PAYLAŞ

Temerya Krallığı, Pontar Nehri’nin güneyinde, Yaruga Nehri’nin kuzeyinde bulunur. Redanya, Kaedwen, Aedirn, Cidaris, Brugge ve Aşağı Sodden ile komşudur. Efsanevi bölgelerinden biri de büyülü Thanedd Adası’dır. Krallığın batı kıyısında bulunan bu adada, kadın sihirbaz yetiştirmek için bir okul bulunur. Temerya Krallığı, Kaedwen Krallığı’ndan sonra Kuzey’deki en geniş devlettir ve Nilfgaard ile yapılan savaşta kilit rol oynamıştır. Başkenti Vizima’dır. Brugge, Aşağı Sodden ve bir Cüce devleti olan Mahakam, Temerya’ya bağlı devletlerdir.

Temerya halkı genel olarak saygılı ve dindardır, ancak Kadim Irklar’ı (Elf, Cüce, Gnom vb.) pek sevmezler. Ayrıca Temerya sakinleri, yabancılara karşı da pek iyi gözle bakmazlar. Bu bölge, birçok büyücünün ve ünlü gezginin anayurdudur.

Temerya, Kuzey’deki en zengin devletlerden biridir. Ekonominin bu iyi durumu; çeşitli malların üretimi, ticareti ve Mahakam Dağları’ndan elde edilen zengin maden kaynaklarından kaynaklanmaktadır. Temerya oreni, Dünya’da en çok kullanılan para birimlerinden biridir. Temerya’da birçok tarım, hayvancılık ve endüstri bölgesi bulunmaktadır. Krallıkta en yaygın olan inanç Tanrıça Melitele İnancı’dır, ancak Aziz Lebioda ve Kreve’ye de ibadet edenler bulunmaktadır.

Temerya Haneleri

Dezmodian Hanesi:

Dezmodian Hanesi, beyaz zambaklarla temsil edilen bir Temerya Hanesi’dir. Efsanevi Kral Dezmod tarafından kurulmuştur. En büyük ve en eski kraliyet hanelerinden birisidir. Temerya’da Kral Dezmod’un 8.yüzyılın ilk yıllarındaki yükselişi ile Temerya’nın kraliyet haneesi olarak hüküm sürmeye başlamıştır. Dezmod’un erkek çocukları ve torunları yoluyla devam etmiştir.

Maribor Hanesi:

Maribor Hanesi, ayrıca La Louve Hanesi olarak da bilinir, Dezmodian Hanesi’nin bir koludur. Vizima’nın güneyinde bulunan ve aynı zamanda Temerya’nın en büyük ikinci şehri olan Maribor Şehri’nin yönetimi bu hanenin elindedir. En son, Kral Foltest zamanında Maribor Hanesi’nin başında Dük/Prens Jurkast bulunmaktadır.

Geçmişte, Hançerler Savaşı’nda Ellander Hanesi’ni mağlup ettikten sonra Maribor Hanesi, Vizima tahtına geçmiştir.

Ellander Hanesi: 

Ellander Hanesi, Vizima’nın doğusunda bulunan Ellander Şehri’ni yönetir. Temerya Krallığı’na bağlı hanelerden biridir. (Kitap serisinde hanenin başında Dük/Prens I.Hereward bulunurken, The Witcher 3 oyunu sırasında II.Hereward hanenin başında bulunmaktadır.) Ellander Şehri’nde bir Tanrıça Melitele Tapınağı bulunmaktadır. Hatta bir süre Ciri, bu tapınakta eğitim almıştır. Geçmişte yaşanan Hançerler Savaşı’nda, Ellander Hanesi, Maribor Hanesi’ne yenilmiştir.

