Ana sayfa Diğer Fantazya Yaratılış I.Kısım; Anu ve Padomay

Yaratılış I.Kısım; Anu ve Padomay

PAYLAŞ

Yaratılış uzun (Birkaç kısmı da sıkıcı) olduğu için bölümlere ayırmak istedim. Bir Ainur Müziği olmasa da Elder Scrolls’un yaratılışı da eğlencelidir! Şimdi ilk olarak iki temel güçten bahsedeceğiz. Anu ve Padomay. Bu ikiliyi Yin ile Yang’a benzetebiliriz. Anu, Düzen’in mükemmel formudur. Padomay ise Düzensizlik’in. Bu ikilinin sonsuz dövüşleri Mundus evrenini oluşturmuştur.

“Basitçe ele almak gerekirse İnsan/Aldmeri dünya görüşünün birbirinden farklı olmasının sebebi ölümlülerin ilahlarla olan ilişkisidir. İnsanlar ölümsüz güçler tarafından yaratıldığına inandıkları mütevazı bir görüşü benimserler, Aldmerler ise ölümsüz güçlerin soyundan geldiklerine inanırlar. Çok büyük bir fark gibi görünmese de bu durum değişik tarzlardaki mitolojik efsanelerin sebebi olmuştur.”

-Monomyth

Elder Scrolls evreni, diğer evrenlere oranla din konusunda daha baskındır. Hatta çoğu olayın din yüzünden ortaya çıktığını bile söyleyebiliriz! Öyle ki, Chimer kavimleri sırf laikler diye Dwemer şehirleri ile sonsuz savaşlara bile girmişlerdir. Evrende dinsel ögelerin baskın olmasının sebebi, bu evrenin köklerini atan yazarın din bilimleri mezunu olmasıdır.

Hareket, karşıtlıktan doğar; Anu ve Padomay’ın birbiriyle yaptığı kavga sonucu tanrıcıklar, gökyüzü ve gezegenler oluşmuştur. Anu, ışığı temsil eden pozitif güçtür. Padomay ise bunun birebir zıttıdır. Karanlık ve negatiflikten gücünü alır. Bu iki varlığın sonsuz kavgaları sonunda Nirn gezegeni ortaya çıkmıştır. Evreni yaratan taraf pek belli değildir. Fakat Padomay daha çok katkıda bulunmuş diyebiliriz.

Padomay

Elder Scrolls evreninde, sevginin yeri büyüktür. Anu, kendisine dişi Nir’i yaratmış ve ona aşık olmuştur. Padomay bunu kıskanır ve Nir’e saldırır. Onu yaralar. Anu da buna mani olmak için Padomay ile kavga eder. Sonunda Nir doğurur ve ölür. Nir ölürken 12 tane gezegen doğurur, Padomay bu 12 gezegeni parçalar, Anu ise geriye kalan parçaları toplayıp bunları birleştirir ve tek bir gezegen haline getirir: Nirn. Nirn üzerinde canlıların yaşayacağı tek gezegen olacaktır. Padomay bunu öğrendiğinde bir kez daha saldırmak için gelir, fakat Anu bu sefer kendisini feda ederek Padomay’ı zamanın dışına çeker. Sonucunda Padomay yaratılışı bir kez daha sabote edemeyecektir. Fakat Anu da zamanın dışına çıkmıştır.

AnuvePadomay

Bu iki zıtlığın, iki gücün, iki kardeşin kavgasında dökülen kanlar varlıkları oluşturmuştur. Yıldızlar, saf Anu’nun kanındandır. Aedralar (Oyunlardaki Sekiz Tanrı) iki kardeşin kanlarının birleşmesi sonucu olmuştur. Daedra Prensleri (Daedralar dersek eğer, Daedra Prenslerinin kendilerine kul etmek için yarattığı varlıkları da söylemiş oluruz.) saf ve kötü bir şekilde Padomay’ın kanından yaratılmışlardır. Hiçbiri eşit güçte değildir ve yüzlerce, belki binlerce tanrı vardır. Tüm tanrılara verilen genel isim et’Ada’dır.

AnuandPadomay

Sıradaki yazıda, Aedra ve Daedra ile Yaratılış’ın Başlangıcı’nı yayınlayacağım. Eğer ilgilenen olursa, Elder Scrolls’u aşama aşama sevdirmek istiyorum.

Yorumlar