PAYLAŞ
Öncelikle yazımın 1.Bölümü burada bulunmaktadır: https://fantazya.org/witcher-redanya/

Redanya Hanedanlığı, Beyaz Kartal simgesi ile temsil edilmektedir. Neredeyse Kuzey’deki her asil hane ile bağı olan bu ailenin üyeleri, bir zamanlar Pontar Deltası ile Kavisli Kıyı bölgeleri arasındaki yerlere hükmeden insan kral Sambuk’un torunları olarak da bilinirler. Sambuk’un torunları da Redanya Krallığı’nı kurmuştur.

Tarihte bu hanedanın bazı üyeleri, Temerya ve Kaedwen Krallıkları’nı yönetmiştir. Hanedanın bilinen kollarından biri de Troyden Hanesi’dir (Kral I.Radovid’in pek sevilmeyen kardeşi Prens Troyden tarafından kurulmuştur, Kovir Krallığı’nın başına geçmiştir. ).

Redanya Soy Ağacı

 

Redanya’nın Bilinen Hükümdarları

 • Sambuk: Kıta’daki ilk insan hükümdarlardan biridir. Pontar Deltası, Kavisli Kıyı ve Novigrad hükümdarıdır. Saltanatı, ilk insan teknelerinin Pontar ve Yaruga Nehirleri ağzına geldiği ve insanların akın akın buralara indiği kısa zaman zarfında sürmüştür. Daha sonra torunlarından I.Radovid, Redanya Krallığı’nı kuracaktır.
 • Abrad: Abrad, namıdiğer Eski Meşe, Sambuk’un torunu ve I.Radovid atasıdır. Pontar Deltası, Kavisli Kıyı ve Novigrad Kralı’dır. Beyaz Kartal amblemini ilk kullanan hükümdardır, kullandığı bu simge kendisinden sonraki Redanya kralları tarafından da değiştirilerek kullanılmıştır ve günümüze kadar gelmiştir.
 • I.Radovid: “Muhteşem” olarak da bilinen I.Radovid, Kıta’daki ilk üç insan kraldan biridir. Diğer iki kraldan biri de atası olan Sambuk ve öbürü de Temerya’yı kuran Dezmod’dur. Redanya Kralı ve Prens Troyden’in kardeşidir. Saltanatı, krallık uğruna büyük şeyler yaptığı için övülmektedir ve I.Radovid’in yaptıkları, birçok hükümdara örnek olacak davranışlardır. Kara Dambor’un babasıdır.
 • Dambor: namıdiğer Kara Dambor, I.Radovid’in oğludur. Maria Pulcheria ile evlenmiştir ve ondan “Vestibor” adında bir oğlu olmuştur.
 • Vestibor: Onurlu Vestibor, Kara Dambor ile Maria Pulcheria’nın oğludur. Kaedwenli Caitlyn ile evlenmiştir ve ondan “Radovid” adında bir oğlu olmuştur. Hükümdarlığı sırasında Temerya’nın Novigrad ile Pontar Deltası’nın hakimiyetini ele geçirdiği ve kuzey koalisyonunun Nimnar ve Buina’nın verimli topraklarını işgal ettiği “Yedi Yıl Savaşları” gerçekleşti.
 • II.Radovid: Denizci Radovid olarak da bilinen II.Radovid, Redanya Kralları’ndan biriydi. Onurlu Vestibor ile Kaedwenli Caitlyn’nin oğluydu. Cintralı Cirra ile evlendi ve ondan iki oğlu oldu (Vizimir ile Radovid). Onun hükümdarlığı sırasında, Redanya’nın deniz gücü oldukça büyüdü. II.Radovid, sık bir şekilde deniz gezileri yapardı fakat son deniz gezisine çıktığında gemisi geri dönmedi. İz bırakmadan kaybolan tek Redanya Kralı’ydı. Birçok kişi onu bekledi ancak geri dönmedi.
 • III.Radovid: Oldukça bilinen bir sözü vardır; “Witcherlar ile bir derdim yok, düşsünler vampirlerin peşine, yeter ki vergilerini ödesinler.” Ayrıca kendisine “Cesur” ve saç renginden dolayı “Kırmızı” lakapları takıldığı da bilinir. Kuzeni Liryalı Prenses Viviana ile evlendi, Viviana’nın “Vridank” adında bir oğlu vardı, muhtemelen bu çocuk III.Radovid’den olmaydı. Büyükbabası Vestibor zamanında kaybedilen Nimnar ve Buina’yı geri almaya, sınırlarını Braa Nehri’ne kadar genişletmeye çalıştı. Bunun için birçok komşu devlete savaş açtı. Pontar Deltası üzerinde Temerya ile olan anlaşmazlıkları, Novigrad’ı bağımsız ve özgür bir şehir olarak ilan eden bir anlaşmayla sona erdi. Redanya’nın Orta Pontar bölgesindeki konumu güçlendi, ancak burası Aedirn ile hep tartışmalı bir sınır olmuştur. Kovir’e karşı bir savaş başlattı ancak bu kötü sonuç verdi ve Kaedwen’e karşı da savaşmak zorunda kaldı. Tüm bunlar, bir anlaşma görüşmelerine yol açtı. III.Radovid, Kaedwen Kralı Benda ve Kovir Kralı Gedovius, anlaşma yapmak için Kovir’in kış mevsimlerindeki başkenti Lan Exeter’e gittiler. Birinci Lan Exeter Anlaşması’na göre, yalnızca III.Radovid’in ölene kadar Kovir ve Poviss Kralı unvanını kullanmasına izin verildi. III.Radovid, 49 yaşındayken bir kene ısırığı sonucu öldü.