La Valette Hanesi: 

La Valette Hanesi, uzun zamandır Temerya Krallığı’na bağlı asil hanelerden biridir. La Valette Hanesi, Temerya Krallığı’nın kuzeyindeki Pontar Nehri sınırında bulunan La Valette Şehri’ni yönetmektedir. Kral Foltest zamanında ise hanenin başında bulunan Barones Mary Louise La Valette’nin kocası yaşlı La Valette baronu ölmüştür, Barones Mary’nin bu yaşlı barondan Aryan La Valette isminde bir oğlu vardır. Ancak kocası ölünce Barones Mary, Kral Foltest’in metresi olmuştur ve Kral Foltest’ten olma iki piç çocuk (erkek olan Boussy ve kız olan Anais) doğurmuştur. Başlangıçta Barones Mary Louise La Valette, bu çocukların babasının Kral Foltest olduğu gerçeğini gizlemiştir, fakat daha sonra çocukları üzerinde tahtta hak iddia edince Kral Foltest bunu reddetmiştir.

Bunun üzerine oğlu Aryan La Valette’nin de desteğini alan Mary Louise La Valette, isyan bayrağını çekerek La Valette Hanesi’nin Temerya’dan bağımsız olduğunu ilan etmiştir. Ardından Kral Foltest ordusunu toplamış ve La Valette Kalesi’ni kuşatmıştır, bir ay süren kuşatmanın ardından Kral Foltest kaleyi ele geçirerek isyanı bastırmıştır ancak kaleyi ele geçirmesinin hemen ardından bir suikastçı tarafından öldürülmüştür.

Altı Yıl Savaşları: 

Altı Yıl Savaşları, 9.yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen, tarafları ve liderleri kesin olarak bilinmeyen bir savaştır. Savaşın sonucunda Abdank’ın büyücü danışmanı Beyaz Raffard’ın aracılığıyla savaşan krallar, 836 yılında Brugge’de barış antlaşması yapmıştır. Sonuç olarak zihinsel engelli olan Abdank, Temerya tahtına geçmiştir ve mutlak güç olmuştur. Ayrıca birçok dük ve prens de topraklarını terketmek zorunda kalmıştır.

Hançerler Savaşı: 

Hançerler Savaşı, bir Temerya iç savaşıdır. Önce zihinsel engelli Kral Abdank’ın ölmesi ve sonra da büyücü danışmanı Beyaz Raffard’ın ölmesi üzerine, bu iç savaş başladı. Savaş, Ellander ve Maribor Haneleri arasında gerçekleşmişti.

Taraflar: 

 • Maribor Düklüğü
 • Ellander Düklüğü

Abdank, 9. yüzyılın otuzlu yılları civarında hüküm süren Temerya kralıydı. Zihinsel engeli nedeniyle, Altı Yıl Savaşı’ndan sonra gerçek güç, onun saray büyücüsü ve danışmanı olan Beyaz Raffard tarafından kullanılmaya başlandı. Beyaz Raffard’ın ölümü, Kral Abdank’ın ölümünün ardından Beyaz Raffard’ın destekçileri ve büyücü meclisinin yarattığı iç istikrarsızlığın en şiddetlendiği zamanda oldu.

Hükümdar öldüğünde, arkasında erkek varis bırakmamıştı, bunun üzerine Maribor ve Ellander Haneleri, Vizima tahtında hak iddia ederek iç savaşı başlattılar. Bu savaşta her iki tarafın da argümanı: Kralın ölmesinin sebebinin, karşı tarafın suikast düzenlemiş olduğuydu. Fakat Kral Abdank’ın ölümünde hangi tarafın rol oynadığını söylemek zor.

Çatışmalar aralıklı olarak 11.yüzyılın başına kadar sürmüştür. Savaşın sonucunda ise Maribor Hanesi, Ellander Hanesi’ni mağlup ederek Vizima tahtını elde etmiş, Temerya Krallığı’nın hakimi olan hane hâline gelmiştir.

