PAYLAŞ

Lirya ve Rivya Krallığı, Yaruga Nehri’nin kuzeyinde bulunan, Kraliçe Meve tarafından yönetilen bir Kuzey Krallığı’dır. Kuzeyinde Aedirn, batısında Temerya ve güneyinde Nilfgaard bulunmaktadır.

İkinci Kuzey Savaşı’nın Temmuz ayının başlarında, Lirya ve Rivya Krallığı herhangi bir savaş ilanı olmadan Nilfgaard İmparatorluğu tarafından ani saldırılara uğradı, bunun sonucunda istila edildi. Fakat savaşın ilerleyen evrelerinde bu istiladan kurtuldu.

Yaruga Köprüsü’ndeki Savaş’ta Witcher Geralt, Lirya ve Rivya ordusuna yardım etti, Lirya ve Rivya ordusunun da zafer kazanması ile savaştan sonra Kraliçe Meve, Geralt’a “Rivyalı” unvanını verdi ve Geralt’ı şövalye ilan etti.

Lirya ve Rivya Haneleri

Berric’in Hanesi: 

Lirya Kralı Berric’in 12.yüzyılın ilk yıllarında -muhtemelen 1113 yılında- Lirya ve Rivya ülkeleri arasında konfederasyon kurarak kendini iki ülkenin kralı ilan etmesiyle kurulan hanedir. Daha sonra hanenin soyu tükenince Lirya ve Rivya’nın başına, akrabalık bağı sonucu Liryalı Kuzgun Hanesi geçmiştir.

Liryalı Kuzgun Hanesi:

Diğer adı ile Cerbin Hanesi olan, uzun zaman Cintra Krallığı’nı yöneten asil bir hanedir. Hane, Cintralı Cerbin (namıdiğer Kuzgun) tarafından kurulmuştur. Bu haneden gelenler, çocuklarına “C” veya “K” ile başlayan isimler koymayı gelenek olarak görmüşlerdir. Lirya ve Rivya’yı yöneten Berric’in Hanesi’nin soyu tükenince, evlilik bağı ile Liryalı Kuzgun Hanesi kurulmuş, bu hane de Lirya ve Rivya Krallığı’nın başına geçmiştir.

Lirya ve Rivya’nın Bilinen Hükümdarları

Berric’in Hanesi: 

 • Berric: Kral Berric, ilk Lirya ve Rivya kralıdır. 12.yüzyılın ilk yıllarında Rivya ve Lirya krallıklarını birleştirerek devletin başına geçmiştir.
 • Egon: Kral Egon, Berric’in soyundan geliyordu. Hiç oğlu olmayıp iki kızı oldu, isimleri “Impecca” ve “Rigoberta”ydı. Daha sonra bu kızlarını Kuzgun Hanesi’nden prenslerle evlendirdi. Kendisi vefat edince de Lirya ve Rivya soyu Liryalı Kuzgun Hanesi’nden devam etti.

Liryalı Kuzgun Hanesi: 

 • Ceran: Kuzgun Hanesi’nden Cintra Prensi Ceran, önceki Lirya ve Rivya Kralı Egon’un kızı Impecca ile evliydi. Kral Egon’un ölümünün ardından eşi Impecca ile beraber başa geçti ve yeni bir hane -Liryalı Kuzgun Hanesi- kurdu. Çiftin “Viviana” isimli kızı, Redanya Kralı III.Radovid ile evlendi ve Redanya soyunu devam ettirdi. Kral Ceran sayesinde, Lirya ve Rivya Krallığı amblemine Cintra Aslanı da eklendi.
 • Meve: Kraliçe Meve, bilgeliği ve güzelliği ile tanınan Lirya&Rivya Kraliçesi’ydi. Hem Temerya Kralı Foltest ile hem de Cintra Kraliçesi Calanthe ile akraba olup onlarla iyi dostluklar kurdu. 1267 yılındayken kendisi duldu ve iki oğlu vardı, oğulları oldukça zayıftı. İkinci Kuzey Savaşı’nda ülkesinin Nilfgaard tarafından işgal edilmesiyle, beyaz zırhını giyip birliklerine öncülük etti ve gerilla tarzı savaştı. Böylece ülkesini kurtarabildi ama savaşta suratına aldığı yara ile güzelliği bozuldu. Yaruga Köprüsü’ndeki Savaş’tan sonra Geralt’ı şövalye ilan etmişti. İkinci Kuzey Savaşı’nı bitiren Cintra Antlaşması’ndaki müzakerecilerden biriydi.