 • Vridank: Annesi Liryalı Viviana ve babası muhtemelen III.Radovid’ti. III.Radovid’den sonra tahta geçmişti. Olağanüstü yakışıklılığı ve Aen Seidhe Elfleri’ne olan sevgisi yüzünden kendisine “Elf” lakabı takılmıştı. İlk eşi olan Kovirli Beatrix’ten, “Falka” adında bir kızı vardı. Daha sonra güzel bir kadın olan Cerro ile evlendi. Vridank ile Cerro, yetim kalmış olan Lara Dorren’in kızı Riannon’u kendi çocukları gibi himayelerine alarak kraliyet ailesine kattılar. Ayrıca Vridank’ın Cerro’dan da Heltmult ve Denhard isminde oğulları olmuştu. Fakat daha sonra Vridank’ın Beatrix’ten olma kızı Falka, tahtın kendisine ait olduğunu iddia ederek isyan etti. Bu isyanda Vridank, Cerro, Heltmult ve Denhard öldürüldü. İsyan sonucunda Falka yenildi ve Redanya tahtına Vridank’ın amcası I.Vizimir geçti.
 • I.Vizimir: namıdiğer Yaşlı Vizimir, II.Radovid’in oğlu ve III.Radovid’in kardeşidir. İkinci oğul olduğu için tahta geçme ihtimali düşüktü bu yüzden bir soylu ile evlenmeyip, bir rahip olan Houtborglu Joanna ile evlenmişti. Bununla birlikte Falka İsyanı sırasında III.Radovid’in oğlu Vridank, tüm ailesiyle beraber öldürülünce I.Vizimir, 52 yaşında taç giydi. Houtborglu Joannna kısır olduğu için ondan boşandı ve Ramona Thyssen ile evlendi, ondan da “Radovid” adında bir oğlu oldu.
 • IV.Radovid: “Kel” lakabıyla da bilinirdi. I.Vizimir’in oğluydu, babasından sonra tahta geçmişti. IV.Radovid, Fiametta ile evlendi ve ondan “Heribert” adında bir oğlu oldu.
 • Heribert: “Huysuz Heribert” olarak da bilinen Redanya kralıydı, IV.Radovid’in oğluydu ve babasından sonra tahta geçmişti. Diana de Saint-Villiers ile evlendi ve ondan “Vizimir” adında bir oğlu oldu. Büyü ile uğraşanları hiç sevmez ve onlara sert vergiler uygulardı, büyücülere düşmanca davranırdı. Fakat bu, Heribert’in ölümünden sonra büyücülerin Redanya’da direniş başlatmasına sebep oldu, bu da bir ateşkes ile sonuçlandı. Kendisinden tahta oğlu II.Vizimir geçti.
 • II.Vizimir: “Adil” olarak da bilinen II.Vizimir, Heribert ile Diana de Saint-Villiers’in oğluydu. Malleoreli Hedwig ile evlenmişti ve ondan “Radovid” adında bir oğlu, “Dalimira” ile “Milena” isimlerinde de iki kızı olmuştu. Bir elf suikastçı bıçağı ile öldürülmesinden sonra oğlu V.Radovid henüz oldukça küçük olduğu için Redanya’nın başına İstihbaratbaşı Sigismund Dijkstra ile Philippa Eilhart önderliğindeki Vekilharç Konsey geçti.
 • V.Radovid: namıdiğer Yavuz Radovid, oyun serisinde Redanya Kralı oldu. II.Vizimir’in oğlu ve Dalimira ile Milena’nın kardeşiydi. Henüz 9 yaşındayken, 12 yaşındaki Cintra Prensesi Cirilla ile nişanlanmıştı. Nişan, Kral II.Vizimir ile Cintra Kraliçesi Calanthe tarafından yaptırılmıştı fakat nişanın yapılmasından yarım yıl sonra kral, hiçbir şey demeden nişanı iptal etti. V.Radovid, büyücülere karşı büyük bir kin ve nefret besliyordu. Babası II.Vizimir, büyük ihtimalle Büyücü Danışmanı Philippa Eilhart tarafından, Radovid henüz küçükken öldürülmüştü. Tahta geçişinden sonra müttefiki olan Kaedwen’e savaş açmış ve Kaedwen’in büyük bir kısmını topraklarına katmıştır, ayrıca Novigrad Özgür Şehri’ni de tekrar Redanya’ya bağlamıştır. V.Radovid, tam bir kutuplaşma figürüydü. Kimisi onu mükemmel bir stratejist ve komutan olarak görürken, kimisi onu kanasusamış, çılgın ve paranoyak bir deli olarak görüyordu. Asıl gerçek ise, her gerçek gibi iki görüşün de arasında bir yerdeydi. Büyücülere olan nefretinin yanı sıra insan olmayanlara, özellikle de Elf ve Cüceler’e aşırı bir nefreti vardı, gözünü kırpmadan hepsini öldürebilir, katledebilirdi.