Temerya Soy Ağacı:

 

Temerya’nın Bilinen Hükümdarları

Dezmodian Hanesi: 

 • Dezmod: Efsanevi Dezmod, Kıta’daki ilk üç insan kraldan biridir. Diğer iki kral da Sambuk ve I.Radovid’dir. Dezmod, Temerya’nın kurucu Kralı ve Kral Geddes’in babasıydı. Onun hakkında çok somut bilgi yok ama şakalar, atasözleri, anekdotlar ve özdeyişlerde bazen kendisinden bahsedilir. Ayrıca cüceler tarafından çok saygı gördüğü biliniyor.
 • Abdank: Abdank, Dezmod’dan sonra ve Herman’dan önce hüküm süren, zihinsel açıdan pek sağlıklı olmayan bir Temerya kralıydı. Hükümdar olduğu dönem, kolay bir dönem değildi – Hükümdarlığı döneminde Altı Yıl Savaşları patlak verdi; bu savaş, kendisini taçlandırmaya karar veren saraydaki büyücü danışmanı Beyaz Raffard’ın önemini artırdı.Kral Abdank’ın varis bırakmadan ölmesi üzerine ise Hançerler Savaşı denilen iç savaş başladı ve savaş sonucunda Maribor Hanesi, Temerya’nın başına geçti.

Maribor Hanesi: 

