Ana sayfa Game Of Thrones Yi-ti'nin Altın Imparatorluğu

Yi-ti'nin Altın Imparatorluğu

PAYLAŞ
Doğu Essos’a hükmeden altın Yi-ti imparatorluğu uzun geceden sonra kuruldu ve Eski Şafak imparatorluğunun halefi olduğunu savundu. Günümüzdeki Yi-ti halk ve bilgeler üzerinde çok az güce sahip olan imparatorlar tarafından yönetilmektedir, ancak eskiden tanrı imparatorların demir yumruğu ile yönetilmekteydi.
Yi-ti’nin altın imparatorluğunun başkenti yüzyıllar boyunca bir çok kez değişti. Gri imparatorlar, Lacivert imparatorlar ve inci beyazı imparatorları yeşim denizi kıyısındaki Yin şehrinde hüküm sürdüler oysa kızıl imparatorlar şimdiler yok olmuş olan Yi-ti’nin ormanlarının kalbindeki Si-qo şehrinde hüküm sürdü. Mor imparatorlar ise Tiqui şehrini seçerken, kahverengi imparatorlar Jinqi başkent yaparak sınırlarını gölge topraklarından gelen kansız adamlara karşı daha kolay koruyabildiler.

Şuanki imparator olan on yedinci masmavi imparator Bu gai başkent olarak Yin şehrini kullanmaktadır, yinede altmış dokuzuncu sarı imparator olduğunu iddia eden büyücü efendisi Yi-ti sınırlarının ötesindeki saklı deniz kıyısındaki Carcosa şehrinde yükseliyor. Yi-ti’deki halkın gözünde o sürgün altmış dokuzuncu sarı imparator olarak biliniyor. Yakın bir zaman önce Pol qo adlı bir general ticaret kasabası olarak adlandırılan şehirde kendisini ilk turuncu imparator ilan etti. Günümüzde Yi-ti’de üç imparator hüküm sürmekte, Yi-ti’nin üç imparatorları yada üç imparatorluk olarak anılmakta.

Yi-ti tarihi eski şafak imparatorluğunun genişlemesi ile güney ormanları, kuzey ovalarını kapsayan bereketli arazide kolonileşme sonucu köy ve kasabaların kurulmasıyla başladı. Uzun yıllar yaşayan eski şafak imparatorluğunda yi-ti kalabalık nüfus barındıran büyük şehirlere sahip bir bölgeye dönüştü.

Uzun gecenin ardından eski şafak imparatorluğu yıkıldı, onun küllerinden Yi-ti’nin altın imparatorluğu kuruldu. İmparatorluk boyunca on bir farklı hanedan hüküm sürdü.

Bazı hanedanlar yarım asır yönetirken, başka hanedanlar yedi yüzyıl yönetimde kalmayı başardı. Kimi hanedanlar barış içinde hüküm sürerken kimi hanedanlar ise yayılmacı politikalar izleyerek büyük fetihlere giriştiler.

Her bir hanedanın düşmesi ile Yi-ti kaosa sürüklendi, yükselmeye çalışan savaş beyleri, kadim soylular, zengin tüccarlar ve maharetli büyücüler yarım asır süren bir iç savaşı başlatıyordu. Eski hanedan’dan yeni hanedana geçiş süresinde Yi-ti bir çok kez iç savaş yaşadı.

İmparatorluk kuzeyindeki zebrat sürenler olarak bilinen Jogos nhai halkı ile sürekli savaş halinde idi. Bir çok imparator göçebe zebrat sürenlerin tehditlerine son vermek için kuzeye askeri seferler düzenlemesi için generalleri görevlendirdi. İmparatorların bu girişimleri nadiren zaferle sonuçlandı, usta biniciler olan Jogos nhai halkı yeni saldırılar düzenleyerek çoğunlukla galip gelmeyi başardı. Yi-ti’nin imparatorları kuzeye geniş çaplı işgal orduları gönderdiler, bunda başarılı olmadıklarında ise Jogos nhai halkına cömert davranarak hediyeler verdiler ancak bu durum onların sadakatini kazanmak yerine güney ovalarının zenginliklerini yağmalamalarına neden oldu.

Kırk sene hüküm süren kızıl imparator Lo han kuzey ovalarına üç büyük işgal seferi düzenledi. Ölümü ile birlikte Jogos nhai halkı daha cesur davranarak büyük akınlar düzenledi, ama imparatorun yerine geçen oğlu Lo bu göçebelerin tehditlerini kalıcı olarak sona erdirmek istedi. 300.000 kişilik ordusu ile Lo bu kuzeye sefer düzenledi, Jogos nhai halkına acımasız bir soykırım uyguladı.

İmparator Lo bu kuzey ovalarında sadakat yemini edenler, rehineler ve Jogos nhai halkına fark gözetmeksizin katliam yaptı, Lo bu arkasında harabeler bırakarak kuzeye doğru ilerliyordu. İmparator Lo bu göçebe tehditlerine kalıcı olarak son vermek için ordusunu küçük parçalara bölerek her yöne gönderdi. Küçük ve hızlı Yi-ti güçleri göçebeleri kolaylıkla avladı, Yi-ti tarih yıllıkları imparator Lo bu’nun bir milyon Jogos nhai öldürdüğünü yazmaktadır.

