdi.

Thyssen Hanesi: 

 • Esterad Thyssen: Esterad Thyssen 1121 yılında doğmuştu. Kral Baldwin Thyssen ile Malleoreli Blanka’nın oğluydu. İkinci Kuzey Savaşı sırasında Kovir&Poviss kralıydı. Uzun boylu, güçlü ve yakışıklıydı. 56 yaşındayken, 45 yaşında gibi göründüğü söylenirdi. Esterad ve babası Baldwin, Kovir’de Thyssen Hanesi için çok zor dönemler geçirdiler. Birkaç kanlı mücadele sonucunda Povissli Rhyd, kendini Poviss Kralı ilan etmiş ve Poviss Ayrılığı gerçekleşmişti. Doğu Sınırı’nda birkaç düklük bağımsızlığını ilan etmiş fakat sonradan birleşerek Hengfors Birliği’ni kurmuştu. Ardından Idi isimli isyancı tahtı ele geçirdi ve Thyssen ailesi kaçmak mecburiyetinde kaldı. Bu kaçış sırasında da Baldwin Thyssen öldü ve bundan sonra Esterad, hayatını Kovir’e bağlı olan Talgar bölgesinde geçirmek durumunda kaldı. Ama hiç boş durmadı. Esterad çeşitli planlar kurdu, taraftarlar topladı, gizli ittifaklar ve anlaşmalar yaptı. Sonunda kararlı bir şekilde geri döndü ve ağır darbesini vurdu, Bıçaklar ve Meşaleler Gecesi’nde Idi, Rhyd ve tüm ailelerini öldürdü, tahtı ele geçirdi. Kovir ve Poviss’i yeniden birleştirdi. İkinci Kuzey Savaşı’nda ise Esterad, her ne kadar tarafsızlığını ilan etse de Kuzey Krallıkları’na para desteğinde bulundu. Ayrıca krallığındaki tüm tutsaklara af ilan etti ve bu tutsakların birçoğu daha sonra Adam Pangratt önderliğinde Özgür Birlik’i kurdu. Sürgünde iken gelecekte eşi olacak Zuleyka ile tanıştı. Zuleyka’dan “Gaudemunda” ile “Heloiza” isminde kızları ve “Tankred” isminde bir oğlu oldu. Fakat birgün eşi Zuleyka, suikastçıların saldırısına uğradı, bu sırada Esterad da onu savundu ve kendi sarayının merdivenlerinde suikastçılar tarafından öldürüldü.

 • Tankred Thyssen: Esterad Thyssen’in tek oğluydu. Ondan sonra Kovir&Poviss tahtına geçti. Ayrıca Cintralı Cirilla’ya talipti. Gençken, içinde Baron Surcratasse, Leydi de Lisemore ve Redanyalı elçilerin de bulunduğu bir birliğin içine düştü. Bunlar, Tankred üzerinde oldukça kötü etkiler yarattılar ve çalışmalarına devam etmesini engellediler. Fakat Tankred, Sile de Tansarville’nin müdahalesiyle onların elinden kurtuldu, çalışmalarına devam etti. Loc Muinne’deki katliamdan ve Üçüncü Kuzey Savaşı’nın başlamasının ardından Tankred, Kuzey’de V.Radovid’e ve Ebedi Ateş Müritlerine karşı sahireleri koruyan/destekleyen bir kraldı. Zulümden kaçanlara el uzattı ve Triss Merigold ile Novigrad’dan kaçan büyücülere de yardım etti. Daha sonra Triss Merigold’a danışmanlık makamını önerdi. Ayrıca Üçüncü Kuzey Savaşı sırasında Creyden ve Malleore gibi Hengfors Birliği’nin büyük bir kısmını topraklarına kattı.
Poviss Ayrılığı: 

Povissli Rhyd tarafından başlatılan Poviss Ayrılığı, Kovir&Poviss Kralı Baldwin’in saltanatının son yıllarında gerçekleşen kanlı bir mücadeleydi. Bu olay ile Kovir&Poviss Krallığı bölündü, Poviss Krallığı bağımsızlığını kazandı. Doğu Sınırı’ndaki Caingorn, Malleore, Creyden gibi düklükler de bağımsızlıklarını ilan ettiler, daha sonra bu düklükler birleşerek Hengfors Birliği’ni kurdular. Bu isyanın sonunda Idi’nin, Kral Baldwin’i tahtından indirmesiyle Poviss Kralı Rhyd, Kovir Kralı da Idi oldu.

Bıçaklar ve Meşaleler Gecesi:

Tahttan indirildikten sonra ölen Kral Baldwin’in oğlu Esterad, türlü planlar kurarak zamanla gelişmişti. Bir gece ansızın büyük bir isyan başlattı ve Idi ile Rhyd’e darbe yaptı. Tüm ailelerini kılıçtan geçirttikten sonra da tahtı ele geçirdi, Kovir&Poviss Kralı oldu. Bu olay ile Thyssen Hanesi yeniden Kovir&Poviss Krallığı’nın başına geçmiş oluyordu. Fakat Doğu Sınırı’na pek önem vermedi ve Hengfors Birliği’nin bulunduğu, eskiden krallığına dahil olan toprakları geri almadı.

Ana Şehirler ve Kaleler

 • LAN EXETER: Lan Exeter, Kovir’in kış mevsimlerindeki başkenti ve önemli bir liman şehridir. Şehir, Praxeda Körfezi’nde yer alır. Şehrin sokakları yoktur, onun yerine muazzam bir kanal yapısı vardır ve tekneler aracılığıyla yol alınır. Büyük Kanal, doğrudan limandan kraliyet sarayına gitmektedir, yol boyunca kanal pek çok büyük, yerel işletme kurumları ile çevrelenmiştir. Şehri koruyan bir Şehir Muhafızları birliği bulunmaktadır.
 • PONT VANIS: Pont Vanis, Kovir’in yaz mevsimlerindeki başkentidir. Kentin yüksek surları kıyı boyunca bir dalgakıran görevi görmektedir.

 • Aedd Gynvael: Şehrin adının Kadim Dil’de anlamı “Buz Parçası” demektir. Eski Elf kalıntıları üzerine kurulmuştur.
 • Rakverelin
 • Tridam
The Witcher 3’te Kovir ve Poviss: 

Üçüncü Kuzey Savaşı sırasında Kovir&Poviss Krallığı, Hengfors Birliği’nden Creyden ve Malleore gibi büyük düklükleri yeniden toprağına katmış bulunmaktaydı ve devletin başında Tankred Thyssen vardı.

Üçüncü Kuzey Savaşı’nı seçimlerinize göre Radovid, Dijkstra veya Emhyr’den herhangi biri kazansa da Kovir&Poviss Krallığı her türlü bağımsızlığını korumaktadır, Kovir&Poviss Krallığı topraklarında bir değişme olmamaktadır.

Okuduğunuz için teşekkürler, sonraki yazılarda görüşmek üzere…

Yorumlar