 • Adalbert: Hançerler Savaşı galibi olarak Vizima tahtını elde etmiştir. 
 • Herman: Deli Herman, Kuzey Krallıkları’ndan birinin, büyük ihtimalle Temerya’nın bir kralıydı. Fırtınalar sırasında kulelerin tepesine çıkıp paratonerle tanrılara çağrı yapardı. Herman’dan, The Witcher 1’de Kalkstein tarafından bahsediliyor.
 • Geddes: Geddes, Temerya’nın dördüncü kralıydı. Bu kral hakkında, neredeyse babası Kral Dezmod kadar efsanevi olduğu dışında pek bir şey bilinmiyor. Onun kızı Prenses Maria Pulcheria, Kral Dambor’la evlendi ve Redanya Kraliçesi oldu.
 • Gardic: Gardic, Temerya’nın beşinci kralı ve Geddes’in oğluydu. Brugge prensesi Vulpia ile evlendi. Anne-babalar tarafından anlaşmaya varılan ve evlenen iki gencin isteğine karşı sonuçlanan tipik bir kraliyet evliliğiydi. Gardic asla Vulpia’yı karısı olarak kabul etmedi. Karısına karşı terbiyeli ve nezaketle davranırken, bir oğlu ve mirasçısı olan Goidemar’ı yetiştirmek için gerekli olan kraliyet yükümlülüklerini de yerine getirdi. Ayrıca Gardic kendine başka yerlerde de aşk aradı, bir sürü randevulaşmaları ve ilişkileri vardı, ama bu kişilerin devletin işlerine müdahale etmesine izin vermedi.
 • Goidemar: Goidemar, Temerya’nın altıncı kralı ve Riannon’un (Ciri’nin büyük-büyük-büyük anneannesi) kocasıydı. Düğünlerinden üç yıl sonra ünlü Falka isyanı başladı, bu sırada hamile olan Riannon hapse atıldı. Hapishanede Fiona ve Amavet adlarında ikizler doğurdu, ardından delirdi. Onunla aynı zamanda Falka, savaşı sürdürmek için, delirmiş Riannon’a vermesi için bir hemşireye teslim ettiği Adela adlı bir kız doğurdu. Kısa süre sonra isyan bastırıldı, Falka tutuklandı ve kazıkta yakıldı. Kral Goidemar karısını üç çocukla birlikte geri kazandı. (Riannon hapishanede delirdiği için, kendisinin olmayan 3.çocuğu -Adela’yı- kendi çocuğu sanıyordu.) Goidemar hangi çocuğun kendisinin olmadığını belirlemek için birkaç büyücü tuttu ve başarılı oldu, ancak krala iki yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olacağı söylenmedi. Riannon’un ölümünden sonra Goidemar, Amavet’in mirasçısı olması umudunu kaybetti. Cidarisli Adda’yla evlendi ve Adda’dan olan ikinci oğlu Cedric, Foltest’e kadar kesintisiz devam eden Temerya krallarının soyunu sürdürdü. Kral Goidemar 78 yaşındayken Maribor’da öldü. Geralt’ın strigayla karşılaştığı, Vizima’daki Temerya Kraliyet mezarında yatıyor.
 • Cedric: Cedric, Temerya’nın yedinci kralıydı. Goidemar’ın ve ikinci eşi Cidarisli Adda’nın oğluydu. Sonrasında Griffin’i doğuracak olan Kovirli Guido Thyssen’in kızı Berengaria ile evlendi.
 • Griffin: Griffin, orduyu, idareyi, eğitimi, ticareti, sanayiyi, yani her şeyi yeniden düzenleme planlarını içeren büyük reformlarıyla bilinen bir Temerya kralıydı. Bunların bir kısmını yapmayı başardı, en çok eğitim reformları yaptı. Ebeveynleri Cedric ve Berengaria’ydı. Griffin’in karısı, kraliçe olan, ünlü Toussaintlı Clarissa’ydı. Griffin, 41 yaşındayken aniden bir kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğinde, tek kızı olan Bienvenu La Louve onun yerine tahta geçti.
 • Bienvenu La Louve: Temerya’nın kraliçesiydi. Çoğu kişi için basitçe “La Louve” ya da “Dişi Kurt” olarak bilinirdi. Kendisi, daha sonra Cintra Kraliçesi olacak ve “Cintra’nın Dişi Aslanı” olarak bilinecek olan Kraliçe Calanthe’ye güzel bir örnek olarak görev yaptı.
 • Ellanderli Ragbard: Ellander Dükü Ragbard, Temerya Kraliçesi Bienvenu La Louve’nin ilk eşiydi. Evlilik, gerçekleştikten kısa süre sonra sona erdi çünkü Dük, görünüşte öfkeli ve erkeksi olmasına rağmen “erkekler” ile daha çok ilgilendiği ve Kraliçe’nin yatak odasındaki beklentilerini karşılayamadığına dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Bu kaba ve iftira niteliğindeki balad, Temerya çapında söylenerek onunla alay ediliyordu. Daha sonra Dük hakkındaki dedikodular bir anda sona erdi çünkü Dük, Garramone Kontu’nun kızı olan Adalia ile buluşmaya başladı. Kısa süre sonra görkemli bir düğün gerçekleşti. Ve yarım yıl sonra, Ragbard öldü. Ölümü hakkındaki söylenti: Cinsel gücü destekleyen ilaçları aşırı dozda kullandığıydı.
 • Rivialı Hugo: Temerya kraliçesi Bienvenu’nun ikinci eşiydi. Kraliçenin yatak odasında Ragbard’dan çok daha iyi olması dışında onun hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ragbard’ın başarısız olduğu şeyi başardı; Bienvenu hamile kaldı ve Temerya tahtının varisi olan Medell adlı oğlu doğdu. Taht varisinin babası olarak Hugo, ölümüne kadar kraliçesinin yanındaki konumunu korudu. Büyük ihtimalle cinsel tâkatsizlikten, kraliçeye ikinci bir çocuk vermeye çalışıyordu. Çabaları kahramanca olsa da, bunda başarılı olamadı. Bir çok kaba şarkı prensin sancıları hakkında söyleniyordu. Oğlu Medell’e ve torunu Foltest’e karşı çok sevgi göstermediği söylentileri dolaşıyordu. Foltest, tahta çıktığında, Hugo’nun portresinin taht odasından çıkarılmasını talep etmiştir.
 • Medell: Medell, Rivialı Hugo ve Bienvenu La Louve’nin oğlu ve Temerya kralıydı. Soddenli Sancia’nın kocası, Beyaz Adda’nın (striga) dedesi, Foltest ve Adda’nın babasıydı. Hagge yakınlarındaki, Aedirn Kralı Virfuril’e (Demavend’in babası) karşı olan yenilgisi dışında, hükümdarlığı sıradandı.
 • Foltest: Kral Medell ve Kraliçe Soddenli Sancia’nın oğludur. Annesi Sancia’nın Sodden ile olan kraliyet bağını kullanarak Aşağı Sodden’i, Temerya vasalı hâline getirdi. Kendi kızkardeşi Temeryalı Adda’ya aşık oldu ve onunla evlendi, Temeryalı Adda’dan bir kız çocuğu doğdu, onun da adını “Adda” (namıdiğer Beyaz Adda) koydu. Karısı Temeryalı Adda öldü ve daha sonra kızı Beyaz Adda lanetlenerek bir strigaya dönüştü. Foltest, Rivyalı Geralt aracılığı ile bu laneti kaldırdı. Daha sonra Foltest, La Valette Hanesi’nden dul Barones Maria Louisa’yı metresi hâline getirerek ilişkiler yaşadı ve ondan Anais ile Boussy adında iki piç çocuğu oldu. Daha sonra Barones Maria, bu çocuklar üzerine tahtta hak iddia ederek baş kaldırdığında, Foltest La Valette’yi kuşatmaya aldı ve kaleyi ele geçirerek isyanı bastırdı, ancak kendisi bir suikastçı tarafından öldürüldü. Foltest’in Kraliyet Konseyi; Bronibor, rahip Willemer, Ellanderli Hereward, büyücü olarak da Triss Merigold, Keira Metz ve Cidarisli Fercart’tan oluşuyordu.