Yaruga Köprüsü’ndeki Savaş:

Bu savaş, İkinci Kuzey Savaşı sırasında yaşanan birçok muharebeden biridir. Lirya ve Rivya Kraliçesi Meve, devletini kaybettikten sonra Nilfgaard ordularına karşı gerilla tarzı bir savaş başlatmıştı. Meve’nin ordusu, Nilfgaard’ın elindeki esirleri serbest bırakmayı ve birkaç Nilfgaard taburunu yok etmeyi başardı. Birçok gönüllü ve paralı askerin de katılması sonucunda Lirya ve Rivya ordusu güçlenmeye başlamıştı. Bunun üzerine Kraliçe Meve, Yaruga Nehri’ni geçmeye ve Dol Angren’deki Nilfgaard’a sürekli yardım giden yolları ele geçirmeye karar verdi.

Taraflar: 

 • Lirya ve Rivya Krallığı
 • Nilfgaard İmparatorluğu

Meve, geri dönme ihtimaline karşı Kızıl Liman yakınlarındaki köprüye askeri birlik bırakmıştı. Dol Angren’de büyük bir Nilfgaard ordusu ile karşılaşınca hızla köprüye geri döndüler ve tekrar karşıya geçmeye karar verdiler ancak, Lirya ve Rivya tarafından da bir Nilfgaard ordusu geliyor, hücuma geçiyordu. İronik bir şekilde Geralt ve yoldaşları da bu sırada Ciri’yi aradıkları için nehrin karşısına geçmekteydiler.

Geralt, Dandelion, Regis, Cahir ve Milva, nehrin güney kıyısına geçerken kendilerini savaşın ortasında buldular. Düşman olma ihtimallerine karşın Nilfgaard orduları, onlara da güneye geçişi kapatmıştı bu yüzden tekrar kuzey kıyısına dönmeye karar verdiler. Dandelion, savaştaki diğer tarafı da sancaklarından tanıyarak Lirya ve Rivya ordusu olduğunu anladı. Meve’nin birlikleri, güney kıyısında bir Nilfgaard birliği tarafından saldırıya uğradılar ve şiddetle çarpıştılar. Ön safta savaşan ve suratından yara alan Meve sayesinde şevke gelerek zafer kazandılar, ardından köprüye doğru hızla çekilmeye başladılar.

Ancak Nilfgaard birlikleri onlardan önce köprüye varmayı başarmıştı ve geçişlerini engellemek için köprüyü yıkmaya çalışıyordu. Bu sırada Geralt ve yoldaşları da köprüde bulunuyorlardı ve yalnızca kendilerini savunmak üzere karar aldılar. Fakat Nilfgaardlılar’ın köprüyü yıkmaya çalışması ve onların da geçişlerini engellemesi sonucunda başka seçenekleri kalmayan Geralt ve Cahir, dağılmış olan Lirya&Rivya birliklerini yeniden bir araya getirerek Nilfgaard ordusuna saldırdılar, kanlı bir çarpışmanın ardından Nilfgaard birliklerinin dağıtıp kaçırmayı başardılar. Ardından, Lirya birlikleri ve Kraliçe Meve de karşı kıyıya geçmeyi başardılar. Onlar da geçtikten sonra köprü arkalarından yıkıldı ve başka Nilfgaard birliklerinin arkalarından gelmesi engellendi. Savaştan sonra Kraliçe Meve, Geralt’ı şövalye ilan etti ve ona “Rivyalı” unvanını verdi.

