PAYLAŞ

Verden Krallığı, Brokilon, Kerack ve Cintra sınırında bulunan, Yaruga Nehri’nin kuzey yakasındaki küçük bir Kuzey Krallığı’dır. 1263 yılına kadar Cintra’ya bağlı vasal bir devletti. Cintra, Nilfgaard tarafından işgal edildiğinde ise Nilfgaard İmparatorluğu’nun bir parçası oldu. Daha sonra ise bağımsızlığını kazanacak ve küçük bir krallık haline gelecektir. Fakat Üçüncü Kuzey Savaşı’ndaki yeniden Nilfgaard topraklarına katılacaktır.

Verden’in Bilinen Hükümdarları

  • Ervyll: Ervyll, küçük bir Kuzey Krallığı olan Verden’in kralıydı. Oğlu Kistrin’i, Cintralı Ciri ile nişanlamak istemişti. Ervyll, kendisine bağlı valilerden biri olan Freixenet’in kızkardeşi Eliza ile evliydi. Irkçı bir kral olarak bilinmesinin yanı sıra pedofili olarak da bilinirdi. Cintra Kraliçesi Calanthe’nin kocası Ebbingli Roegner öldükten sonra Calanthe’ye evlilik teklif etti fakat Calanthe onu geri çevirdi. Devletinin hemen yanı başındaki Brokilon ormanından, orada yaşayan ırklardan (Dryad, Hamadryad, Sylvan vb.) ve liderleri Eithné’den nefret ederdi. O kadar ırkçıydı ki Dryadlar’ın kafa derilerine ödül koymuştu. İkinci Kuzey Savaşı sırasında Ervyll, Nilfgaard’a bağlıydı, fakat oğlu Prens Kistrin bu duruma isyan etti, Kuzey Krallıkları tarafında savaşmak istiyordu. Ardından Kistrin, babası Ervyll’i tahttan indirdi ve Verden tahtına geçti. Kısa süre sonra Ervyll öldürüldü.
  • Kistrin: Kistrin, Ervyll’in oğluydu ve küçük bir Kuzey Krallığı olan Verden’in kralıydı. Cintralı Calanthe’nin torunu Ciri ile evlenmek istemişti, Calanthe de bunu onayladı ancak Ciri’nin kaçması yüzünden onunla evlenemedi. Ciri onu “şişman, çirkin ve aptal” olarak nitelendiriyordu. İkinci Kuzey Savaşı sırasında babası Nilfgaard’a biat etmişti, Kistrin ise babasına karşı ayaklandı ve babasını devirip Verden tahtına geçti, Kuzey Krallıkları’nı destekledi. Nihayetinde savaşı bitiren barış anlaşmasının şekillenmesine yardımcı oldu.

Ana Şehirler ve Kaleler: 

  • NASTROG: Nastrog, Cintra sınırında, Yaruga’nın kuzey kıyısında bulunan üç kaleden biridir. Verden kralının kontrolünde güçlü bir yerdir. Nilfgaard İmparatoru Emhyr var Emreis’in Cintra’yı alabilmek için evlendiği eşi Sahte Ciri, burada tutulmuştur.
  • ROZROG: Rozrog, Cintra sınırında, Yaruga’nın kuzey kıyısında bulunan üç kaleden biridir. Verden kralının kontrolünde güçlü bir yerdir.
  • BODROG: Bodrog, Cintra sınırında, Yaruga’nın kuzey kıyısında bulunan üç kaleden biridir. Verden kralının kontrolünde güçlü bir yerdir.

  • Hamm
  • Orth
The Witcher 3’te Verden: 

Üçüncü Kuzey Savaşı’nda Nilfgaard orduları Yaruga Nehri’ni geçmiş ve Verden Krallığı da dahil olmak üzere Pontar Nehri’nin güneyindeki tüm devletleri yıkıp toprağına katmıştı.

The Witcher 3’ün sonunda seçimlerinize göre Verden’in kaderi belirlenmektedir. Eğer Vernon Roche ile işbirliği yaparsanız, yani önce Dijkstra’ya yardım edip Radovid’i öldürürseniz ve sonra da Vernon Roche ile beraber Dijkstra’yı öldürürseniz, Nilfgaard İmparatorluğu, Redanya’nın elinde bulunan yerleri ele geçirecek ve Üçüncü Kuzey Savaşı böyle sonuçlanacaktır, bunun sonucunda da Verden yine Nilfgaard toprağı olarak kalacaktır.

Diğer bir seçenek ise, eğer Vernon Roche ve Dijkstra’ya yardım etmeyip Radovid’i öldürmezseniz, Redanya, Nilfgaard’ı püskürtecek ve Yaruga Nehri’ne kadar olan yerleri toprağına katacaktır, böylece Verden de, Redanya Krallığı’nın bir toprağı olacaktır, insan olmayan ve büyücü katliamının ardından Üçüncü Kuzey Savaşı son bulacak, bu topraklar Redanya toprağı olacak, Radovid tarafından yönetilecektir.

Ve geriye kalan diğer seçenekte ise, eğer Vernon Roche ve Dijkstra’ya yardım edip Radovid’i öldürürseniz, daha sonra da Dijkstra ile beraber Vernon Roche’u öldürürseniz, Redanya Krallığı’nın başına Dijkstra geçecek, Nilfgaard’dan Yaruga Nehri’ne kadar olan yerleri alacak ve kuzey halkını çalıştırarak devletini geliştirmeye çabalayacaktır.

Okuduğunuz için teşekkürler, sonraki yazılarda görüşmek üzere…

Yorumlar