Yedi Yıl Savaşları:

Yedi Yıl Savaşları, Redanya Kralı Vestibor’un hükümdarlığı sırasında Redanya ile Kuzey Koalisyonu (Temerya, Kaedwen, Caingorn ve Malleore) arasında, 11.yüzyılda gerçekleşen bir savaştır.

Taraflar:

 • Redanya Krallığı
 • Temerya Krallığı, Kaedwen Krallığı, Caingorn Krallığı, Malleore Prensliği

Bu savaş, Redanya için büyük bir çöküşe neden oldu. Savaş sonucunda Kuzey Koalisyonu, Redanya’nın elinde bulunan Buina ile Nimnar’ı ele geçirdiler ve Temerya Krallığı Novigrad’ı da alarak Pontar Deltası’nın hakimi konumuna geldi.

Fakat bundan yıllar sonra Redanya’nın başına geçen III.Radovid, Buina ile Nimnar’ı geri alacak, Redanya’nın sınırını Braa Nehri’ne kadar genişletecek ve anlaşma yoluyla Novigrad’ın bağımsız olmasını sağlayacaktır, böylece krallığı neredeyse eski hâline getirebilecektir.

Redanya Ordusu

Redanya Kraliyet Ordusu: 

Redanya Kraliyet Ordusu, krallığın en büyük ordusudur. Brenna ve Maribor’da Nilfgaard’a karşı savaşmışlardır. Başlangıçta ordu, 5.000’i süvari olmak üzere yaklaşık 35.000 askerden oluşurken, daha sonra Kovir’den alınan maddi destek ile ordu, 20.000’i süvari olmak üzere 85.000 kişiye kadar büyümüştür. Brenna Savaşı’nda General Blenheim Blenckert önderliğinde savaşa yetişmeleri ile Nilfgaard ordusunun yenilmesinde büyük rol oynamışlardır.

Yanan Gül Kardeşliği: 

Jacques de Aldersberg’in yenilmesinin ardından kardeşliğin Temerya’dan sürülmesi üzerine birçoğu Redanya topraklarına kaçmıştı, böylece burada Kral V.Radovid’in hakimiyetine girmişlerdi. Fakat Yanan Gül Kardeşliği burada da uzun süre ayakta duramadı, V.Radovid tarafından dağıtıldı ve birçoğu Cadı Avcıları’na katıldı.

Cadı Avcıları:

Cadı Avcıları, V.Radovid’den destek alan, 1272 yılındaki cadı avı sırasında, Novigrad, Oxenfurt ve Velen başta olmak üzere pek çok yerde büyüye karşı her türlü gücü kullanmaktan geri kalmayan, sert, acımasız ve fanatik bir örgüttür. Cadı avcıları; kılıç, kalkan, yay, dimetriyum bombaları ve prangalar ile donatılmışlardır, hem acemi hem profesyonel olmak üzere her türlü büyücüye karşı savaşabilecek durumdadırlar. Yanan Gül Kardeşliği’nin de V.Radovid tarafından dağıtılması üzerine kardeşliğin bazı üyeleri Cadı Avcıları’na katılmıştır.

Tapınak Muhafızları: 

Novigrad Özgür Şehri’ni Ebedi Ateş ile aydınlatmak, Ebedi Ateş’e saygısızlık yapanlarla mücadele etmek ve bu dinin mensuplarını korumak üzere kurulmuş dindar bir örgüttür. Daha sonra V.Radovid’in himayesine girmişlerdir.

Ana Şehirler ve Kaleler: 

 • TRETOGOR: Tretogor, Kral Vestibor’dan beri Redanya’nın başkenti ve Kraliyet Sarayı’nın yeridir. Şehir, Elf yapılarının kalıntıları üzerine kurulmuştur. Oxenfurt’tan sadece üç yüz mil, atlı bir yolculukla üç günlük uzaklıktatır. Burası öyle ironiktir ki; Redanya güçlü bir krallık olmasına rağmen, başkenti göreceli olarak küçüktür. Kraliyet Sarayı ve Hükümet Binası’nın haricinde Tretogor pek etkileyici bir şehir değildir.

 • Oxenfurt: Pontar Nehri kıyısında bulunan bir zengin bir Redanya şehridir. Dünya’daki en büyük üniversite burada bulunmaktadır.
 • Novigrad: Özgür Şehir Novigrad, Kıta’daki en büyük şehirdir, oldukça kalabalık bir nüfusa sahiptir, V.Radovid saltanatı zamanında yeniden Redanya’ya bağlanmıştır.
 • Rinde
 • Drakenborg
 • Murivel
 • Foam
 • Yspaden
 • Yantra
 • Brunwich

 

Okuduğunuz için teşekkürler, sonraki yazılarda görüşmek üzere…

Yorumlar