Temerya Ordusu

Beyaz Gül Yoldaşlığı:

Foltest’in hizmetinde bulunan ilk özel kuvvetler Beyaz Gül Şövalyeleri’dir. Amaçları halkı korumak ve Kreve İnancı’nı yaymaktı. İkinci Kuzey Savaşı’ndan sonra düzenleri bozuldu ve yeni bir lidere ihtiyaç duyuyorlardı -Jacques de Aldersberg-. Bu sebeple çoğu, Yanan Gül Yoldaşlığı’na katılmak için Beyaz Gül Yoldaşlığı’ndan ayrıldı ve böylece Kreve Ata İnancı’ndan dönerek Ebedi Ateş İnancı’nın askeri kolu haline geldiler.

Yanan Gül Yoldaşlığı:

Jacques de Aldersberg Yoldaşlığı yeniden düzenlediği ve reforme ettiği için Yoldaşlık, Kral Foltest’e ve halka, daha dindar ve sadık görünüyorlardı. Beyaz Gül Yoldaşlığına kıyasla sayı ve güç açısından daha büyüktüler. Vizima’daki ayaklanmaları sonrasında Kral Foltest, ülkenin mali durumunu düzeltmek için Yoldaşlığın Temerya sınırları içerisindeki tüm mal varlığına el koydu ve şövalyeler zorla Redanya ve hatta Kaedwen’e gönderildiler. Bundan sonrasında yerlerini Mavi Şeritler aldı.

Mavi Şeritliler:

Mavi Şeritliler, Temerya ordusundaki elit bir özel kuvvetler birimidir. Liderleri eski bir köylüden, Kral Foltest’in en güvenilir askeri liderlerinden biri haline gelen Vernon Roche’tur. İkinci komutan Ves, çok iyi eğitilmiş bir okçu ve arbaletçidir. Birimleri, korkusuz yiğitlerden, sorgulama uzmanlarından, sessiz keşif erlerinden oluşuyor, hepsi de liderlerine son derece sadıklar. Şimdiye kadar Mavi Şeritliler sadece bir başarısızlık yaşadı, Iorveth’i yakalayamadılar.

Vizima Şehir Muhafızları:

Vizima, Temerya’nın başkenti ve Kuzey’in, kendi sadık ve tecrübeli asker birimlerine sahip olan Novigrad’dan sonraki en büyük şehri. Vizima Şehir Muhafızlarının lideri gizli bir kurtadam olan Vincent Meis’tir.