İki yıl içinde sonun eşiğine gelen Jogos nhai halkı tarihinde ilk kez, kan davalı kabileler olsalar’da Zhae adında bir kadın lider etrafında birleştiler. İmparator Lo bu’nun göçebeleri avlayan on üç ordusunu yarıklara, bataklıklara, çöllere ve kurdukları tuzaklara çeken Zhae tamamını yok etti. Güçlerini tekrar toplayan imparator Lo bu kuzeye Zhae üzerine yeni bir sefer başlattı, çok kanlı olan bir düzine savaşın ardından Zhae tarafından kesin olarak yenilgiye uğratıldı, Zhae zaferini taçlandırmak için kızıl imparatorların başkenti olan Si-qo şehrini kafataslarına gömerek yok etti. Yi-ti tarih yıllıkları askerlerin akan kanlarının hayvanların boğulacağı kadar çok olduğunu, imparator Lo bu’nun işkenceler ile etlerinin kemiklerinden sıyrıldığı ve Zhae tarafından kafatasının içki kadehi olarak kullanıldığı yazmaktadır. Jogos nhai halkı bu zaferden sonra bölünerek tekrar kabileler olarak yaşamaya başladılar ve Yi-ti halkı asla kuzeyin derinliklerine bir daha bu kadar gitme cüretini göstermedi.

Yi-ti halkı bildiklerini diğer uluslar ile paylaşmazdı, bu nedenle yi-ti’den edinilen bilgiler kısıtlıdır. Bilinen Yi-ti’nin altın imparatorluk yöneticilerini çıkaran hanedanlarını günümüzden geçmişe sırasıyla yazıyorum. Başkent olarak Yin şehrini kullanan masmavi imparatorlar çıkaran ve bilinen 17. masmavi imparatoru çıkaran Bu hanedanı, başkent olarak ticaret kasabasını seçen turuncu imparator çıkaran Pol hanedanı, Yin’i başkent yapan gri imparatorlar ve bir inci imparatoru çıkaran Har hanedanı, Yin’i başkent olarak kullanan lacivert imparatorlar çıkaran bilinen 15. kayıp lacivert imparator çıkaran Choq hanedanı, Tek başkent kullanmayan ve yeşim taşı yeşili imparatorları çıkaran, bilinenlerden 3. yeşim taşı yeşili imparatoru ve yeşim taşı yeşili imparatoriçesi çıkaran Mengo hanedanı, başkent olarak Jinqi kullanan bir çok kahverengi imparator çıkaran adı bilinmeyen hanedan, Yin’i başkent olarak kullanan inci beyazı imparatorları çıkaran ve hadımlar ile hüküm sürdüğü döneme dokuz hadımlar devri denilen adı bilinmeyen hanedan, Tiqui’i başkent seçen mor imparatorlar çıkaran adı bilinmeyen hanedan, günümüzde yok olan ormanların merkezindeki Si-qo şehrini başkent yapan kızıl imparatorlar çıkarmış olan, bilinen imparatorları 34.kızıl imparator Lo doq, 42.kızıl imparator Lo han, 43. ve son kızıl imparator Lo bu’u çıkaran kızıl hanedan, başkenti sürekli değişen ve deniz yeşili imparatorları çıkaran, bilinen imparatorları ise 7. deniz yeşili imparatoru Jar joq ve 8. deniz yeşili imparator Jar han’nın deniz yeşili hanedanı, başkenti bir çok kez değişen ve sarı imparatorlar çıkaran, bilinen imparatorları 4.sarı imparator Chai duq ve 69.sarı imparator daha çok bilinen adıyla büyücü lordunu çıkaran sarı hanedan.

Yi-ti’nin deniz yeşili tanrı imparatorlarından jar han saltanatı boyunca Asshai’den haraç aldı, bir çok Yi-ti imparatoru Carcosa ve Asshai üzerinde katı bir egemenlik kurmaya çalıştı ancak bir çoğu başarısız oldu. Yi-ti’nin altın imparatorluğunun tüccarları binlerce yıl Leng adası ile etkin bir ticaret içerisinde yer aldı, Leng adasındaki yer altı tünellerinde ve şehirlerinde yaşıyan eski olanlar olarak bilinen halk Leng imparatoriçesine en az dört kez Yi-ti’li tüccarları öldürmesini söyledi. Tüccarların ölümü ile Yi-ti Leng adasına bir asır süren bir savaş başladı, Leng adası Yi-ti’nin deniz yeşili imparatoru Jar han tarafından kesin olarak feth edildi. yeraltı tünelleri kapatıldı ve asırlar boyunca eski olanlardan konuşulmasını yasakladı, asırlar sonra Yi-ti halkı adanın kuzeyi ve orta bölgesinde koloniler kurarken Leng halkı güneydeki alana kaçmak zorunda kaldı.

Yi-ti Leng adasını asırlar boyunca sömürdü ama Leng halkı 400 yıl önce isyan ederek bağımsızlığını kazandı. Yi-ti güçlerini yenen imparatoriçe büyük Khiara eski emirlere geri döndü. Leng adasındaki Yi-ti halkı ise altın Yi-ti imparatorluğuna katılmak yerine ada’da kalarak Leng ile ittifak kurmayı başardı. Leng adasındaki huzurun korunması için 400 yıldır Leng imparatoriçeleri birisi Yi-ti’li halktan olmak diğeri Leng halkından olmak üzere iki eş ile evlenerek huzuru sağladılar.

Yorumlar