Lirya ve Rivya Ordusu

Lirya ve Rivya ordusu, seçkin birliklerden oluşan küçük ve profesyonel bir orduydu. Bu cesur şövalyelerin, kaliteli zırhları ve güçlü atlarının olmasının yanında düzenli eğitimleri ve sağlam disiplinleri de vardı. Zor zamanlarda ise köylüler, çapulcular, hırsızlar, Cüceler ve hatta haydutlar bile orduya alınırdı. Ancak muhtemelen ordunun en iyi birimleri, Liryalı Arbaletçiler’di. İkinci Kuzey Savaşı sırasında Kraliçe Meve önderliğinde bu ordu, gerilla tarzı savaşlar verdi ve başarılı oldu.

İkinci Kuzey Savaşı’nın başında Lirya ve Rivya gibi Aedirn Krallığı da işgal edilmişti, bunun üzerine Aedirn Kralı Demawend, Redanya’ya kaçmıştı ancak Kraliçe Meve kaçmamış, birliklerini toplayıp güvenilir alanlara çekilmişti. Brenna Savaşı’ndan sonra savaşın gidişatı Nilfgaard’ın aleyhine dönünce, Lirya ve Rivya ordusu da daha rahat hareket emişti. Sonrasında da devlet, yeniden bağımsızlığını kazanmıştı.

Ana Şehirler ve Kaleler: 

 • LIRYA: Lirya ve Rivya Krallığı’na adını veren iki şehirden biridir. Krallığın yaz mevsimlerindeki başkentidir. Ülkenin doğusunda bulunmaktadır.
 • RIVYA: Lirya ve Rivya Krallığı’na adını veren iki şehirden biridir. Krallığın kış mevsimlerindeki başkentidir. Ülkenin batısında bulunmaktadır. Şehir, İkinci Kuzey Savaşı’nda çok zarar görmüştü. Maddi durumun da kötüleşmesi sonucunda şehirde ciddi bir insan olmayan ırkçılığı baş gösterdi. Bu ırkçılık gitgide büyüyecek ve sonrasında şehirde, Geralt’ın da ölümüne sebep olan büyük bir isyan çıkacaktı.

 • Scala
 • Spalla
 • Rastburg
The Witcher 3’te Lirya ve Rivya: 

Üçüncü Kuzey Savaşı’nın da başlaması ile Nilfgaard İmparatorluğu, Lirya ve Rivya’yı da diğer birçok Kuzey Krallığı gibi topraklarına katmıştı.

The Witcher 3’ün sonunda seçimlerinize göre Lirya ve Rivya’nın da kaderi belirlenmektedir. Eğer Vernon Roche ile işbirliği yaparsanız, yani önce Dijkstra’ya yardım edip Radovid’i öldürürseniz ve sonra da Vernon Roche ile beraber Dijkstra’yı öldürürseniz, Nilfgaard İmparatorluğu, Redanya’nın elinde bulunan yerleri de ele geçirecek ve Üçüncü Kuzey Savaşı böyle sonuçlanacaktır, bunun sonucunda da Lirya ve Rivya, Nilfgaard topraklarına katılacaktır.

Diğer bir seçenek ise, eğer Vernon Roche ve Dijkstra’ya yardım etmeyip Radovid’i öldürmezseniz, Redanya, Nilfgaard’ı püskürtecek ve Yaruga Nehri’ne kadar olan yerleri toprağına katacaktır, böylece Lirya ve Rivya da, Redanya Krallığı’nın bir toprağı olacaktır, insan olmayan ve büyücü katliamının ardından Üçüncü Kuzey Savaşı son bulacak, bu topraklar Kral Radovid tarafından yönetilecektir.

Ve geriye kalan diğer seçenekte ise, eğer Vernon Roche ve Dijkstra’ya yardım edip Radovid’i öldürürseniz, daha sonra da Dijkstra ile beraber Vernon Roche’u öldürürseniz, Redanya Krallığı’nın başına Dijkstra geçecek, Nilfgaard’dan Yaruga Nehri’ne kadar olan yerleri alacak ve kuzey halkını çalıştırarak devletini geliştirmeye çabalayacaktır.

Okuduğunuz için teşekkürler, sonraki yazılarda görüşmek üzere…

Yorumlar