Mahakam Gönüllü Ordusu: 

Mahakam Gönüllü Ordusu bir cüce piyade birliğiydi. Mahakam bölgesinin, Nilfgaard İmparatorluğu’na karşı yapılan savaştaki katkısı oldular. Orduya katılanlar, geri dönmeyi beklemedi. Onlara savaşı kazanabilecekleri değil, intihar görevleri verildi. Askerler arbaletler, rohatynalar (bir çeşit mızrak), cüce çivili sopaları ve baltalarla silahlanmışlardı. Birim, Brenna, Mayena ve Maribor Savaşları’na katıldı ve Novigrad’da geçit töreni yaptılar.

Angren Özgür Birliği: 

Angren Özgür Birliği, eski Sodden Krallığı’nın bir vilayeti Angren’deki askeri birliklerin kalıntıları olan vatanseverlerden ve haydutlardan oluşan birimdir. Nilfgaard’la yapılan savaşlarda, Abergard’ın liderliğinde Kuzey Krallıkları’nın birliklerine yardım ettiler ve onları desteklediler -tabii ki para karşılığında-.

Poor Fucking Infantry (PFI) / (Zavallı Sikik Piyade): 

PFI, herhangi bir savaş, binicilik veya okçuluk deneyimi olmadan askere çağrılanlardan ve gönüllülerden oluşan bir piyade grubudur. Birlik, Nilfgaard’la yapılan savaş sırasında Vizima’da oluşturuldu.
PFI, Brenna Savaşı’nda Komutan Bronibor’un komutasında yer aldı. Savaşın başlarında yedekte tutuldular, daha sonra Nilfgaardlı Nauzicaa ve 7.Daerlan tugaylarının karşı saldırılarını durdurmak için görevlendirildiler. Tecrübesiz mızraklı askerlerden oluşan PFI, ağır düşman süvarilerine karşı savaştı. Nilfgaardlılar’a karşı şaşırtıcı bir yiğitlik gösterdiler ve yerlerini korumayı başardılar.

Ana Şehirler ve Kaleler:

 • VIZIMA: Temerya’nın başkenti olan Vizima, krallığın en büyük şehri ve Kuzeyin Novigrad’dan sonraki en büyük ikinci şehridir. Göl kıyısında yer alır ve önemli ticaret yollarının kesiştiği noktada bulunan uğrak yerlerden biridir. Şehir, gelişmiş bir ulaşım ağı sayesinde ticaretten önemli kârlar elde eder. Kral Foltest’in emrindeki bu şehir Belediye Başkanı Velerad tarafından yönetilir. Şehir üç bölgeye ayrılır. Tapınak mahallesi yoksulların bulunduğu bölgedir. Aziz Lebioda Hastanesi mevki ve Yanan Gül Yoldaşlığı’nın Manastırı buradadır. Ticaret Mahallesi varlıklılara ve önemli simalara ev sahipliği yaparken, Belediye binası ve Pazar yerini de içinde barındırır. Eski Vizima olarak geçen virane bölge ise son dönemlerde insan olmayanların mekanı haline gelmiştir.

 • Anchor Şehri
 • Dorian
 • Burdorff
 • Caelf
 • Dorndal
 • Carreras: Mahakam’ın eteklerindeki bir şehir ve hisardır. Ismena Nehri, Carreras’ın hemen kuzeyinde akar. Şehir, Vizima, Maribor ve Ellander’e yaklaşık olarak eşit uzaklıktadır.
 • Gors Velen: Temerya’da, Kuzey Denizi’nin kuzey kıyılarındaki bir liman kentidir. Cidaris’in hemen doğusunda, Oxenfurt’un güneyinde ve Dorian’ın kuzeybatısında yer alır. Brokilon ormanı kentin hemen güneyindedir. Şehir, güçlü kokularının çevredeki kedileri kendine çeken, Circle Caddesi’ndeki balık pazarıyla da ünlüdür.
 • Hirundum: Gors Velen’in yaklaşık 15 mil batısında,Temerya’da bulunan büyük bir çiftliktir. Pek çok meyve bahçesi, bahçe ve balık havuzlarına sahiptir ve çevredeki tüm şehirler için yiyecekler sağlar.
 • Maribor: Vizima’nın yaklaşık 200 mil güneyinde ve Zavada’nın da yaklaşık 42 mil batısında yer alan Temerya’daki ikinci en büyük şehirdir ve Maribor Düklüğü’nün başkentidir. Vizima gibi, Maribor şehri de elf kalıntılarının üstüne inşa edildi; Daha sonra şehrin bir kısmı, büyücü Alzur’un yarattığı “Viy” adlı korkunç bir canavar tarafından yerlebir edildi. Brenna Savaşı’nın gerçekleştiği ünlü alan, Maribor’un hemen kuzeyinde yer alır.
 • Mayena: Maribor’un güneyindeki bir hisardır. Visenna’nın -Rivialı Geralt’ın annesinin- ait olduğu druid çemberi burada bulunur. Ayrıca, Kuzey’in zafer kazandığı Mayena Muharebesi’nin gerçekleştiği yerdir.
 • Razwan: Temerya’daki bir hisardır, Mayena’ya çok yakındır.
 • Vattweir
 The Witcher 3’te Temerya: 

The Witcher 2’de Temerya Kralı Foltest ve piç oğlu Boussy’nin ölümü sonucunda Temerya tahtı varissiz kalmıştı, böylece Temerya’da tüm düzen bozuldu ve büyük bir kaos yaşandı. Aynı zamanda Üçüncü Kuzey Savaşı başladı, Nilfgaard orduları akın akın Kuzey’e geçerek Temerya, Lirya&Rivya, Aedirn, Verden, Kerack, Cidaris, Sodden, Brugge, Mahakam, Dol Blathanna ve Kaedwen’in bir kısmını ele geçirdiler. The Witcher 3’ün başlangıcında ise Nilfgaard İmparatoru Emhyr var Emreis, Vizima’daki sarayında bulunmaktadır.

The Witcher 3’ün sonunda seçimlerinize göre Temerya’nın da kaderi belirlenmektedir. Eğer Vernon Roche ile işbirliği yaparsanız, yani önce Dijkstra’ya yardım edip Radovid’i öldürürseniz ve sonra da Vernon Roche ile beraber Dijkstra’yı öldürürseniz, Nilfgaard İmparatorluğu, Redanya’nın elinde bulunan yerleri ele geçirecek ve Üçüncü Kuzey Savaşı böyle sonuçlanacaktır, bunun sonucunda da Temerya, Nilfgaard’a bağlı bir özerk bölge olacaktır.

Diğer bir seçenek ise, eğer Vernon Roche ve Dijkstra’ya yardım etmeyip Radovid’i öldürmezseniz, Redanya, Nilfgaard’ı püskürtecek ve Yaruga Nehri’ne kadar olan yerleri toprağına katacaktır, böylece Temerya da, Redanya Krallığı’nın bir toprağı olacaktır, insan olmayan ve büyücü katliamının ardından Üçüncü Kuzey Savaşı son bulacak, bu topraklar Kral Radovid tarafından yönetilecektir.

Ve geriye kalan diğer seçenekte ise, eğer Vernon Roche ve Dijkstra’ya yardım edip Radovid’i öldürürseniz, daha sonra da Dijkstra ile beraber Vernon Roche’u öldürürseniz, Redanya Krallığı’nın başına Dijkstra geçecek, Nilfgaard’dan Yaruga Nehri’ne kadar olan yerleri alacak ve kuzey halkını çalıştırarak devletini geliştirmeye çabalayacaktır.

Okuduğunuz için teşekkürler, sonraki yazılarda görüşmek üzere…
Yorumlar